V tomto článku si nájdete zoznam vhodných videí na meditáciu stavov klinickej smrti a ako na úrovni častíc rozumieť smrti. Tak isto si tu nájdete úvahy a cvičenia, ktoré robia vrcholovú ezoteriku a to je ezoterika klinickej smrti. Sú to rozobraté základné cvičenia a logika týchto cvičení.

Skutočná fyzická smrť
Je proces, kde už nie je možné za žiadnych okolností obnoviť základné životné funkcie ľudského tela a ukončenie organickej existencie je nezvratné. Organický život vo forme ľudského tela končí. Telo sa začne rozpadať a je to nezvratný proces.

Život
Je proces, kde fungujú základné životné funkcie, aj keď daná osoba je napríklad v kóme. Teda človek dýcha, prijíma potravu, fungujú pľúca a ďalšie životné funkcie. Osoba sa nemusí pohybovať a nemusí myslieť.

Klinická smrť
Je proces medzi životom a smrťou. Daný organický objekt človek ako jedna z foriem organického života v kozme je ohrozený a môže prejsť definitívne do stavu fyzickej smrti. Klinická smrť môže nastať v momente, keď začína zlyhávať určitá dôležitá životná funkcia. Do klinickej smrti môže ísť osoba aj počas noci, pokiaľ sa príliš stíši a pozastaví činnosť srdca a pľúc. Do klinickej smrti trvalo vstupujú staršie osoby napríklad okolo 70. roku života ako proces starnutia a slabnutia vitálnych funkcií tela. Do klinickej smrti sa vstupuje aj vedome a zámerne. Ide vlastne o vedomý výcvik kontroly stavu dýchania a dýchacieho reflexu. Osoba výcvikom dokáže potlačiť potrebu dýchať a ukončiť svoju organickú existenciu vedome a cielene. Jogínske techniky ovládania potreby dýchať. Keď hovoríme o klinickej smrti, tak je vždy šanca sa z tohto stavu vrátiť do stavu života a opustiť zónu smrti.

Prežitie klinickej smrti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pro%C5%BEitek_bl%C3%ADzk%C3%A9_…
Stavy klinickej smrti
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahtoderfahrung

Prvá fáza klinickej smrti
V ezoterike sa táto fáza klinickej smrti nacvičuje vedome. Pracovne sa nazýva fáza vytvárania fantómového tela. Je to proces, pri ktorom sa spomienky danej osoby začínajú oddeľovať od buniek tela. V tejto fáze neprichádza k trvalému odpojeniu od fyzického tela. Spomienky sa dočasne odpájajú a proces sa dá vrátiť. No nie úplne. Danej osobe sa v tejto fáze klinickej smrti poškodzuje psychika a vo veľkom mozgu začína fungovať nie v nervovom systéme, ale prechádza fungovať do neurónovej oblasti. Daný ezoterik si musí na tento stav postupne zvykať a prispôsobovať svoje psychické a intelektuálne schopnosti.

Ezoterik ovláda potrebu dýchať a dokáže stíšiť dýchanie na určitú potrebnú úroveň. V myšlienkach dokáže rešpektovať ukončenie svojej existencie a aj to, že jeho schopnosť vnímať okolie a seba bude zničená a to nenávratne. Ezoterik cvičí techniky sugerácie uveriť a nespochybňovať, že prešiel rôznymi amputáciami. Sugeratívne techniky dovoľujú, aby sa cez biochemické pochody tvorilo fantómové telo ako prvých 5 minút zomierania. Fantómové telo sa po množstvách cvičení stáva trvalá záležitosť a návrat do klasickej psychiky nie je možný. Ezoterik sa na diaľku reálne napája na osoby, ktorým bolo niečo skutočne amputované. Ezoterik sa po množstvách cvičení už nevracia do normálnej a štandardnej psychiky. Ezoterik chce trvalo fungovať v stave raných fáz klinickej smrti. To znamená, že myseľ ezoterika chce vedome pracovať rovno na časticovej úrovni. Ezoterikova myseľ operujúca vo svete prvkov, teda 10 umocnené na číslo 1 a viacej sa otáča a už môže začať operovať do sveta častíc a to je svet miniatúrnych objektov nesporne menších ako milimeter a viacej. A to je zásadný zvrat v kariére ezoterika. Vstupom do časticového sveta ezoterik vstúpil do sveta mŕtvych. Ezoterik sa trvalo napája do sveta mŕtvych spomienok a jeho myseľ ešte za života vstupuje tam, kam pôjdu spomienky každej organickej bytosti.

