V tomto príspevku chcem poukázať na to, kto je ezoterik a prečo sa vybral takouto životnou cestou. Rozoberieme si jednotlivé prípady. Tak isto uvediem dôvody, kedy je ezoterik v ezoterike vynikajúci.

Človek sa narodí a príroda ho vybaví určitými predpokladmi. Niekoho stvorí doslova ideálne na obdobie, v ktorom bude žiť a osoba v pohode preberie všetko od svojich rodičov a učiteľov. Postupne rastie a stáva sa klasicky úspešná. Vyštuduje určité školy, naučí sa určitý jazyk. Zabehne si klasické ľudské myslenie a konanie, ktoré mu dovolí, aby sa spoločensky a pracovne realizoval. Klasické manželstvo, klasická rodina, zdravie v pohode. Postaví si dom, má deti, dovolenku, priateľov. Dožije sa vnúčat a zomrie v kruhu rodiny. Toto je klasický hamburgerák. Nič zvláštne, nič mimoriadne. Hovoríme tomu šťastný osud.

Potom je tu skupina jedincov, ktorých príroda vybaví určitou neštandardnosťou. Nejakým spôsobom poškodí ich fyzické telo a nejakým spôsobom im poškodí psychiku. Osoby nie sú ideálne nastavené na klasický bežný život bežného smrteľníka. A takéto osoby získavajú mimoriadne schopnosti, ktoré im dovolia stať sa v ľudskej spoločnosti mimoriadne úspešnými jedincami, ktorí dosiahnu na významné posty v štáte, v inštitúciách a vo firmách. Môžu byť spisovateľmi, vedcami a vynálezcami. Mimoriadne schopní hamburgeráci. Všetko je v pohode.

Príroda sa niekedy vyhrá aj extrémnejšie, chce jedincov obšťastniť extrémne mimoriadnymi schopnosťami a takéto osoby veľmi často končia mimoriadne zle a iba pár ich zvládne a využije tieto stavy. A skôr vo väčšine skončia v psychiatrických zariadeniach, alebo v nápravných ústavoch. Prípadne predčasne zomierajú.

Ezoterik je osoba, ktorá určite nie je prírodou stvorená na klasický hamburgerácky život. Skôr takéto osoby príroda vybaví nevhodne, niečo nedotvorí, niečo poškodí a na niečo zabudne. A takáto osoba sa buď zmieri s určitým hendikepom, alebo sa rozhodne vybojovať si právo na svoju existenciu a svoje šťastie. Keď sa takáto osoba rozhodne zmeniť svoj osud, nezostáva jej nič iné, ako sa začať zaujímať, ako to v ňom funguje a čo by mal spraviť, aby sa nekonali apokalyptické vízie. Často zistí, že mu asi ťažko pomôžu lekári alebo liečitelia a začne sa spoliehať na svoje sily a schopnosti zastaviť deštrukcie a zvládnuť výnimočnú genialitu.

Ezoterik sa rozhodol, že nebude žiť bežný život a začne žiť niečo jedinečné a neopakovateľné. Rozhodne sa a programuje si, ako sa ponorí do seba ako keby oslepol, ohluchol a hneď stratil čuch aj hmat. Teda zostal mu iba vnútorný svet jeho tela a jeho spomienok. A ezoterik sa rozhodol a naprogramoval si, že spozná sám seba a ponorí sa do orgánov, buniek, bielkovín a aminokyselín svojho tela a postupne zvládne aj koncentrácie do prvkov, atómov a častíc. Samozrejme tuším, že touto cestou sa vyberie niekto vlastne iba zázrakom. A prečo je to vlastne také ťažké sa vydať na cestu do svojho vnútra? Tak v prvom si musí človek nájsť na takúto cestu čas a zobrať to ako svoje životné poslanie a cestu do svojho vnútra robiť do konca svojho života. Prakticky to znamená 40 rokov cvičení, aby sa neuróny naučili tieto techniky. K tomu 40 rokov štúdia hlavne medicíny, astrológie a kvantovej fyziky. A najlepšie študovať všetko, čo patrí do prírodných, spoločenských a technických vied. A to už nie je žiadna srandička. To chce sa stať profesionálne ezoterikom a nie iba tak občas a rekreačne.

