Ezoterik sa zaujíma o kozmos z hľadiska odborného a trvale sa zdokonaľuje v astronomickej terminológii. Ezoterik vie, že pohľad na kozmos sa historicky vyvíjal. Na začiatku bola astrológia, ktorá si nekladie za cieľ podrobne dokazovať, ako v skutočnosti kozmos vyzerá. Na opis kozmu používa predstavy zvierat a postáv ako rôznych božstiev. Je to v poriadku. Pokiaľ sa ezoterik skoncentruje do svojho vnútra, začne sa stišovať a pomaličky klesne do spánku, tak sa rozumové vnímanie oslabí a môže dosahovať asi 30% rozumovosti dnešného človeka. Hovoríme o rozumovosti detí v materskej škôlke. Aj takýto pohľad na kozmos je vhodný.

No ezoterik musí na druhej strane spoznať a prenikať do kozmu aj v rovine prísnej rozumovej vedeckosti, kde je potrebné kozmos skúmať a bádať a nie vysvetľovať si kozmos, ako sa komu páči. Dnes neprevláda kult osobnosti, ale vedecké bádanie za pomoci technických pomôcok. Ezoterik si uvedomuje, že človek preniká do kozmu pomocou raketovej techniky. Ale ezoterik môže naučiť svoje neuróny vytrvalými mnohoročnými cvičeniami psychicky prenikať do kozmu. Za vzor si berie osoby osudom znetvorené s poškodením pohybového aparátu. Ezoterik vo svojich neurónoch kopíruje stav týchto osôb a postupne sa neuróny naučia prenikať okolo ezoterika a potom aj okolo planéty Zem. Pokiaľ chce ezoterik prenikať aj do slnečnej sústavy, tak znovu musí naučiť mnohoročnými cvičeniami svoje neuróny, aby to postupne dokázali. Vždy, keď chce ezoterik preniknúť hlbšie do kozmu, musí vytrvalo cvičiť a naučiť svoje neuróny prenikať hlbšie do kozmu.

Ezoterik usiluje o to, aby psychické prenikanie do kozmu bolo racionálne a založené na poznatkoch vedeckej astronómie. No jedného dňa sa ezoterici tohto zoskupenia dostali tak ďaleko, kde už poznatky ľudstva o kozme nesiahajú. Pokiaľ ezoterik pri preniku do kozmu natrafí aj na organickú hmotu, ktorú označujeme UFO, tak je samozrejmé, že preberie poznatky o danej oblasti kozmu a bude ich rešpektovať.

Ezoterik najprv preniká do kozmu technikou mentálnych predstáv znetvorenia tela, potom cez nacvičené rané štádium klinickej smrti a potom cez nácvik patologického bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov, alebo inak povedané, cez systém dvojníka. Ezoterik teda bude pri svojej ezoterickej ceste prenikať do kozmu asi opakovane trikrát. Ezoterik sa pri každom jednom prieniku samozrejme aj odborne vzdeláva a k vzdelávaniu využije množstvo poznatkov na internete.

Kliknite si na túto adresu a nainštalujte si 3D aplikáciu spoznávania našej slnečnej sústavy, planéty Zem, súhvezdí a galaxií:
WORLD WIDE TELESCOPE
http://www.worldwidetelescope.org/experienceIt/ExperienceIt….

Tu si nájdete úvodné video, ako používať World Wide Telescope aplikácie na internete. Microsoft World Wide Telescope 1

Základné videá na vzdelávanie a meditáciu:

http://www.meditacia.sk/1580-Video/6874-Slnecna-sustava-celk…
iki/
http://www.meditacia.sk/1580-Video/6871-Planeta-Jupiter-a-pl…
http://www.meditacia.sk/1294-Kozmos/6863-Psychicky-prienik-n…
Pluto/
http://www.meditacia.sk/1294-Kozmos/6859-Kozmos-galaxie-suhv…
http://www.meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/6852-Vakuu…
/
http://www.meditacia.sk/1580-Video/6841-Plazmove-hviezdy-a-v…
http://www.meditacia.sk/1580-Video/6837-Slnko-fotony-slnecna…
/
http://www.meditacia.sk/1580-Video/6860-Planety-Venusa-Merku…

Pridaj komentár