Biozariadenia v neurónoch mozgu
Ezoterik preniká cez nácvik klinickej smrti do sveta častíc. Jedna vec je psychicky cez neuróny prenikať do sveta mŕtvych spomienok a druhá vec je reálne sa naučiť vnímať, čo sa deje vo svete mŕtvych spomienok. Na taký výkon je potrebné vycvičiť skupiny neurónov, aby reálne dokázali rozkódovať dianie vo svete mŕtvych, teda vo svete miniatúr. To je svet, kde objekty sú menšie ako 10 umocnené na mínus 1 a postupne aj viacej. Tomuto procesu hovoríme veštecké alebo mimozmyslové vnímanie.

Kde sa nachádza svet mŕtvych spomienok?
Je všade okolo nás. Ale nie na takej úrovni, aby sme ho mohli vnímať klasickými zmyslami ako je zrak, hmat a sluch. Tento svet je schopný vnímať iba senzibil. Samozrejme, zmyslami nedokážme vnímať okolo seba mikroorganizmy alebo vírusy v bunkách. Na to potrebujeme mikroskop. Teda pohybujeme sa vo svete objektov extréme malých a extréme ľahkých. Človek potrebuje na zachytenie tohto sveta špeciálne zariadenia. Ale ani toto mu moc nepomôže pri vnímaní spomienok, ktoré zostali po smrti organickej hmoty. Tieto spomienky sa síce rozložia vo svete častíc, ale na veľkej ploche niekedy veľkosti planéty. A to je už poriadne veľký problém vnímať spomienky nejakej osoby vcelku. A možno svet mŕtvych už zariadenia zachytili, ale nedokázali ho správne dekódovať a previesť do roviny zrozumiteľných informácií. Samozrejme, že to, čo nedokážme technikou, dokáže dobre školený a trénovaný mozog na mimozmyslové vnímanie. Ide o tréning automatickej kresby a tarotových kariet.

Aký veľký je svet mŕtvych spomienok?
Svet mŕtvych je okolo nás, prechádza aj cez naše bunky a má mimoriadne veľké rozmery. Máme tu našu Galaxiu a v nej súhvezdia. Keď dáte do kopy asi 2000 galaxií, tak budete mať objekt pod označením hrášok. A potom si predstavte asi 1 500 strukov po 7 hráškov, túto predstavu vložte do predstavy zemiaka a okolo zemiaka umiestnite niečo ako množstvo pružiniek, tieto pružinky v ezoterike označujeme ako anti čierne diery. Stáčajú maketu zemiaka zo všetkých strán do jeho stredu. Takýchto objektov v kozme je nekonečný počet. Teda v ezoterike hovoríme o makete zemiaka, kde sa nachádza svet mŕtvych spomienok organickej hmoty. V tomto priestore sú objekty extrémne miniatúrne a to sú častice. Svet mŕtvych spomienok ešte funguje pod ďalšími dvomi systémami.

