Tento príspevok sa zaoberá problematikou vytvorenia nových poradní zameraných na diagnostiku a nápravu neštandardných psychických prejavov.Poradňa Psyché ešte nefunguje a nahradí Meditačnú poradňu, ktorá prežíva vďaka mojej aktivite a chýba tu aktivita ľudí venujúcich sa meditácii. Táto poradňa nespĺňa to, na čo bola určená a preto dojde k jej postupnej likvidácii a nahradeniu niečím novým a životaschopným. V Psyché poradni budem robiť psychologický profil na základe rozsiahleho dotazníka. Po vyplnení žiadateľom ho prekontrolujem veštecky, či je vyplnený pravdivo. Takto obdobne budem postupovať aj pri psychiatrickom profile, ktorý pôjde ešte hlbšie do duše. Keď sa niekde vyskytnú nejasnosti, tak sa to bude riešiť podrobnejším prieskumom v špecializovaných poradniach. Jednou z týchto špecializovaných poradní bude aj poradňa Povahy. Na to, aby ste mohli úspešne praktizovať túto poradňu, je nutné ovládať techniku videnia seba samého alebo vnímania seba samého pri sebe. Ďalej mať odcvičený tréning na pračloveka v sebe. Autosugescia koncentráciou na časti tela a mytologické predstavy oheň, voda, vzduch a zem. Ďalej potrebujete mať schopnosť vnímať nervový vzruch iného človeka na diaľku bez jeho fyzickej prítomnosti. Teda cez pračloveka v sebe dávať alebo odoberať bioenergiu na diaľku tak, ako to dovoľuje reiki systém narábania s bioenergiami. Napojíte sa na ošetrovanú osobu a želáte si vnímať, kde sa hromadí najčastejšie nervový vzruch. Skúma sa to v ústnej dutine, v gangliách, v hrdle a v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy, teda na 4 miestach. K tomuto zisteniu sa prikladá veštecké vnímanie obrazov v mysli ošetrovanej osoby pomocou rôznych vešteckých značiek. Dostávate obraz, ktorý vystihuje vplyv z tejto oblasti na správanie človeka. Na základe dotazníkov a veštecko- bioenergetických techník sa vytvorí zoznam psychických problémov vyšetrovanej osoby. Môže sa odporučiť ešte psychotronické vyšetrenie, pri ktorom sa bude skúmať, či psychické správanie nespôsobuje chorobný stav napr. nádor, krvná zrazenina, zápaly a podobne. Na základe zoznamu nedostatkov a problémov sa určia vhodné terapie alebo tabletková liečba. Na jednej strane problémy, na druhej strane to, čo sa chce terapiami dosiahnuť.

Pridaj komentár