Dnešný deň bol v znamení cestovania a premýšľania nad Či kung školou, ktorá sa zaoberá otvorením zvieracej podstaty v človeku. Pekne sem zapadli získané informácie, že v ľudskom organizme sa nachádzajú bunky vývojovo staršie (zvieracie) a vývojovo mladšie. Ku koncentrácii do koreňov zubov pribudla koncentrácia do vývojovo starších častí tela. V poobedňajších hodinách sme viedli debatu o védach a ich spojení s anatómiou ľudského tela. Védy sú hinduistické spisy, kde sa slová indického sanskritu priraďujú k jednotlivým častiam v organizme. Bavili sme sa aj o rôznych prístupoch k ezoterike. Na jednej strane je to prístup, keď človek myslí iba na seba a vytvára ezoterické cvičenia výhradne pre seba. Iný prístup je, keď sú ezoterické cvičenia nasmerované pre určitú konkrétnu skupinu ľudí a úplne inak je to, keď pri meditácii a jej príprave myslíte na celú komunitu ľudí spriaznených s ezoterikou. Rozprávali sme sa aj o používaní technických pomôcok pri nočných meditáciách a rizikách, keď niekto nedodržuje dohodnutý postup. Niekedy to môže byť pekne dobrodružné. V poobedňajších meditáciách sme prehlbovali zvieracie vedomie v ľudskom tele. Bola to akási cesta naspäť do ľudskej minulosti. Všetci boli v príjemnej až slastnej pohode. Je zaujímavé, že zvieracia psychika dáva človeku zabudnúť na všetko ľudské, nemusíte myslieť. Keď ste aj dobre najedení, tak zažijete to skutočné uvoľnenie a hinduistickú rajskú záhradu. Každý meditujúci by chcel v tomto stave zostať a plne si ho vychutnávať. Treba však cvičiť aj návrat do ľudského rozmeru bytia. Ľudský rozmer má tiež svoju krásu. No keď spolu porovnáme tieto dva rozmery, tak ľudský rozmer bytia je peklo a zvierací rozmer bytia rajská záhrada. Po meditácii niekto priniesol malú knižku o hadej sile. Obsahovala plno slov sanskritu. Intuitívne ma napadlo, aby som sa konečne na diaľku napojil na ľudí, ktorí ovládajú hadiu silu a konečne sa dozvedel, o čom to vlastne je. Najčastejšie sa hady zobrazujú na hlavách ľudí. Spomínam si na obrazy, keď had lezie po chrbte človeka alebo po pleciach. Píše sa aj o stočenom hadíkovi na konci kostrče. Po intenzívnom napájaní a hľadaní jedincov s haďou silou som sa prebúral do mozgovomiešneho moku, ktorý obaľuje celý mozog, miechu a tvorí sa v dutinách veľkého mozgu. Hadia sila rovná sa mozgovomiešny mok. Tak a máme to. Niekoľkoročné pátranie je na konci.

Pridaj komentár