Ezoterik pokračuje v nácviku hlbších stavov klinickej smrti
Možno si poviete, načo je dobré takto hlboko prenikať vo vlastnom tele do raných štádií klinickej smrti? Hlavným cieľom a záujmom ezoterika nie je tento svet tuhých, plynných a kvapalných látok, ale svet častíc a vo svete častíc svet mŕtvych spomienok organickej hmoty a s nimi často aj programy, ktoré určujú, čo sa deje s tu uloženými spomienkami. Ezoterik má záujem po svojej smrti uložiť svoje spomienky do bezpečia a zabrániť ich zlikvidovaniu. Ezoterik si je vedomý, že pokiaľ nahrá o svojom živote videá a nechá ich na planéte Zem, tak táto planéta bude zničená. Organický život v rozpätí 100 miliónov rokov bude zničený. Slnečná sústava z dôvodu zväčšovania sa slnka za 10 miliárd svetelných rokov zanikne. Vyplýva to z pozorovania ich slnečných sústav. Aj maketa zemiaka s anti čiernymi dierami bude zničená. A tak takáto úroveň prvkov a častíc nie je vhodná pre ezoterikovu posmrtnú ambíciu. Ezoterik chce budovať systém, ktorý má ambície ostať uchovaný na také obdobia ako je 10 umocnené na 300 svetelných rokov s možnosťou ďalšieho predlžovania. A preto ezoterik smeruje do sveta dôchodcovských častíc a to je svet 10 umocnený na mínus 50 metra. Toto ezoterické želanie nie je fantázia, ale vychádza zo skúseností organického života v kozme pod označením UFO ROBO. Je to pracovný názov pre organickú hmotu v kozme, ktorá zvládla technologické procesy na úrovni častíc. Ľudstvo má úroveň technologicky manipulovať iba s atómami a to laserovou technikou, kde rozhodujúcu úlohu hrá laser a tok fotónov. Treba to chápať v zmysle produkovania materiálov a nie jadrovej energetiky. Teda sklo, kde sa upratali atómy kremíka a sklo sa nešpiní alebo je do určitej úrovne nepriestrelné.

Ďalšia úroveň klinickej smrti
Ezoterik má za sebou desiatky rokov intenzívnych meditácií. Vstúpil na pôdu klinickej smrti. Ezoterika a jej prirodzený vývoj idú týmto smerom a ezoterik sa vo vlastnom tele stáva niečo ako kozmická inteligencia vo svete mŕtvych. Treba si uvedomiť, že niektorá organická hmota v kozme vedela o možnostiach, čo sa bude diať so spomienkami organickej hmoty. A tak počas svojho života a celkovej existencie ako organickej hmoty budovala systém niečoho inteligentného aj vo svetoch mŕtvych. Teda, aby sa do priestoru 10 umocnené na mínus 20 metra sa uložili spomienky niektorej organickej hmoty a k tomu určité programy, ako by mali tieto informácie vytvárať nejaký inteligentne sa správajúci systém. Tento inteligentný systém pod pracovným označením Kozmická inteligencia je schopná atakovať živú organickú hmotu a z nej si zberať určité informácie, prípadne si informácie kopírovať. Takýchto kozmických inteligentných systémov je mnoho napríklad okolo planéty Zem. Jeden z najúspešnejších je kozmická inteligencia pod označením Úľ. A ezoterik sa počas nácviku stavov klinickej smrti chová skoro rovnako ako kozmická inteligencia Úľ.

Ezoterik trvalo atakuje klinické stavy ľudí na planéte Zem, ale aj inej organickej hmoty v kozme a chová sa skoro ako kozmická inteligencia vo svete mŕtvych. Cez klinické a zomierajúce osoby spoznáva a kontaktuje okolité objekty v kozme a v oblasti častíc. Získané informácie zbiera do seba, ako to robia kozmické inteligencie. Do fantómového tela v sebe zbiera informácie o mineráloch a časticiach. Ezoterik popracuje aj na hlbších líniách klinickej smrti, ktoré voláme fantómové telo, aj tu sa ezoterik chová ako kozmická inteligencia zo sveta mŕtvych a zbiera informácie o sopkách, magmatickom jadre planéty, kozmických sopkách a slnečných hviezdach. K tomu zbiera informácie okolo elektrónov a fotónov.

