Znovu som sa venoval tvorbe prognóz jednotlivých Malých škôl. Myslím si, že je dôležité určiť aspoň náznakovo, kde sa budeme v rámci meditácií uberať. Pri prognóze Logistickej školy, ktorá je založená na epileptickej povahe (koncentrácia do temenného mozgu) som si uvedomoval, že pod matematikou sa v dávnoveku rozumelo niečo úplne iné ako dnes. V dávnoveku sa pod matematikou rozumeli vibrácie, rezonancie, zvuky, tóny a rytmus. V mozgu musia človeku vibrovať rôzne hlasy a hudobné nástroje. Pri prognóze stavu a vývoja som si uvedomoval, že je nedostatočne odcvičená a treba celú ezoteriku dostať do všeobecne platných rituálov. Pri prognóze Sugestívnej školy (hysterická povaha) som a venoval posvätnému vo všetkých podobách. Teda uctievanie, zbožňovanie, túženie a milovanie. Možno sem zapadnú loretánske litánie. Posvätné môžu byť písmená aj obrazy. Pri prognóze Symbolickej školy (schizofrenická povaha) som si uvedomoval schopnosť komunikácie s univerzálnym stvoriteľom pomocou symbolickej reči mytológie. Pri prognóze Či kung školy, ktorá sa venuje zvieracej psychike, som si uvedomoval, že sa odohrali prudké zmeny a rýchle napredovanie, ktoré narobilo značný chaos. Bude sa treba zastaviť a všetko precvičiť dôkladne a systematicky. V poobedňajších hodinách som bol naberať kondíciu v lese. Bolo tam príjemne, aj keď strašne pršalo. Bol to príjemný pocit byť zmoknutý. Poobede ma čakala kolektívna meditácia Plazmatickej školy. Večer sme debatovali o technických pomôckach na nočné meditácie.

Pridaj komentár