Kto a čo vám bude klásť prekážky: v prvom rade rodičia a blízke osoby. Keď som rodičom oznámil, že budem ezoterikom a veštcom, tak som si užil nedôveru a tlak na to, že s tým sa musím narodiť a keď som sa s tým nenarodil, tak sa s tým nedá nič robiť. Pamätám si na tieto chvíle. Keby rodičia žili, asi by sa nestačili čudovať. Takýto tlak proti duchovnej ceste si človek užije na každom kroku a množstvo pochybností rastie. A tak sa musí ezoterik obrniť schémou. Napríklad: bude robiť ezoteriku 5 rokov nech sa deje, čo sa deje a neprestane. A až po 5. rokoch sa rozhodne, či bude pokračovať, alebo nie. A k tomu všetkému sú tu vonkajšie lákadlá a to zábava, drogy, biznis, politika a kariéra ako sa patrí. Tlak je zo všetkých strán. Našťastie pre ezoterika nemáme stredovek a inkvizíciu, ale zato máme psychiatrické ambulancie.

Spomenul som vonkajšie faktory proti ezoterickej ceste. A to nie sú tie najhoršie blokácie, ktoré sa ezoterikovi postavia do cesty. Vo vnútri ezoterika sú vytvorené výchovou programy, ako sa stať človekom a žiť klasicky. Základ týchto ľudských programov ( písať, čítať, myslieť, robiť) sa nachádza v pľúcnych neurónoch. Ezoterici tu veštecky cítia tieto ľudské programy. A tie nie sú veru rovno programované a budované na ezoterickú cestu do orgánov a buniek. Je to mimoriadne fundovaný a mazaný protivník, je vo vás samotných a pozná vás perfektne. Vyžaduje to mať ľudské vedomie dobre pod kontrolou a rozvinúť voči nemu veštecky intuitívne schopnosti. Najlepšie by bolo toto vedomie zlikvidovať, ale to sa nedá. Ezoterik žije v ľudskej spoločnosti a likvidácia ľudského rozmeru existencie by dopadla veľmi zle a psychiatria by to potvrdila. A tak zostáva systém trvalej kontroly ľudského vedomia a jeho udržiavanie smerom k ezoterike. Ľudské vedomie sa usiluje ezoterikovi pomáhať a on to odmieta a buduje si vlastné ezoterické vedomie a to rovno v neurónoch veľkého mozgu. Vyzerá to tak, že sa ezoterik začne sám vychovávať k vedomiu života vo vnútri svojho tela a nie prednostne vo vonkajšom svete okolo seba. Bežný človek je osoba, ktorej ľudské vedomie je vytiahnuté a skoncentrované do vonkajšieho sveta a nepomýšľa ani náhodou o ceste do stredu svojej duše. A aj načo, keď vonku je ľudské vedomie v norme a štandardne. Bežný človek nemá žiadny motív na cestu do seba.

Ľudské vedomie nie je jediný protivník vo vnútri ezoterika. A kde je druhý protivník, tam je aj tretí. Ale poďme k tomu druhému protivníkovi vo vnútri ezoterika. Nachádza sa v stene tenkých a hrubých čriev. V nich sa nachádza sieť neurónov navzájom spojených nervovým systémom. Ide o vedomie primátov a reaguje ako vedomie cicavcov a vyvíjalo sa určite aspoň 50 miliónov rokov. Stará sa o to, aby v tele fungovalo, čo je treba a funguje to do 30. roku života. Potom sa otočí proti každému človeku a aj voči ezoterikovi a postupne odoberie produkciu asi 1 000 enzýmov. Neprítomnosť týchto enzýmov zhoršuje prijímanie živín a to zásadne. Už nie je tá dynamika, skončila sa mladosť a nastúpil proces starnutia. A potom vám tento systém zoberie po 40. roku hormonálnu činnosť, po 50. roku života správne trávenie, po 60. roku života postupne intelekt a pošle vás do hrobu. Len máličko ľudí je dlhovekých a majú to vlastne ako patológiu. A teda ezoterik postupne zabráni, aby mu brušný mozog pomáhal učiť sa a robil množstvo činností za ezoterika. Ezoterik veštecky kontroluje, čo brušný mozog robí, v zásade dlhodobo odmieta pomoc brušného mozgu a všetko sa usiluje vybudovať vo veľkom mozgu ako nové ezoterické vedomie. A vlastne je to aj dobre, pretože brušné vedomie alebo inak vedomie zvieracie po 50. roku života ukončuje pozvoľna svoju existenciu. Neustále budované nové ezoterické vedomie je v staršom veku vlastne náhradou za ukončujúcu existenciu brušného mozgu.