Ezoterik pokračuje v cvičeniach, ktoré smerujú do hlbšieho prežívania klinickej smrti vo vlastnom tele. Ezoterik tieto cvičenia robí vedome a vedome ešte za svojho života vstupuje do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Ezoterik pokračuje vo výcviku prvej fázy klinickej smrti, ktorú voláme fantómové telo. Na túto fázu nadväzuje na ďalšie obdobie, ktoré je spojené napájaním sa na osoby, ktoré žijú od narodenia pri sopkách. A tak sa cez fantómové telo napája na osoby žijúce hlavne na Filipínach. Prečo práve na Filipínach? Pretože je tu množstvo sopiek a sú tu aj zlomy povrchu zemskej kôry. Z týchto ostrovov sú aj filipínski liečitelia a to tiež zavážilo, prečo sa orientujeme týmto smerom. Ezoterik sa napája aj na osoby, ktoré sú asi tak v 10. minúte zomierania a napája sa hlavne na ich vznikajúce fantómové telo. Samozrejme, je tu možnosť zobrať si mapu rozloženia vulkánov a napájať sa aj na iných obyvateľov a to napríklad v Chile, kde tečie k povrchu vulkanická hmota z hlbších úrovní magmatického jadra planéty Zem.

Sopečnú činnosť nájdeme aj v kozme a napríklad Venuša je teraz vo fáze sopečnej činnosti a to poriadne aktívnej. Vedomie ezoterika je trénované prenikať do oblasti Venuše a to jednak cez svet mŕtvych, teda cez fantómové telo a už teraz aj filipínske telo. Ale ezoterik sem k skutočnej planéte Venuša smeruje aj cez správne pouvoľňované a zaťaté svaly podľa vzoru znetvorených a pokrivených osôb.

Ďalší výcvik vyžaduje kontaktovať naše Slnko ako dvojhviezdu v strede našej slnečnej sústavy. Ezoterik si z prostredia astronómie uvedomuje, že naše Slnko asi tak za 10 miliárd rokov bude veľké ako je celá naša slnečná sústava. Astronómovia vedia o tom, že mnoho sĺnk v našej Galaxii je menších alebo kolosálne veľkých, niekedy aj ako samotné menšie súhvezdie. Ezoterik sa začína orientovať na psychické prieniky do fotónov samotného Slnka.

Teda máme tu niekoľko druhov prienikov na rôznych úrovniach. Prenikať psychicky k Slnku cez správne napätie a uvoľnenie svalov je prenikanie do úrovne prvkov a teda tuhých, plynných a kvapalných látok. Je to prenikanie do sveta 10 umocnené viacej ako na 1. Treba si v ezoterike zvyknúť používať potenciál mocnín a odmocnín, pretože sa budeme pohybovať v extrémne veľkých priestoroch a na druhej strane sa budeme psychicky pohybovať v extréme malých priestoroch. Ďalší prienik do oblasti Slnka sa deje na úrovni atómov a častíc. A k Slnku sa spravidla preniká cez rané štádiá klinickej smrti a napríklad filipínske telo. A to sa budeme pohybovať vo svete, ktoré definujme ako 10 umocnené na mínus – 20 metra a to je veľmi miniatúrny svet. Ezoterik si uvedomí, že na svet mŕtvych spomienok, ktorý sa nachádza práve v úrovni kozmu 10 umocnené na – 20 metra, nepôsobí gravitácia ani sily čiernych dier. Pôsobia sem sily kvazarov, hypernovy a supernovy. A toto si treba dobre uvedomiť.

