Aby ste mohli bezpečne robiť túto úroveň psychických prienikov do kozmu, je potrebných aspoň 15 rokov aktívnych meditácií. Pokiaľ sa chcete venovať ezoterike, začnite od najstarších článkov, ktoré sú na konci každej sekcie a postupne cvičte a vzdelávajte sa.

Ezoterik odcvičil klasický prienik do kozmu a to cez systém sugerácie a koncentrácie do vlastných svalov, zároveň sa na diaľku koncentruje na osoby znetvorené a zdeformované, kopíruje ich stav a schopnosť cez vlastné neuróny prenikať do kozmu. Tieto osoby si často ani neuvedomia, že majú vďaka svojmu zmrzačeniu schopnosť psychicky prenikať cez magnetické polia do priestoru kozmu. Ezoterik si pri tomto druhu psychického prieniku musí dávať pozor, aby skutočne prenikal do kozmu a nie do svojich predstáv, predstáv iných ľudí, do energetických objektov v aure, do obrázkov o planétach a podobne. Potom ezoterik zvláda rané štádiá klinickej smrti, čo mu dovolí, aby jeho psychika začala prenikať rovno do vnútra atómov okolo nás. Atómy sú tu súčasťou tuhých, plynných, kvapalných a organických látok. Nemáme tu na mysli voľné atómy ani ich jadrá a ani ich častice. Ezoterik preniká cez vnútro atómov psychicky do sveta mŕtvych spomienok a odtiaľ sa prepojí na prvkovú rovinu planét v kozme.

Svoje prvé pokusy realizuje ezoterik na planétu Mesiac. Sem môže prenikať cez natrénovanie svojich neurónov ako u zmrzačených jedincov. Ezoterik si v neurónoch vybudoval cvičením biozariadenie, aby psychicky prenikol atmosférou planéty Zem a potom na planétu Mesiac. Ezoterik môže putovať na planétu Mesiac aj cez iný systém a to je prienik cez mozoček. No to sa ezoterik musí vedieť dlhodobo koncentrovať do mozočka, v jeho neurónoch vytvoriť nové prepojenia trvalého charakteru a odtiaľto potom dokáže premostiť svoju psychiku na magnetické toky magmatického jadra planéty Zem, ktoré funguje ako gigantické dynamo.

Podrobnejšie o tom, ako funguje dynamo a jeho jednotlivé časti si nájdete na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Dynamo
Tak isto ezoterik naštuduje niečo o zemskom jadre: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A9_j%C3%A1dro

Nezaškodí si celkovo naštudovať o zložení planét a navzájom ich porovnať. Pokiaľ chce byť ezoterik skutočne v ezoterike úspešný, tak sa musí aj neustále vzdelávať v tom, čo ponúka veda, ale aj iný organický život v kozme, pokiaľ dosiahol aspoň úroveň ľudskej rasy: http://cs.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1rn%C3%AD_j%C3%A1dro

Ezoterik by si mal naštudovať a poriadne zapamätať aj anatomickú skladbu mozočka: http://cs.wikipedia.org/wiki/Moze%C4%8Dek

A ešte je potrebné naštudovať si niečo o geomagnetickom poli planéty Zem: http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomagnetick%C3%A9_pole

Keď ezoterik ovládne svoj mozoček a dokáže to trvalo prepájať na fungovanie aj mimo tela, tak má ďalšiu schopnosť, ako účinne prenikať do kozmu. Niekto by sa mohol pýtať: A načo je pre ezoterika dobré ovládať toľko možností prieniku do kozmu? A odpovedali by sme, že ezoterik, pokiaľ ovláda prenikanie do kozmu cez rané štádium klinickej smrti, tak s tým vystačí iba v priestore reálnej makety označenej ako zemiak. Mimo zemiaka alebo okolo neho fungujú anti čierne skrížené diery. Tieto veda popisuje ako červie diery. Samozrejme, ezoterika popisuje červie diery a ich fungovanie inak ako veda. Pre ezoterika čierna diera likviduje tuhé, plynné, kvapalné a organické látky, prvky a aj atómy a ich jadrá. Teda ponecháva iba častice a tie mení jednu na druhú. Bližšie si naštudujete základ červích dier : http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervia_diera .Ezoterik, ktorý ovláda iba prenikanie cez systém zmrzačenia tela a iba cez systém raného štádia klinickej smrti a iba cez mozoček s využitím samotných elektrónov, tak ten nedokáže obsiahnuť hlbočiny kozmu. Pretože prenikanie do hlbočín v kozme relatívne rýchlym spôsobom vyžaduje využitie magnetaru. Aj tu je potrebné doštudovať si poriadne všetko okolo magnetaru, ktorý slúži pre ezoterika ako extrémne rýchly prostriedok presunu do hlbočín kozmu. Samozrejme, to už má ezoterik odcvičené asi 3 roky systém dvojníkov a to je prienik psychiky do častíc svojho tela: http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetar

Ezoterik už má za sebou psychický prienik cez častice svojho tela na planétu Mesiac, na Mars, na Venušu a Merkúr. Teraz pribudol psychický prienik na planétu Neptún, Pluto a Urán. Ezoterik si už dokáže vhodne nastaviť neuróny svojho tela a to tak, aby jeho psychika prenikla do jeho vlastných častíc a tu sa trvalo udržala počas meditácie. Ezoterik sa usadil do častíc svojho tela a odtiaľto potom začína do seba lapať voľné častice a to hlavne magnetaru a potom aj iné častice z hlbočín kozmu. Ezoterik už je schopný prenikať cez voľné častice do nekonečne vzdialených objektov pod označením 2000 kusov vriec. A z týchto oblastí dokáže dopraviť častice až do svojho tela a v sebe ich sformovať tak, aby psychika prenikla cez častice na danú planétu a jej prípadné mesiace. Aby ezoterik vnímal ešte reálnejšie, čo sa odohráva na danej planéte, kde preniká, tak je vhodné do časticového prieniku pridať aj rané štádium klinickej smrti a rozumne ho stupňovať. Nikdy nezájde tak ďaleko, aby zastavil činnosť srdca. Nemuselo by sa mu podariť obnoviť nervové impulzy, ktoré srdce potrebuje k činnosti.

Ezoterik pred prienikom do kozmu si o jednotlivých planétach niečo naštuduje aj z roviny rozumovej: http://cs.wikipedia.org/wiki/Neptun_%28planeta%29 http://de.wikipedia.org/wiki/Uranus_%28Planet%29 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pluto_%28plutoid%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava

Tu sme pre vás vyzbierali videá o planéte Pluto. Niektoré videá časom nemusia fungovať. Vyhľadajte prosím podobné:

http://www.youtube.com/watch?v=D7OI2P5sLgM


http://www.youtube.com/watch?v=nes3cAh8_DI
Videá o planéte Urán:

Videá o planéte Neptún:

http://www.youtube.com/watch?v=76xz74X4ivw http://www.youtube.com/watch?v=wriUZ8J0Ofw&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=rwnpXll_A_E&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=zWv5eNzK28E&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=-K-NBH9Q-eo&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=gKaqmqS6NJc


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.