Kto v histórii už robil zasvätenia do kmitajúceho liečiteľstva a kto takýmto spôsobom liečil? Ako prebiehalo zasväcovanie v minulosti? Príprava aj fyzickej formy liečenia otĺkaním pomocou paličiek. Otĺkanie sa vreckom naplneným guľovitými objektmi. Teória lymfatického systému. Magická ritualistika pri zasvätení. Čím mám dotyčné osoby zasvätiť ?

V nasledujúcom príspevku popíšem prípravy na zasvätenie do kmitajúceho Reiki. V prvom rade som musel pomocou svojich vešteckých schopností preskúmať minulosť a tých, ktorí mali schopnosti zasväcovať iných ľudí. Prešiel som veľa pozostatkov dotyčných zasväcovateľov. Objavil som zhruba v celej histórii prírodného človeka asi 10 zasväcovateľov. Museli som si prezrieť ich informačný záznam a zistiť, ako zasväcovali v tej dobe. Keď som získal tieto informácie, tak som sa vlastne dal aj zasvätiť týmto zasväcovateľom z minulosti.

Pri samotnom zasväcovaní mám informačné pole zasväcovateľa v sebe a riadim sa jeho pokynmi. Tieto pokyny dopĺňam o ďalšie vhodné prvky, ktoré zasvätenie zefektívňuje. Nie je to jednoduché zasväcovať druhú osobu, zároveň byť v akoby tranzovom stave a ešte všetko sledovať vhodným vešteckým výkonom. V podstate zasvätenie je vytvorenie aurického vedomia a presunutia všetkých ezoterických výkonov do aurického obalu. Napríklad chcete niekoho liečiť, tak sa vám vytvorí okolo tela aurický obal a v ňom sa z vašej mysle aktivizujú bioenergetické objekty. Tieto bioenergetické objekty v aure mimoriadne zefektívňujú všetky liečiteľské a ezoterické fenomény. Aspoň ja to tak pociťujem. Po skončení liečenia druhej osoby sa systém uzatvorí. Aurický obal sa uzavrie a aurické objekty idú do pasívnej normálnosti v spomienkovej podobe. Tak by to malo fungovať, pokiaľ sa zasvätenie spraví správne. Ďalej sme zistili, že zasvätenie pôsobí aktívne na zasvätenú osobu asi dva týždne a snaží sa prepojiť doterajšie skúsenosti so skúsenosťami zasväcovateľa. Teda toho, čo niekedy zasväcoval.

Ako som uviedol, previedol som základné zisťovanie, kto v histórii už zasväcoval a ako zasväcoval. V prípade kmitajúceho Reiki som objavil 10 zasväcovateľov. Vlastne išlo o prírodných liečiteľov, ale mali tú schopnosť, že dokázali preliečiť, ale aj zasvätiť iného do kmitajúcich bioenergií. Dotyční liečitelia používali na liečbu hlavne rýchlo kmitajúce prsty, ale aj v kombinácii s rôznymi pomôckami.

Vytváram si zoznam pomôcok, ktoré budem potrebovať na zasvätenie: plátky do pílky, bubienky, drevené doštičky, sklené paličky a guľôčky, kovové guľôčky, kyvadielko na špagátiku, kúsky plechu, drevené paličky, staršie ponožky. To bude moje základné vybavenie, ktoré použijem pri zasvätení.

Špeciálne som zašiel na čerstvé vŕbové paličky. Vrbinu som zrezal a to tak, aby som z nej mohol zobrať vhodné prúty aj na ďalšie roky. Paličky som nastrihal a očistil. Suším ich previazané, aby sa zbytočne nestočili. Potom sa zarovnajú a na dolnom konci zviažu páskou na koberce.

Treba ešte správne zistiť, aké magické rituály majú robiť samotní účastníci zasvätenia, aby zasvätenie bolo prevedené čo najlepšie. Pre dôslednú účinnosť robím naraz vlastne 10 zasvätení. Niektoré z desiatich zasvätení nemusí dotyčnej zasväcovanej osobe sadnúť. Aby zasvätenia boli dostatočné účinné, robíme aj magické rituály. Ide o špeciálnu komunikáciu so silami šamanizmu, ktoré sú skryté v aurickom obale. Napríklad drevená konštrukcia, konáriky, kamienky a podobne. Aj tu využívam svoje veštecké schopnosti, a tak isto dlhoročnú samovzdelávaciu prax v magických rituáloch. Podrobne študujem staré magické obrady a hľadám spoločné zákonitosti tohto druhu komunikácie v aurickom obale človeka. Pod aurickým obalom tu rozumieme molekuly vzduchu, prachové častice, fotóny. V tomto prostredí vlastné bioenergie a bioenergetické objekty. Pre zasvätenie je potrebné byť v šamanskom vedomí, kde aurický obal je aspoň pol metra vzdialený od tela a je dostatočne zahustený.

Pre potreby vykonania magických obradov potrebujem ďalšie objekty ako sklenené poháre, piesok, kotúčiky z dreva, špagát, kamienky a podobne. To všetko treba na vytvorenie vhodných magických rituálov.

Všetko sa usilujem doplniť aj o teoretické poznatky a to o kostiach a lymfatickom systéme tela. Zozbieral som vhodné medicínske poznatky a tak isto poznatky masérov a liečiteľov. Celkovo sa snažím, aby zasvätenie bolo pestré, ale v prvom rade účinné.

Viac obrázkov vyhľadajte v Galérii zasvätení.

Pridaj komentár