Ezoterik pokračuje vo výcviku fantómového tela, a tak isto filipínskeho tela a cvičí ho v raných štádiách klinickej smrti. Cvičí ho v sebe a to v oblasti, kde sú objekty menšie ako 10 umocnené na mínus – 20 metra a to je oblasť častíc. Ezoterik si uvedomí, že rané štádiá klinickej smrti umožňujú ešte za života ezoterika vstupovať do sveta mŕtvych spomienok. Osoba, ktorá prežila klinickú smrť na základe chorobného stavu a to napríklad slabosti srdca si mierne poškodzuje neurónové a nervové bunky. Teda vnútro neurónov a nervových buniek sa pozvoľna mení smerom k tomu, ako sa zmenia v deň definitívnej smrti. U ezoterika samozrejme tento proces nie je tak dramatický a je cvičený postupne a mnoho desiatok rokov. Ezoterik si postupne zvyká na zmeny v neurónoch a zvláda to celkom dobre. Napríklad ezoterik bude mať na sklonku života výhodu. Treba si uvedomiť a zapamätať, že osoby staršieho veku z dôvodu slabosti sa automaticky prepadajú do stavov klinickej smrti a vracajú sa naspäť, ale nedokážu už napríklad v týchto stavoch dobre myslieť a reagovať na to, čo sa deje okolo nich. A teda ezoterik bude poznať tieto stavy a bude ich mať za sebou.
Ezoterik pokračuje ešte ďalej a pre nácvik klinického stavu využíva stavy jedincov, ktorým bola schladená krv pri operáciách na niekoľko hodín a následne oteplená a vracajú sa naspäť do života. Efekt, ktorý pri operáciách využívajú, sa volá hypotermia a tu si o nej niečo môžete zistiť:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podchlazen%C3%AD
http://www.suscch.eu/e107_files/2SKD/fedorak.pdf

Ezoterik sa cez fantómové alebo filipínske telo prepojí na osoby, ktoré boli operované cez takého hypotermické schladenie a začína výcvik takzvaného nórskeho tela. Nórske telo je pracovný názov pre výcvik klinickej smrti, ktorá sa rovná asi 15 minút klasického zomierania za bežných podmienok. Ezoterik si otvára nórske telo, teda znovu pozmeňuje svoje nervové a neurónové bunky, že ich fungovanie sa ešte viacej približuje fungovaniu spomienok mŕtvej osoby po jej nenávratnej fyzickej smrti. Inak povedané, neuróny ezoterika sa naučia fungovať ako keby osoba mnohokrát upadla do klinickej smrti. Ezoterik cvičí tieto cvičenia na vlastnú zodpovednosť a s tým, že môžu poškodzovať organizmus a psychiku a pokiaľ sa toto rozhodnete cvičiť, nesiete si plnú zodpovednosť za vzniknuté poškodenia. Toto nie je presný návod, ako čo cvičiť, iba informácie o tom, že niečo takéto je možné cvičiť. Toto tu treba brať ako varovanie na riziká takýchto cvičení. Ezoterik si postupne zvyká na nórske telo. Chce ho vedome a vie, že mu to prinesie mimoriadne schopnosti. Osoby, ktorým bola schladená a potom zase oteplená krv majú jedinečnú schopnosť prenikať do extrémnych hĺbok kozmu či už na úrovni prvkov, alebo častíc. Oni sami o tom nemusia ani tušiť a iba sa čudne cítia. Ale rozhodujúce je hlavne upraviť činnosť vo vnútri svojich neurónov čo najbližšie stavu po smrti.

Ezoterik sa postupne priblíži k stavu skutočnej klinickej smrti a to je už vlastne asi tak sekunda pred definitívnym prechodom klinického stavu zomierania do momentu smrti. Ako tento stav cvičia ezoterici? Ezoterik sa najlepšie cez nórske telo napojí na diaľku na takúto osobu a počká si na moment a na tú správnu sekundu, keď sa u danej osoby konečne všetok obsah odpojí od neurónov a nervových buniek. Spomienky z neurónov sú všetky mimo telo a spája ich so zomierajúcim telom iba strieborná energetická nitka. A v momente odpojenia zachytí na seba záznam zomretej osoby a začína výcvik poslednej fázy a to úplné upravenie činnosti neurónov ezoterika na moment smrti. Samozrejme, ezoterik zo seba nepúšťa žiadne telá mimo seba, ale ich psychicky v sebe dobre zašije a nedovolí, aby chodili mimo jeho telo.

