Už som na viacerých miestach spomínal na tú skutočnosť, že pri úrazoch hlavy a to hlavne pádoch, môžu nastať zvláštne okolnosti, keď sa môžu posunúť informácie uložené v rôznych oblastiach neurónov na iné oblasti s neurónmi. Teda môže prísť k presunu napríklad z neurónov veľkého mozgu, stredného mozgu, malého mozgu, miechy, nervových zhlukov okolo miechy a za miechou, v oblasti obličiek, ďalšie presuny sa môžu uskutočniť z túlavého nervstva, ktoré ide z hlavy alebo kostrče, ďalší presun môže nastať zo všetkých žliaz tela, ktoré obsahujú neurónové zhluky, tiež sem patria nervy všetkých zmyslov a tiež brušný mozog, ktorý je uložený v stene žalúdka a čriev. Čo sa to vlastne bude presúvať? Toto sa bude vysvetľovať trochu ťažšie. Vo veľkom mozgu a to priamo v šedej kôre sa hromadia všetky informácie zo zmyslov a to v statickej podobe. V mozočku sa ukladajú všetky informácie v pohybovej podobe. Nenechajte sa mýliť veľkosťou mozočku a veľkého mozgu. Tu veľkosť a množstvo neurónov nerozhoduje. Tak isto v oblasti žliaz tela sa ukladajú informácie o ich činnosti a tak isto v neurónoch brušného mozgu. Teda všade sa ukladajú informácie z činnosti danej oblasti. Môžeme to prirovnať k stroju, ku ktorému je trvalo zapnutý počítač a tento všetko nahráva. Každý presun a to hlavne do veľkého mozgu a priamo do šedej kôry veľkého mozgu mení prístup k meditácii. Meditácie sú iné, keď sú do veľkého mozgu presunuté chemické informácie z mozgu. Vtedy má meditácia charakter určitých znakov, ktoré vyjadrujú určitý chemický dej. Kto študoval chémiu, tak v tejto oblasti cíti schémy vzorcov tak, ako sa ich učil. V prastarých dobách mali chemické látky iné značky ako dnešná chémia a každý alchymista alebo určitá skupina alchymistov mala svoje značky tak, ako ich nachádzame v starých rukopisoch. Tieto značky často pripomínali štvorce, kruhy, iné geometrické tvary a do nich vpisované čiarky a bodky. Na astrálnej úrovni túto oblasť vnímame všeobecne ako svet božích stromov. Napríklad spomienky z mozočku sa po aktivizácii stávajú doslova ako malé priestorové divadlo v zápalkovej škatuľke. Máte pocit, že seba vidíte ako zmenšenú maketu a objekty okolo seba ako miniatúry v sklenenej fľaši, kde ich nesmierne trpezlivý umelec vkladal pinzetou. Na astrálnej úrovni vnímame tieto procesy ako anjela, čerta, dieťa, ženu, muža, starca, 6 postáv vľavo a 6 postáv vpravo a ďalšie predstavy za tým. Bližšie pozri problematiku v Rituálnej škole. V oblasti stredného mozgu, kde je hypotalamus, sú zase uložené chemické informácie a na astrálnej úrovni je svet podobajúci sa planetárnemu systému, v ktorom sú postavy ako zo sci-fi seriálov. Dôležité je, čo presuniete cez nervovú sústavu do šedej kôry veľkého mozgu. Ešte by som to skúsil objasniť na prípade miechy, kde na hrubohmotnej úrovni sú uložené chemicko-biologicko-fyzikálne informácie, ale na astrálnej úrovni sú to postavy starca a anjelov. Teda cvičením dokážete do šedej kôry veľkého mozgu presunúť informačné polia a tým aj prislúchajúce astrálne úrovne. Toto je výsledok dlhodobých meditácií v nervovej sústave a jej prislúchajúcich neurónových oblastiach. Takýto stav sa prirodzene dá dosiahnuť iba ako súčasť pádu alebo iného úrazu. Je aj možné, že sa dieťa narodí s takýmito indispozíciami. Keď som na diaľku pomocou vlastných bioenergií skúmal niektoré cicavce, tak informácie zo zmyslov mali prekvapujúco uložené v brušnom mozgu. U primátov ako sú opice, ľudoopi sú už informácie zo zmyslov uložené vo veľkom mozgu. Domnievam sa, že to spôsobuje špecializácia predných končatín na drobnú motorickú činnosť za použitia určitých prírodných pracovných predmetov ako je kameň alebo palica. Nebezpečné je podľa mňa, keď sa necvičí a neotvorí celá nervová sústava a jej priľahlé neurónové zhluky. Ja osobne to mám všetko cieľavedomo poprehadzované a znášam to vcelku dobre. Niekoľko dní po otvorení a prepojení celej nervovej sústavy som si trochu ťažšie spomínal na niektoré udalosti. Potom to prešlo a teraz po niekoľkých týždňoch je to v poriadku. V niektorých prípadoch som už pomáhal vrátiť tieto poškodenia naspäť. Bol to prípad, kde som vrátil naspäť informácie z veľkého mozgu, ktoré si vymenili miesto s informáciami z mozočku.

Pridaj komentár