Ezoterik odmieta realizovať meditácie na základe patologických poškodení svojho organizmu a hľadá také postupy, aby neničili celkovo zdravie a šťastný osud.

Celkovému zdraviu a prevencii sa venuje Geriatrická poradňa, Snová škola a Snová poradňa. Tu sa budeme viacej venovať psychickému zdraviu a menej šťastnému osudu. Šťastnému osudu sa viacej venujeme v Anjelskej škole. Psychické zdravie a jeho udržanie je pre ezoterika základná priorita a neslúži ku cti ezoterika skončiť v rukách psychiatra. Tak isto sme jasne definovali, čo je štandardná a čo neštandardná psychika. Určuje to psychiater a psychiatrická metodika a z tohto základu tu budeme vychádzať.

Ezoterik, ktorý sa rozhodol ísť cestou všestrannosti, musí počítať aj s tým, že si otvorí v psychike rôzne stavy a musí sa ich naučiť zvládnuť, aby si uchoval zdravý rozum a prešiel klinickými testami klinického psychológa. Pre ezoterika je základná technika psychický prienik do kozmu, do sveta mŕtvych spomienok, k organickému životu v kozme UFO. Ide aj o psychický prienik do buniek svojho tela, tak isto do atómov a častíc svojho tela. A ezoterik si musí dávať pozor, aby jeho psychika nenatekala do týchto priestorov svojvoľne a nezávisle. Napríklad u ezoterika, ktorý si okolo seba otvoril svet mŕtvych, hrozí, že jeho psychika na 70% môže prenikať do priestoru sveta mŕtvych a to by postupom času znamenalo devastáciu psychiky, zmenu biochémie a trvalé neštandardné správanie. A to nesmie byť v žiadnom prípade. Ezoterik sa musí usilovať otvoriť si vo svojej pamäti a vo svojich spomienkach predstavy o psychických prienikoch do reálneho sveta mŕtvych a nariadi svojmu ja a svojmu egu, aby natekalo na 100 % do týchto predstáv ako do reálneho sveta mŕtvych. Každý rozumný ezoterik nájde vo svojich predstavách domovský prístav a do reálneho sveta mŕtvych preniká iba vedome na základe vlastného želania.

Ezoterik si to nemusí uvedomovať a jeho psychika môže skoro celá prenikať napríklad do reálneho kozmu, môže cez bunkové štruktúry prenikať k organickému životu v kozme a schytávať odtlačky UFO alebo dokonca nebezpečne trčať psychicky pri organickom živote v kozme. Prípadne ezoterik môže celou svojou psychikou trčať vo svojich bunkových štruktúrach, a tak isto v prvkoch a atómoch svojho tela. A takýto stav nesmie byť trvalý. Ezoterik to rieši tak, že neustále dbá o to, aby na 100% prenikal výhradne do svojich predstáv o kozme, svete mŕtvych, o kontakte s organickým životom, tak isto do predstáv o bunkách, atómoch a časticiach. Ezoterik vybuduje svoju základňu vo svojich spomienkach o ezoterike a bežnom živote. Ezoterik volí radšej stav autistu, ktorý žije vo svojich spomienkach a z tejto základne vychádza do rôznych psychických stavov na základe sugerácie a výcviku. Z tohto dobrovoľného stavu ľahkého autistu prechádza vedome do rôznych hore menovaných stavov, presúva do nich psychiku a po skončení cvičení prechádza do ľahkého stavu autistu z dôvodu ukotvenia psychiky do svojich spomienok, čo zabráni svojvoľnému prenikaniu tam, kde si to ezoterik vôbec neželá.

Samozrejme, pokiaľ ezoterik uvoľní svoju psychiku do sveta senzibilov, musí počítať s tým, že sa psychiky ezoterikov môžu stretať a navzájom ovplyvňovať v dobrom a v zlom. Pokiaľ ezoterik psychicky preniká do sveta mŕtvych spomienok cez nácvik klinickej smrti, tak sa môže do jeho tela dostať záznam zo sveta mŕtvych spomienok a tento treba zlikvidovať psychickým prepojením na miesta, kde sa niečo páli alebo taví. A tu sa zbavuje toho záznamu zo sveta mŕtvych spomienok. Prípadne tak na požiadanie robí cez štádium klinickej smrti určitej osoby. Tak isto môže ezoterik okolo seba zaznamenať od špiritistov, ktorí majú v sebe spomienku mŕtvej osoby, určite psychoenergetické objekty, ktoré musí veštecky objaviť a silou vôle zlikvidovať a rozpustiť.

Ezoterik môže schytať od určitých magicky a rituálne ladených ľudí magické psychoenergetické objekty a aj tieto musí dokázať veštecky zachytiť a vhodným magickým rituálom zlikvidovať.

Pokiaľ ezoterik praktizuje anjelskú ezoteriku a dochádza do stretu alebo záujmu iných osôb, môže na sebe veštecky zachytiť vplyv iných anjelských sfér a musí sa naučiť takýto vplyv vhodne odraziť alebo paralyzovať.

Pokiaľ ezoterik operuje v oblasti magmatického poľa Zeme tak, sa môže stať, že pri 20 % rozumovosti z celkovej rozumovosti môže do seba nasať nežiaduce a devastačné magnetické záznamy.

Pokiaľ ezoterik cez bunkové štruktúry preniká k organickému životu v kozme, tak si môže prinášať po psychickom návrate energeticko informačný odtlačok, ktorý sa musí naučiť veštecky rozoznať a zlikvidovať. Prílišné nakopenie UFO odtlačkov môže znamenať psychickú nestabilitu.