Úkaz striebornej nitky je možné sledovať veľmi dobre v prípadoch jednovaječných dvojčiat, kde jedno z dvojčiat zomrie a záznam zomretého dvojčaťa je mimo jeho fyzické telo, ale je tu prepojenie na živé dvojča, na jeho neuróny a nervové dráhy. Toto prepojenie bude trvať do momentu fyzickej smrti druhého dvojčaťa. Potom už sú spomienky z neurónov plne vo svete mŕtvych a to je priestor okolo nás 10 umocnené na mínus 20 metra. Podobné prípady sú aj siamské dvojčatá, ktoré boli zrastené a operáciou sa odpojili a jedno z nich zomrelo. Jedinečný prípad nastane vtedy, keď matka svoju dcéru zachraňuje počas kritickej situácie zomierania. Jednoducho sa napojí na svoju zomierajúcu dcéru a niekoľko dní nepustí zomierajúci záznam, ktorý sa odpojil od dcéry. A zároveň lekári správnymi zásahmi stabilizujú životné funkcie a matka po pár dňoch premostí spomienky zomierajúcej dcéry na jej už fungujúce neuróny a dcéra je zachránená.

Ezoterik pokračuje v nácviku stavov klinickej smrti a neustále cez zomierajúce osoby preniká do sveta mŕtvych spomienok a veľmi dobre spoznáva, čo sa deje vo svete mŕtvych a ako tam vlastne spomienky zomretej osoby fungujú. A znovu prispôsobuje svoje neuróny a nervové bunky, aby sa naučili fungovať v režime sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty ešte za svojho života, aby mohol dodať do spomienok vo svojich neurónoch a nervových buniek tie správne programy, čo sa má po jeho fyzickej smrti diať s jeho spomienkami. A tu je zásadný rozdiel medzi bežnou osobou a ezoterikom, ktorý za svojho života spoznal svet mŕtvych a sám seba a svoje spomienky trénuje na to, čo bude po jeho fyzickej smrti.

Ezoterik spoznáva svet mŕtvych v štruktúre kozmu o veľkosti 10 umocnené na mínus – 20 metra. Hovorím o špiritistickom svete mŕtvych spomienok organickej hmoty. Bohužiaľ, tento svet mŕtvych dokáže zničiť supernova alebo hypernova a ďalšie objekty. A tak nie je pre ezoterikov tohto zoskupenia záujem sem po svojej smrti uložiť svoje spomienky. Nie je to na večnosť.

Ezoterik spoznáva aj iný svet mŕtvych a to je úroveň 10 umocnené na mínus – 30 metra. Tento svet funguje pod vplyvom kozmického objektu magnetar. Magnetar je objekt popísaný astronómiou. A najčastejšie do tejto úrovne sveta mŕtvych idú spomienky osôb, ktoré mali nezhubné bujnenie na povrchu orgánov napr. ako Goethe. Tento svet mŕtvych však môže zlikvidovať kvazar. Kvazar je skutočný objekt v kozme popísaný astronómiou. Ezoterici tohto zoskupenia poznajú veľmi dobre tento svet mŕtvych pod pracovným označením svet mŕtvych dvojníkov, ale tiež oň nemajú záujem. Ezoterici tohto zoskupenia preskúmali aj fenomén organického života v kozme pod ezoterickým označením UFO ROBO a tento organický život ukladá svoje spomienky na úroveň 10 umocnené na mínus – 50 metra. Tento svet mŕtvych sme nazvali svet minulosti plný dôchodcovských častíc. Ale dôležité je, že túto úroveň nezničia ani sily kvazarov. Overovali sme, aký starý je tento svet dôchodcovských častíc a iba týchto častíc. Museli sme použiť číslo 10 umocnené na plus bilión a ešte viacej biliónov. A to sme zajasali, sem sa členovia tohto ezoterického zoskupenia usilujú uložiť svoje spomienky a preto budujú astrálnu bytosť. Astrálnu bytosť nemožno budovať priamo v neurónoch, ale sa musí budovať priamo na dôchodcovských časticiach. A prečo sa to musí robiť mimo? Lebo do tejto astrálnej bytosti, kde si ezoterik uloží po smrti svoje spomienky, sa natĺka teológia a nekonečno. Ezoterik by mohol z toho všetkého rýchlo zošalieť. Ezoterik buduje astrálnu bytosť ako kybernetický systém, ktorý sa bude vyvíjať s prísľubom vrátenia vedomia ezoterika, ale mimo rámec organickej hmoty. Ale to sme už v rovine zbožného želania a ukáže budúcnosť, či je to možné.