A kde je ten tretí vnútorný protivník? Tak toho si nájdete v mieche a ide vlastne o inštinktívne vedomie. Napríklad, keď položíte nechtiac ruku na horúcu platňu, tak ju automaticky odtiahnete, či chcete alebo nechcete. Ide o inštinkt pudu sebazáchovy. Potom je tu pud obsadiť teritórium okolo seba, pud rozmnožovací, pud prijímať jedlo a podobne. Aj tieto pudy treba dostať pod kontrolu a prinútiť, aby fungovali v prospech ezoterika.

Ako dosiahnuť potenciál a schopnosť odolať týmto tlakom a vydržať na duchovnej ceste? Pomoc nájdeme v Amerike v systéme Silva. A nepoužijeme Silva techniky do vonkajšieho sveta, ale paradoxne do vnútorného sveta. Ako to funguje? V prvom rade ide o to, aby sme sa v predstavách trvalo stotožnili s technikou a jej zvukmi. Bokom ide ľudský spev a zvuky prírody a dominuje zvuk techniky a hypnotické blikanie. Ezoterik rezonancie a zvuky techniky praktizuje v hlasivkách a odtiaľto sa šíria nervovým systémom do neurónov. Ezoterik cez hlasivky ovláda svoju pamäť a vlastne do určitej miery kóduje svoje myšlienky a predstavy, aby sa k nim nedostali ľudské a zvieracie programy a inštinkty z miechy. Všetko je kódované. Ďalej ezoterik neustále vedie vnútorný útok na ľudské a zvieracie programy a predstavy. Neustále v nekonečnom procese odstraňuje, prerába a buduje nové návyky a nové schopnosti. A tak dokolečka dokola. Neustále vytváranie nových programov pre dlhovekosť a veci nadčasové. Nadčasové v zmysle toho, čo sa deje s tým, čo zostane po smrti ezoterika. Ezoterik programuje aj pohyb, ktorý potrebuje na to, aby dosahoval svoje ezoterické ciele. Sila vôle z brušného mozgu je nahradená silou vôle z programovania za pomoci Silva techník.

Ezoterik vo svojich neurónoch celé desiatky rokov buduje mimoriadne schopnosti, ktoré nemajú často nič spoločné s planétou Zem s ľudstvom a vzďaľujú sa od organickej hmoty ako takej. Vlastne ezoterik za svojho života každý mesiac v sebe vytvorí nejakú mimoriadnu schopnosť: prenikať do svojho tela koncentráciou svojich predstáv, získať výcvikom schopnosť fungovať ako človek aj v raných štádiách klinickej smrti, mimoriadne schopnosti fungovať na časticových úrovniach a schopnosť prenikať do hlbočín kozmu. A rozhodujúci cieľ ezoterika je to, čo bude po jeho smrti. Spomienky na úrovni častíc o človeku zostávajú a ezoterik k nim pridá tie správne programy, čo sa má diať po smrti s týmito spomienkami. Ezoterik tieto spomienky programuje na základe rozsiahleho prieskumu kozmu. Možno si poviete, že je to zbytočné. A toto ste povedali na základe toho, že ste preskúmali a odcvičili, čo tu ponúkam alebo ste niečo odmietli bez toho, aby ste to prebádali a odcvičili?

Na začiatku duchovnej, a teda ezoterickej cesty sme neustále bádali a skúmali, čo je zmyslené a čo zapadá do reality a to je trochu iný prístup, ktorý sa praktizuje už skoro 20 rokov. Na základe týchto skúmaní sme vo vlastných mozgoch vytvorili množstvo bio zariadení na prienik do makro a mikro kozmu a presvedčili sme sa, že duchovno má niečo do seba a nie sú to iba výmysly našich predkov.

Pridaj komentár