Cieľom praktickej certifikácie je uložiť svoje spomienky po smrti do sveta mŕtvych spomienok vcelku alebo v určitých celkoch a vložiť do nich programy, ktoré dovolia, aby spomienky mohli pracovať vo svete mŕtvych pod rôznymi vplyvmi a to čiernych dier, anti čiernych dier a tak isto vo svete mŕtvych, ktorý nie je pod vplyvom gigantických objektov.

Ovládate stav ranej klinickej smrti s psychickým prienikom do kozmu?

Ovládate stav fantómových bolestí a dostal sa do vás ľudský reinkarnant v podobe spomienok sveta mŕtvych?

Ovládate teoretickú časť reinkarnačných procesov?

Ovládate veštecké výkony do sveta mŕtvych cez vlastné mŕtve bunky a žolíky?

Ovládate výmenu a likvidáciu spomienok reinkarnantov, ktorí sa do vás dostali po nácviku stavov klinickej smrti?

Ovládate svoj strach pred smrťou, precvičili ste si stavy zadržiavania dýchania a prekonali ste strach zo smrti?

Ovládate psychické operácie vo svete mŕtvych, ktoré sú závislé na gigantických čiernych dierach?

Ovládate psychické prieniky do sveta mŕtvych, ktoré sú závislé od gigantických pulzaroch?

Ovládate psychické prieniky do sveta mŕtvych spomienok, ktoré sú ovládané svetom gigantických anti čiernych dierach?

Ovládate psychický prienik do sveta mŕtvych spomienok, ktoré sú v priestore kozmu, kde už nie sú žiadne objekty a treba rozvinúť embryonálnu psychiku?

Ovládate prepojenie raného štádia klinickej smrti s predstavami o vnútorných procesoch pyramíd, ktoré dovoľujú psychike ezoterika prenikať medzi objekty sveta mŕtvych?

Ovládate psychický prienik do 7 neurónových oblastí svojho tela cez mozoček a rezonancie v membránach tela za účelom kontaktovania spomienok v týchto oblastiach?

Ovládate techniku autistu, ktorý zabudne na vonkajší sveta, dokáže sa ponoriť do svojich spomienok a pracovať s nimi v 7. neurónových oblastiach svojho tela?

Ovládate program na postupné požieranie a detailné rozloženie každej anjelskej sféry detských dyslektikov uloženej vo svete mŕtvych spomienok?

Ovládate program naprogramovania každého kúsku spomienky za účelom vytvorenia reinkarnačného balíčka, ktorý po smrti zostáva vo svete mŕtvych spomienok?

Ovládate program na neustále kopírovanie svojich spomienok už teraz a potom aj po smrti, keď sa spomienky uložia do sveta mŕtvych spomienok?

Ovládate program nabitia svojich spomienok dôležitosťou, že sú pre vás najdôležitejšia záležitosť na svete?

Ovládate program neustáleho zahusťovania spomienok už teraz počas života a prenesiete si ho do sveta mŕtvych spomienok?

Viete sa ovládať a prenikáte psychicky do nekonečných diaľok v astronomickom kozme, prenikáte do štruktúr buniek, prenikli ste psychicky na úroveň atómov?

Ovládate program už za života fotiť a veštecky si ukladať do seba spomienky zo sveta mŕtvych?

Ovládate program už za života fotiť a kopírovať spomienky z organickej hmoty v kozme?

Ovládate klinické vedomie cez bunky vlastného tela a do sveta mŕtvych a vytvorenie UFO odtlačkov sveta mŕtvych?

Ovládate techniky likvidácie UFO odtlačkov zo sveta mŕtvych spomienok?

Spoznali ste svet mŕtvych spomienok, spravili ste si predstavu o tom, ako funguje svet mŕtvych na základe psychických prienikov do sveta mŕtvych?

Ovládate ukladanie svojich spomienok na atómovú úroveň?

Viete spracovať svoje spomienky v autohypnotických stavoch zaspávania a takto ich pripravovať na reinkarnáciu?

Viete spracovať svoje spomienky v sugerácii stigmatických stavov po povrchu svojho tela?

Viete spracovať svoje spomienky vo zvieracom stave na základe magického pohybu v nervových platničkách svalov?

Dokážete spracovať svoje spomienky za účasti odtlačkov UFO organického života?

Ovládate spracovať svoje spomienky pri napojení sa na embryonálne bunky?

Ovládate program psychického prieniku do organického života v kozme so snahou poobsadzovať svojimi spomienkami objekty organického života a po smrti naberať spomienky odumretého organického života?

Budujete si program psychického operovania počas života v celom teritóriu kozmu s cieľom preniesť ho do sveta mŕtvych spomienok?

Učíte sa fungovať podľa pravidiel kozmických inteligencií a anjelských sfér vo svete mŕtvych spomienok?

Učíte sa a budujete si program vytvorenia nedobytnosti svojich spomienok teraz s cieľom preniesť ho do sveta mŕtvych spomienok?

Pridaj komentár