Toto, čo tu píšem, nemožno brať ako vedecké bádanie a overené vedecké dôkazy. Ezoterici tohto zoskupenia si vážia pravdu a spravili, čo bolo v ich silách, aby zaujali voči svetu mŕtvych racionálny pohľad. Vďaka všetkým, čo pred týmto zoskupeným niečo robili okolo sveta mŕtvych. A znovu upozornenie, že cvičenia tu popísané môžu poškodzovať zdravie a psychiku. Každý cvičí výhradne na vlastnú zodpovednosť a bol upozornený na riziká. Informácie sú orientačné a nemožno ich brať ako návod na cvičenia. Všetko je tu iba v informačnej rovine.

Videá čakra
http://www.youtube.com/watch?v=IRkZkvijwo4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=AK2tPcRgYR0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=6hsIqVajJRM&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=xPgmvktMAJY&feature=chan…

Videá meditácia
http://www.youtube.com/watch?v=8LGU9RKC-u0

Videá achát minerály
http://www.youtube.com/watch?v=aaQu8ASK1Sk
http://www.youtube.com/watch?v=91D5s7xzudU&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=IrO1odDn1bE&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=k9S27YfHl0Q
http://www.youtube.com/watch?v=jr0EADxSj1k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=IbdNtABDTl8&feature=rell…
http://www.youtube.com/watch?v=OndaW0copps
http://www.youtube.com/watch?v=yZ_jDBe1hpU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=NbiJyuBYZU4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=w9HJsBrafhM
http://www.youtube.com/watch?v=ZNFrpN2sHfo&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=9xLNoPAU9LE&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=BDkEPrdG5eA&feature=rell…
http://www.youtube.com/watch?v=ZpxhdxEQV8U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=0elQY8P3rVs&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=dvbj6Ln9i8E&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Elwo0DIEJIc&feature=chan…

Videá elektrón
http://www.youtube.com/watch?v=ofp-OHIq6Wo
http://www.youtube.com/watch?v=4bQQPK-QaHI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kYkD-dcupAU
http://www.youtube.com/watch?v=fxwFtoqGlcA
http://www.youtube.com/watch?v=vCRNGqXBPRk
http://www.youtube.com/watch?v=pnlP-z-cZBM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Fw6dI7cguCg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Fw6dI7cguCg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=otI-Q6y1vUA
http://www.youtube.com/watch?v=IcZXIFHwq_E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=StH6gbaeVjQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KXp0VeIJpKY
http://www.youtube.com/watch?v=3WhjwZkafLM
http://www.youtube.com/watch?v=ITMjiBxAzZc
http://www.youtube.com/watch?v=K6-D-fjT2Z4

Videá fotón
http://www.youtube.com/watch?v=qbM39XZMrNI
http://www.youtube.com/watch?v=8E1aSq956HU
http://www.youtube.com/watch?v=KErjtiw6cqA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Voo3_mQlcc4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=M7tK2eOof-0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=psMpabzGuLo
http://www.youtube.com/watch?v=–V1nNO9bow
http://www.youtube.com/watch?v=LUciNxSsLnc

