Nájdete si tu postup, ako koncentráciou a predstavivosťou dostať pod kontrolu výrony bioenergie z detskej žľazy v strede hrudnej kosti. Pri astme je táto oblasť postihnutá ketanáziou, to je silná nervová činnosť buniek okolo detskej žľazy. Keď sa astma prejaví naplno, tak sa zvyčajne bioenergiou naplnia celé pľúca a astmatik sa začne dusiť.
1. Naštudujte si anatomický atlas a naučte sa kedykoľvek vytvoriť si v predstave obraz detskej žľazy.
2. K detskej žľaze vedú nervové dráhy, krvné dráhy žíl a tepien. Tak isto sem smeruje aj lymfatické riečište.
3. Mnohokrát a to niekoľko týždňov nacvičujte skoncentrovanie sa do hrudnej kosti a do zbytkov detskej žľazy.
4. Pri cvičení koncentrácie do oblasti detskej žľazy využite možnosť prstom stlačiť túto oblasť. Po stlačení sa vždy do detskej žľazy skoncentrujte a v koncentrácii vydržte niekoľko minúť.
5. Veľkosť koncentrácie postupne zmenšujte z veľkosti kovovej mince na veľkosť špendlíkovej hlavičky.
6. Keď máte pocit, že nastupuje astmatický záchvat alebo niečo, čo ho pripomína, tak sa skoncentrujete do tejto oblasti s predstavou, ako bioenergia z tejto oblasti nateká do nervových dráh, do krvných a lymfatických dráh. Bioenergia vyteká z veľkosti špendlíkovej hlavičky a nateká do kanálikov nervov, ciev, žiliek a lýmf. Takto nedovolíte, aby bioenergia z detskej žľazy intenzívne naplnila celý obsah pľúc. Cvičte intenzívne a vytvorte si v mysli automatický návyk na odtekanie bioenergie vtedy, keď sa astmatický záchvat spustí.
7. Môžete postúpiť ďalej a keď sa znovu skoncentrujete do oblasti detskej žľazy, tak tentokrát sa naučíte bioenergiu z tejto oblasti utíšiť predstavou zovretia ruky v päsť. Teda silnú bioenergiu z tejto oblasti silou vôle zovriete a utíšite všetkými možnosťami vašej predstavivosti a zovretím bioenergie v okolí detskej žľazy. Znovu treba cvičiť každý deň a postupne sa priebehu mesiaca stať majstrom v zatvorení nervového vzruchu z tejto oblasti.
8. Znovu sa skoncentrujete do oblasti detskej žľazy. Máte tu vždy anatomickú predstavu detskej žľazy. Tentokrát si tu predstavíte aj niečo ako lampu, ktorá svieti do vášho fyzického tela. Predstavou a fyzickým tlakom cez nervstvo tejto oblasti sa pokúste pootočiť svietiacu lampu tak, aby svietila von z hrudnej kosti. Máte pocit, že bioenergia z tejto oblasti nenateká do vašich pľúc, ale vyteká von. Cvičte vytrvale a používajte vždy, keď príde astmatický záchvat.

Pridaj komentár