Tento príspevok sa zaoberá problematikou špecializovaných poradní, ktoré pripravujeme uviesť do života. Tentokrát to je poradňa Šamanská, ktorá sa bude venovať diagnostike a liečbe procesov v neurónoch ľudského tela. Konkrétne pôjde o vývojovo staršie neuróny, teda zvieracie neuróny. Tieto sa v menšom počte nachádzajú všade, kde aj vývojovo mladšie ľudské neuróny. Základ starých neurónov sa nachádza v spánkových lalokoch veľkého mozgu. Na to, aby ste sa vedeli dostať vedomím do vnútra neurónov a sledovať dianie, musíte ovládať techniku dvojníka. Máte nácvikom vytvorený pocit, že vedľa seba vidíte dvojníka a ten sa podobá na vás. Zároveň máte pocit, že z tohto dvojníka vystúpil ďalší dvojník. Týchto dvojníkov zmenšíte a to vám dovolí preniknúť fyzicky do neurónov v sebe alebo v inej osobe. Tu potom formujete vo vnútri neurónov pocit v symboloch postavy božstva zdravia alebo božstva choroby. Božstvo zdravia ja vnímam ako vojaka a božstvo zdravia ako niečo mľandravé a slabé. Na to, aby ste toto mohli vnímať v neurónoch, musíte ovládať techniku videnia postáv a vecí v horúčave nad asfaltovou cestou počas leta. Všetko to značne pripomína medicínsku astrológiu. Každý, kto sem bude prenikať, to bude vnímať po svojom, jedinečne a neopakovateľne. Napojil som sa na diaľku na prvého, kto v histórii mal takúto schopnosť. Objavilo sa mi určité vývojové štádium pračloveka. Keď niekoho liečil, tak to vnímal cez dvoch dvojníkov. Božstvo choroby vyzval na súboj a umiestnil ho do aurického obalu okolo seba. Potom s týmto imaginárnym božstvom zápasil a robil rôzne magické pohyby a úkony. Tu už treba mať nacvičenú autistickú schopnosť vytiahnuť dianie z neurónov pred seba. Autista je človek, ktorý všetko dianie v mozgu vidí pred sebou ako divadlo a on sám je schopný energetickým telom vstúpiť do tohto deja. Energetické telo sa cvičí pri autogénnom tréningu koncentráciou na časti tela s pocitom, že to, čo sa deje vonku je vnútri a to, čo sa deje v hlave je vonku. Teda prakticky to vyzeralo asi takto: šaman sa snaží vytiahnuť božstvo choroby do autistického stavu a aby sa nevrátilo, tak liečenú osobu potrie mokrou hlinou. Božstvo choroby prenasleduje a napravuje magickými rituálmi. Potom, keď sa mu podarí zmeniť božstvo choroby na božstvo zdravia, časť hliny zotrie, aby božstvo mohlo vstúpiť. Potom tento otvor bez hliny zatrie a na tele chorého nakreslí automaticky bez premýšľania, a to zdôrazňujem, znaky. Celú osobu popráši bielym prachom. Najlepší liečiteľ tohto druhu pracuje tak, že má okolo seba mnoho dvojníkov, z ktorých vystúpi mnoho ďalších dvojníkov a naraz vidí všetky božstvá choroby a zdravia zo starých neurónov. Potom ich vymazáva pomocou zomierajúcich duší a špeciálnych znakov. Inštaluje božstvá zdravia a pritom si pomáha vnútorným svetom detí. Tu sa inšpiruje a dáva sem božstvo zdravia a mladosti. Takto nejako to treba používať a liečiť procesy deštrukcie v neurónov.

Pridaj komentár