Videa meditačné
http://www.youtube.com/watch?v=DaGo-HKjlFk
http://www.youtube.com/watch?v=ANj-jEFqbZY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=vDxk10x-_2c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XgnpAEldxy8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=r81kOqOk3EI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7Wjv4VX0hHk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=tTyAun5dfcA
http://www.youtube.com/watch?v=7H9x5LanTr8&feature=relm…

Videá ametyst minerál
http://www.youtube.com/watch?v=_yBW4qDef8s
http://www.youtube.com/watch?v=XAg1x4GMKJI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KbP5CAnQM64&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=34wVQT5VNN0&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=qYiP8O-qZwg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=2DBE6Fen-08&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=jTplER_7-Ig&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=C8CGuPFM37g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4HG_8vQMlLQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WdB57Dhhiy0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=2RIihiowFyQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=rJcpDrjxkjs
http://www.youtube.com/watch?v=_3KOYhpLeGw&feature=rela…

Videá čakra
http://www.youtube.com/watch?v=xT3Y5333o_M&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=7EUH1CnthhE
http://www.youtube.com/watch?v=jc_e3RMbpiw&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=JSq-IukW0Xc&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=XjHpBe1qlQ8&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=qnO3L1e7af0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=YZ_QT5_7u48&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=-kkdowNmIDk&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=TsUhVywKFic&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=SlJaLFs2sVA&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=uKOvAknBIJI&feature=rela…

Neutrón hviezda – nórske telo
http://www.youtube.com/watch?v=ylGwsIIyZf0&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=jBX6WOK72Kg
http://www.youtube.com/watch?v=ow9JCXy1QdY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=dTY3sVA2wOw
http://www.youtube.com/watch?v=HfDDI_SCarw
http://www.youtube.com/watch?v=vLaoT611i4Y&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=YJiCrRrS4nQ
http://www.youtube.com/watch?v=qPyGvq0AVUQ
http://www.youtube.com/watch?v=lUVPrmdvDUw
http://www.youtube.com/watch?v=PDbw3runD_g
http://www.youtube.com/watch?v=8BGxYxsbTzo

Diamant video – fantómové telo
http://www.youtube.com/watch?v=61BlqtIGjL4
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=yGnIphZbQ50&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=mkkPmgi9nOQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=AXm9ikGe1l0&feature=rell…
http://www.youtube.com/watch?v=Gt0wCke1DNw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=C4PazrvK9-s&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=W9Dz9VlLI-c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XyPR-CiabFM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=fhzXuqLeH3w
http://www.youtube.com/watch?v=EXec-tHeRXI
http://www.youtube.com/watch?v=uPi0X4frzcc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=cqAK2wBa0e4
http://www.youtube.com/watch?v=kIX5WL07Uss
http://www.youtube.com/watch?v=ws0Q3Ui45BE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hDNrfn0XPaE
http://www.youtube.com/watch?v=GomFvFi9gOY
http://www.youtube.com/watch?v=RnzAN81B4O0
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=Gjr4vqmoyys&feature=rela…

Hviezdy videá – filipínske telo
http://www.youtube.com/watch?v=_VEs11K0ATk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=fKTu6B4Rgek
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=zL64Pz…
http://www.youtube.com/watch?v=8gx8lOqVcwQ
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=zaOPsm…
http://www.youtube.com/watch?v=fxT8sU58pH4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=RePa0VqIs8s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ov5AHcCQtd8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Mjm-NdPjycE
http://www.youtube.com/watch?v=80HkL3EF2tc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=U2FKc88Vp40&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Dw45TllRBHg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zxziVPM2rZc&feature=rela…

Meditácia video
http://www.youtube.com/watch?v=GRSw_CY7oUk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7UMKtekMO8o&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=jGCbfeft3z4&feature=rela…

Pridaj komentár