V tomto príspevku sa zaoberám problematikou intenzívnej a zámernej pozitivity v prípade nepríjemnej a negatívnej situácie.
Vo Fakírskej škole sa učíme techniky kineziológie, ktoré pomáhajú správne nastaviť myseľ a vyhľadať vhodné obrazové, sluchové, chuťové, čuchové a hmatové spomienky, ktoré človek zažíval pri určitom druhu činnosti. Keď píšem do Denníka terapeuta, tak si spomínam na predchádzajúce momenty, keď som tento denník písal a k tomu pridávam spomienky na terapie, ktoré som prevádzal. Takéto nastavenie vylepšuje obsah písaného článku. Keď si neviem pamäť vhodne nastaviť, tak si idem na internet pozrieť predchádzajúce príspevky a takto si vhodným spôsobom nastavím svoju myseľ. Začal som cvičiť aj ďalšiu techniku a to techniku fakírskeho tábora, kde sa nacvičuje drsným spôsobom sila ovládania vlastnej mysle a psychických pochodov. Naposledy sme nacvičovali predstavu darovať vlastnú obličku na omáčku pre hlavného fakíra. Bližšie Fakírska škola. Vždy, keď strácam nad svojimi rozhodnutiami kontrolu, tak si vojdem do predstavy Fakírskej školy a získam kontrolu nad svojím správaním. Je to výborná technika ako si spevniť silu vôle. K tejto technike som začal praktizovať novú techniku, ktorá je zameraná na vyvolanie intenzívnej pozitivity na každého človeka a na každý problém, ktorý potrebujem riešiť. Napríklad s niekým niečo robím a dotyčný nedodrží slovo. V tomto momente mám právo sa nahnevať a rozčúliť, čo na začiatku spravím, no potom sa v imaginárnom fakírskom tábore ukľudním a musím na danú udalosť myslieť pozitívne až nasladlo láskavo a to preto, aby som našiel to najvhodnejšie riešenie. Keď bude človek nahnevaný, rozčúlený a negatívne naladený, tak nikdy nenájde to najlepšie riešenie. Pokiaľ sa človek ukľudní, pozrie sa na danú osobu pozitívne a všetko berie z pozície láskavosti, tak premýšľanie a hľadanie vhodných riešení ide lepšie. Je fajn, že si postupne osvojujem tieto techniky, ktoré mi umožnia ovládať seba aj moje okolie konštruktívnejšie. Nie je to ľahké prestaviť si vlastnú myseľ technikami Silvovej a Fakírskej školy. Do všetkého sa mi ešte stále dostatočne nedarí vnášať hypnotické techniky, ktoré by posilnili silu vôle a schopnosť lepšie ovládať centrum premýšľania. Neustálym opakovaním si dokážem stále lepšie zvykať na efektívnejší spôsob ovládania svojej psychiky.

Pridaj komentár