Pokračujem v zamyslení sa nad možnosťami, ako alternatívne prispieť k liečbe rakovinových stavov, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta a rakovina nie je v poslednej fáze ťaženia. Dnes sa pokúsim vysvetliť zmysel psychoterapie do oblasti mozočku v zadnej časti hlavy. Tu sa za normálnych okolností nachádzajú pohybové informácie o všetkom, čo ľudské zmysly nasnímali. V tejto oblasti sa môžu dať spontánne do pohybu mechanizmy vedúce k ochoreniu. Pokúsim sa to vysvetliť na príklade jednej panej, ktorej som pri diagnostikovaní prenikol do mozočku a našiel silný a trvalo bežiaci mechanizmus, ktorý ako automatický liečil, a to stále vo dne v noci, nebezpečnú hrčku v prsníku. Kontrolu aktivity mozočku som prevádzal počas noci aj dňa na diaľku a to vešteckými technikami. Stav sa neustále zlepšoval. U inej klientky som pri vešteckom prieniku do mozočku našiel zaseknutý mechanizmus liečby rakoviny lymfatického systému. U iného klienta so zastaveným procesom rakoviny v mozočku išiel silný mentálny program ozdravenia chorého miesta. Doslova som mal pocit, že je tu nejaké čudesné zviera z rozprávky, ktoré požiera choré bunky. Ďalej som na diaľku prevádzal výskum neúspešne liečených ľudí a všade v mozočku mali stav, ktorý sa dá charakterizovať ako postava, ktorá chce seba samu zničiť. U tých, ktorý sa vyliečili som mal pocit, že z mozočku vyliezajú celé čaty postáv, aby s rakovinou dôsledne bojovali. Tento poznatok možno využiť na kontrolovanie priebehu stavu uzdravovania, alebo priameho zásahu do mozočku a to tak, aby sa tu objavili mechanizmy vedúce k aktívnemu likvidovaniu rakoviny. Teda aj pri tejto terapii sa držím zásady, že treba dôsledne preskúmať všetky oblasti ľudskej psychiky a napraviť, čo sa dá. Už tým, že si pacient uvedomí, čo mu v mozočku beží, môže vizualizáciou a predstavovaním dosiahnuť, aby v mozočku naštartoval ozdravovací proces.

Pridaj komentár