Individuálna meditácia

Pokračujem v prieskume základných zásad nekromancie. Nenechal som sa uniesť extrémnymi prípadmi špiritizmu, ale dôsledne skúmam a aplikujem rozumovú postupnosť. Tentokrát som začal skúmať prebúdzanie mŕtvych informačných polí nielen z kostí ľudských. Zobudenie duše mŕtveho z fyzických kostí mŕtvych ľudí nesie nebezpečenstvo prudkého zosávania bioenergií z tela osoby, ktorá ju zobudila, alebo ktorá je na ňu napojená. Takéto spojenie môže nastať aj psychickou poruchou. Nutnosť liečby. Dušu mŕtveho z ľudských kostí možno zobudiť, ale musíte mať prebytky sexuálnych energií. Takéto prebytky sú možné iba pri silných poškodeniach psychiky. U takýchto osôb je prepojenie na dušu mŕtvej osoby mimoriadne dobrý terapeutický prostriedok. Naopak, u ľudí, ktorý majú nedostatok sexuálnych energií, je nutnosť takéto prepojenie zlikvidovať. Vráťme sa však k skúmaniu kostí zvierat a to aj nežijúcich napríklad brontosaurov. Zisťujem, že keď vytiahnem duše zvierat z niektorých kostí, tak bioenergie neodoberajú, ale dodávajú. NOVÉ POZNATKY: kosti mŕtvych brontosaurov, ježkov, jeleňov a ďalších pri zobudení duší zvierat človeku bioenergiu dodávajú a neodoberajú. To je skvelý poznatok. Tento poznatok umožňuje zaujímavé kombinácie zobúdzania informačných polí mŕtvych osôb a mŕtvych zvierat.

Pridaj komentár