Individuálna meditácia

Naďalej sa trápim prieskumom ľudí trpiacich nekromanstvom a špiritizmom. Nateraz sme zistili a nacvičili tieto špiritistické stavy: prienik do informácií uložených v hlavách ľudí či už zvieracích alebo ľudských predkov. Niektorí majú vlastný svet spomienok na vlastných mŕtvych predkov aktivovaný a mŕtve duše aktívne pôsobia v prospech živého človeka. Nachádzam ľudí, ktorí majú dôsledne zavreté spomienky na mŕtvych a duše mŕtvych nemôžu pôsobiť. U tých, ktorí majú dôsledne zavreté informačné polia vlastných mŕtvych iné duše z iných ľudských hláv atakujú dotyčnú osobu cez auru. Nachádzam v ľuďoch duše mŕtvych osôb aktivizované z kostí a popola fyzicky zomrelých ľudí. Vtedy sa vytvára bytosť, ktorá sa usadí vo vnútri človeka a tento človek musí bytosť z mŕtvych kostí živiť. Človek sa uvedie do stavu fantómových bolestí a má pocit, že nebude na nič reagovať. Stav ustrnutia zvieraťa, ktoré finguje, že je mŕtve. V tomto stave bytosti z kostí opúšťajú fyzické telo a pôsobia v prospech fingujúceho človeka. Po ukončení sa bytosť vracia do tela nekromana. Nachádzam nekromanov, ktorí vyvolávajú vo svojej mysli bytosti z ľudských aj zvieracích mŕtvych kostí v určitých kombináciách. Nachádzam nekromanov, ktorí zobúdzajú mŕtve bytosti z chemických prvkov mŕtvych kostí. Nachádzam ďalší druh nekromanov, ktorí už dokážu vyvolať bytosti z hĺbok kozmického priestoru. Tu už nekroman vstupuje do stavu autistického jedinca a putuje do hlbín kozmu. Aký je to kozmos, to ťažko povedať. Či to je makrokozmos alebo mikrokozmos atómov a elektrónov, alebo čo to je?

Pridaj komentár