Ďalšie meditačné cvičenia vedúce k prehĺbeniu vzťahu k náboženským symbolom a predstavám. Tento zápis má aj autentickú zvukovú nahrávku z cvičenia na MP3.

Na začiatok sme sa skoncentrovali postupne do jednotlivých oblastí tela a to tam, kde sa nachádzajú neuróny. Ide o oblasť šedej kôry veľkého mozgu, kde sme sa skoncentrovali a oblasť postupne zmenili tak, aby sme tu mohli vnímať rôzne náboženské symboly. Tak isto sme sa usilovali pozmeňovať náboženské symboly podľa toho, ktorému náboženskému systému sme sa práve chceli venovať.

Skoncentrovali sme sa do oblasti mozočku a tu sme oblasť neurónov preladili na vnímanie náboženských postáv, ktoré majú pri sebe vždy určitý znak ako je kalich, minca, palica a podobne. Napríklad tieto náboženské postavy s náboženskými symbolmi sa dajú využiť na veštecké výkony ako u tarotových kariet. Nám však nejde o veštecké výkony, ale náboženskú cestu. Preto tieto postavy a tu nachádzajúce sa znaky majú pre nás výhradne náboženský zmysel.

Skoncentrovali sme sa do stredného mozgu a to je aj oblasť predĺženej miechy, kde je plno menších bunkových zhlukov pokrytých šedou kôrou. Väčšinou tu po určitom skľudnení a naladení nájdete náboženské postavy ako bytosti iných planét a hviezd. Väčšinou sa tieto náboženské postavy môžu stať súčasťou astrológie, a teda vešteckého výkonu. Nás však zaujíma náboženská cesta a schopnosť navštíviť tieto oblasti doslova kozmického božstva. Boh sídli na planéte Slnko v zmysle astrologickom a nie astronomickom. Preto aj taký útok proti vedcom, ktorí skúmali reálny fyzický kozmos mimo nás. Dogmatický prístup sa dal dobre pochopiť a tiež upálenie Galilea Galileiho.

No nás teraz v rámci kontemplácie zaujíma náboženský kozmos a nie astronomický kozmos vešteckých výkonov alebo astronomické skúmania kozmu nad obzorom planéty Zem. Pokračovali sme koncentráciou do oblasti stredného mozgu a to talamusu a hypotalamusu. Hovoríme aj o zvieracom mozgu alebo spánkovom mozgu. Aj tu sa nachádzajú neuróny, ktoré po skľudnení a prehodení uvedieme do stavu náboženských obrazov stvoriteľa, ktorý stvoril svet za sedem dní. Ide o náboženské obrazy vzniku a tvorenia náboženského sveta. Inú líniu nachádzame v alchymistických a hermetických obrazoch o božej chémii a fyzike. Pokračovali sme do oblasti miechy a tu sa nachádzajúcej šedej kôre o veľkosti tuhy ceruzky ťahajúcej sa od stredu hlavy až po kostrč. Nájdete si tu obrazy náboženských postáv s krídlami, s množstvom rúk a nôh, hláv, očí a iných zmnožených častí ľudského tela. Pokračovali sme do oblasti brušného mozgu a tu roztrúsených neurónov od žalúdka, tenkého a hrubého čreva. Nájdeme tu veľkú postavu pastiera alebo pastierky. Do tohto systému spadajú aj hormonálne žľazy a ich okolie, ktoré nás tiež po určitej vhodnej manipulácii dostanú do sveta náboženských predstáv. Takto sme si prešli najdôležitejšie oblasti v tvorbe náboženských obrazov a symbolov.

Ďalej sme nacvičovali prepínanie neurónových plôch vo všetkých oblastiach do určitej normality s tým, že sme si v mysli ponechali k náboženskému svetu otvorené iba malé plochy neurónov. Otvorenie všetkých neurónových plôch znemožňuje dostatočné vnímane spomienok na vonkajší svet.

Pokračovali sme kontempláciou, pri ktorej sme si postupne vo všetkých oblastiach otvorili drobné plochy, z ktorých išlo vnímanie náboženských predstáv. Sugeratívne sme sa vcítili do stavu zvieraťa, ktoré stratilo svoju svorku alebo zvieracej samice, ktorá stratila svoje mláďatá alebo samca, ktorý stratil svoje mláďatá a je sám. Svoju pozornosť, starostlivosť a zvieraciu lásku otáča na iný objekt. Napríklad levica sa zblíži s mláďaťom antilopy. Lev sa spriatelí s iným zvieraťom. My svoje materinské a otcovské city otočíme do svojho vnútra na náboženské symboly. Teraz v rámci kontemplácie sú našimi deťmi náboženské symboly a dostanú od nás všetku lásku, starostlivo a pozornosť tak, ako by to dostali naše deti. Tento druh kontemplácie bude robiť problém práve tým ľudom, ktorí sú zamilovaní do seba a nedokážu mať radi ani vlastné potomstvo.