Pokiaľ ezoterik preniká cez bunkovo klinické vedomie do extrémnych kozmických vzdialeností ako je 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak sa musí naučiť aj vrátiť a zatvoriť svoju uvoľnenú psychiku do predstáv o kozme.

Pokiaľ ezoterik preniká cez klinické vedomie do buniek svojho tela a odtiaľ do sveta mŕtvych ku kozmickým inteligenciám, ktoré sú zhlukom naplánovaných a fungujúcich spomienok, tak isto si môže so sebou priniesť UFO odtlačok kozmickej inteligencie a musí sa ho vedieť zbaviť cez zomierajúce osoby. Tie ho vrátia do sveta mŕtvych spomienok.

Ezoterik si vždy skontroluje aj obaly podvedomia, ktorých je zhruba 7 a skontroluje, či niekto nepozmenil v nich záznamy. Pokiaľ ezoterik veštecky diagnostikoval niektoré osoby, tak v mozočku vytvára v sebe kópiu danej osoby a treba, aby veštecky zachytil tento energetický obal a zlikvidoval ho vytlačením zo seba. V celom tele musí cítiť iba seba, svoje ego, svoje túžby a želania.

Pokiaľ chce ezoterik oslabiť svoje spomienky na niektoré osoby a niektoré prežité stavy, tak požiada zomierajúcu osobu, aby upravila mierne tieto spomienky a ezoterik si pri spomienke na tieto stavy vyberie z mozgu kvietky a chrobáčikov.

Ezoterik si starostlivo kontroluje, aby mu po cvičeniach nezostalo zúžené vedomie v niektorom orgáne alebo časti tela a normálne si ho rozšíri. No určite nie na celé telo, ale iba do svojich spomienok v hlave.

Pokiaľ sa ezoterikovi zaseknú emócie v hneve, smútku, radosti alebo v strachu, tak si vychutnáva tento stav depresie a pomaličky sa usiluje z nej dostať. Pokiaľ ide ezoterik do nových vecí, tak si na 10 % zastrie reálne vnímanie, aby nevidel množstvo problémov, ktoré ho čakajú. V žiadnom prípade si nebude do hlavy natĺkať, aké to bude ťažké a komplikované. Ezoterik sa naučí zastaviť a rozoberať do podrobností daný problém. Ezoterik dokáže hľadať nové nápady a podrobne vnímať technológiu a postup k cieľu.

Ezoterik si vždy skontroluje, či mu niekto iný, alebo či si sám nezablokoval činnosť 4. prinútených pudov k trvalej liečbe a ozdraveniu tela, k bezchorobnosti a dlhovekosti. Pokiaľ zistí, že pudy z oblasti čriev neprenikajú do celého tela, tak preverí každý pud zvlášť a prevedie nápravu.

Ezoterik ovláda techniky autohypnózy, čo je stav mierneho prispania, ale nie straty vedomia. V autohypnóze ezoterik dokáže spracovať množstvo prijatých informácií do hlbší rovín psychiky z neurónových oblastí veľkého mozgu, tak isto aj stredného mozgu kombináciou snových spomienok v strednom mozgu. Ezoterik dokáže znovu nabiť pohybové vzorce v miechových neurónoch a to koncentráciou na tie, ktoré vybili svoj potenciál s tým, že sa nesnažia ho dobiť, ale ešte mentálne v predstave vybiť. Teda nemáte chuť myslieť, tak podporujete tento stav až do momentu prepnutia pohybového centra a jeho znovu naštartovanie. Nechce sa vám cvičiť, tak v predstave si ľahnete, odmietate a počkáte, kým sa centrá pohybu prepnú do novej akcie. Nikdy nerobíte tak, aby ste sa znásilňovali k nejakému druhu pohybu. Tak isto treba uvoľniť tlaky v nervových platničkách a to prežitím všetkého pohybu priamo a iba v nehybnosti vo svalových platničkách. Mentálne a aktivitou vo svalových platničkách prežijete znovu všetky druhy pohybu, ktoré ste realizovali počas dňa. V strednom mozgu bežia koordinácie všetkej chemickej činnosti a aj tu je možnosť v autohypnóze vstúpiť do snového archívu a znovu prežiť celý proces biochemických aktivít tela a to kombináciou snového materiálu. Tak isto možno spracovať všetky znaky, ktoré vyprodukoval mozoček. Tak isto možno spracovať všetky procesy biochémie trávenia v brušnom mozgu, ktorý je v stene tenkých a hrubých čriev v pocite zvieraťa s 20 % rozumovosťou. V predstave vykonávate pokyny, ktoré vydáva brušný mozog. Všetko sa podobá životu zvieraťa.

Ezoterik môže prebehnúť v psychickej koncentrácii a autohypnóze aj samotné bunky a v nich chromozómy a gény. Samozrejme za pomoci mozočku.

Ezoterik je schopný sa v autohypnóze prepnúť do mentálnej sexuality a realizovať uvoľnenie a uspokojenie organizmu cez epifýzu, spustiť v tele sexuálne procesy a hlavne sexuálnu chémiu, ktorá inak prospieva organizmu. A ísť až k tvorbe prány z oblasti pohlavných orgánov, čo však vyžaduje už určitú zdatnosť ohľadom Sexuálnej školy.

Pridaj komentár