Pokračovali sme v ďalšej kontemplácii, pri ktorej sme na náboženské symboly prenášali stavy fyzickej zamilovanosti a sexuálnej túžby po milenke alebo milencovi. Zamilovanosť až k vyvrcholeniu nad náboženským symbolom. Je to pocit, keď ste sa zamilovali a objekt vašej lásky záhadne zmizol a vy ste ho nahradili náboženským symbolom.

Pokračovali sme v ďalšej kontemplačnej technike a to sugerácii škvrnitého týfusu. Pri tejto náročnej sugerácii je potrebné si dokonale túto chorobu vsugerovať. Škvrnitý týfus je ochorenie, pri ktorom sa na povrchu šedej kôry tvoria točivé energie a dotyčná osoba pred sebou vníma prítomnosť osôb, najčastejšie blízkych osôb. My v tejto náročnej sugerácii vnímané osoby pred sebou pozmeníme na rôzne náboženské symboly v podobe postáv.

Pri tejto sugerácii sa zažívajú blaženostné stavy prítomnosti niečoho absolútne dokonalého, jedinečného a vzácneho. Od vás sa očakáva, že tento pocit úplnej spokojnosti a šťastia budete vyžarovať práve cez náboženské obrazy.
Nasleduje ďalšia kontemplácia, pri ktorej si vsugerujeme, že máme kostné výrastky na kostiach alebo dvojité kosti, napríklad rebrové kosti. Túto sugeráciu využijeme na to, aby sme náboženské symboly, ktoré sú väčšinou v obrazovej podobe zmenili na znaky a piktogramy. Znovu sa inšpirujeme znakmi a piktogramami rôznych náboženských systémov. Na pocitovej vlne sa cítite ako inkvizítor pokušiteľ, ktorý má chuť skúšať hĺbku vašej viery. Je tu línia využitia znakov na označenie vecí a dejov okolo nás a teda vznik písma a smer, ktorý zostáva u piktogramov a pôvodných znakov ako abstraktných symbolov náboženského sveta.

Pokračovali sme v ďalšej kontemplácii a to sugeráciou choroby zvanej skleróza multiplex. Jej prejavy – daj do vyhľadávača na mojich stránkach heslo skleróza multiplex. Sugerácia tejto choroby vedie do miechy, kostí a svalstva. Keď sugeráciu prevediete kvalitne máte pocit, že môžete všetko vyjadrovať jednoduchou kresbou. Zase je tu línia veštectva automatickou kresbou. Bližšie – daj do vyhľadávača automatická kresba. No my znovu zostaneme pri využití automatickej kresby na osobnú cestu k Bohu. Sugerácia tejto choroby a koncentrácia na náboženský rast nám umožňuje sledovať, či napredujeme na ceste k Bohu, klesáme alebo stagnujeme. Usilujeme sa postupne vyciťovať, aby sme nerobili kroky, ktoré cestu k Bohu spomaľujú a brzdia aj vo vonkajšom fyzickom svete mimo nás.

Nakoniec sme si po týchto príjemných cvičeniach uvedomili rozumovo obdobie pravekého náboženstva, kde náboženských prejavov bolo poskromne a všetky stoja na princípe náhlej straty potomstva pravekého človeka a prenesením starostlivosti, lásky a zamilovania na iné rôzne neforemné objekty ako kusy skál, kusy dreva, kusy hliny. Kontemplácia je v tom, že všetka starostlivosť z potomstva sa prenáša na objekty vonkajšieho sveta. Tie tlupy prírodného človeka, u ktorých sa tento fenomén prejavil, mohli napredovať a vytvárať rozumovú civilizáciu, ktorá sa postupne mohla vymknúť z reflexívne inštinktívneho konania.

Verím, že som vám pootvoril dvere do osobného náboženstva netradičným spôsobom. Je na vás, či sa vydáte na osobnú cestu k Bohu alebo zostanete na pozíciách laickej verejnosti a prípadne na pozíciách dogmatikov strážiacich náboženský odkaz. Náboženstvo potrebuje laikov aj dogmatikov, ale aj charizmatikov a najnovšie aj tých, ktorí idú osobnou cestou k Bohu.

Pridaj komentár