Tento príspevok pojednáva o meditáciách zameraných na návrat do prírody a k šamanskej tradícii. Nájdete si tu základný šamanský výcvik na získanie šamanských didaktických poznatkov a schopností psychopompa a medicínmana.

Základné cvičenia, ktoré nás mali naladiť na šamanské tradície máme za sebou a zahájili sme postupný systematický výcvik k otvoreniu šamanských schopností. Na začiatok prehodíme svoju myseľ pomocou obrázkov nedotknutých území v chránených pralesoch. V ďalšom cvičení sa napájame na zasväcovacie rituály predhistorických šamanov. Vciťujeme sa predstavami do zasväcovacích rituálov a usilujeme o mentálne zasvätenie. Po tomto cvičení sa usilujeme robiť didaktické cvičenia spojené s meditáciou na obrázky meteoritov, minerálov, rastliniek, stromov, fosílií, mandál, obrázkov feng shui. Špeciálne meditácie robíme na obrázky zvierat a napodobňovanie magických pohybov zvierat. Na záver počúvame šamanskú hudbu. Predchádzajúce skúsenosti so šamanskými meditáciami si nájdete v Čikung škole.

Teraz si prečítajte podrobnejšie o jednotlivých základných meditáciách, ako ich praktizujeme na spoločných meditáciách.
1. Skoncentrujeme sa do pamäte a snažíme si spomenúť na čas strávený v prírode. Snažíme sa spomienky vnímať jednak pomocou obrázkov, ale aj zvukov, hmatu, chuti a pachov. Snažíme sa navodiť pocit pohybu v oblasti pralesa. Vnútorný hlas, ktorým premýšľame, vydáva iba jednoduché zvieracie zvuky. Snažíme vypojiť logické premýšľanie a vo vnútri mysle sa odpútavame od svojich životných cieľov. Tiež sa usilujeme vnímať prales každou časťou svojho tela.

2. V tejto časti meditácie si prezeráme praveké jaskynné kresby a snažíme sa takéto kresby nakresliť na steny imaginárnej jaskyne. Po tejto meditačnej technike si predstavujeme čo najživšie rôzne zasväcovacie techniky šamanov celého vtedajšieho sveta. Podrobnejšie si o tomto nájdete v príspevkoch v tejto sekcii. Dôležité je, aby ste si zasväcovací rituál predstavovali tak, ako keby sa teraz dial pred vami. Sugerácia tohto typu musí mať parametre okamžitej skutočnosti. Treba to pravidelne cvičiť a dosiahnuť vo výcviku jeho opakovaním dobrú úroveň.

3. V ďalšej meditácii si dáme pred seba obrázky meteoritov. Meteority si predstavujeme v hlave. Vnímame ich zloženie. Často si predstavujeme, ako ich roztavíme a vyrobíme z nich kultové predmety. Vciťujeme sa veštecky, z ktorej planéty daný meteorit je a ako sa k nám dostal. K predstave meteoritov máme silný emocionálny stav a spájame sa s božstvami v meteoritoch. Značne sa podobajú na krvavé božstvá z Tibetskej knihy mŕtvych. Tak isto vnímame predstavu meteoritu ako dieťa, ktoré vidí v oblakoch bytosti, hrady, hlavy a podobne. Môžete si v mysli vytvoriť predstavu kláštora, do ktorého múrov sa pri výstavbe vkladali kusy meteoritov. Predstavou meteoritu sa môžu meditujúci preliečovať a tak isto voľne meditovať.

4.Pri ďalšej meditácii máme pred sebou obrázky minerálov. Znovu je tu technika vytvorenia predstáv minerálov v mysli meditujúceho. V predstave môžeme minerály obrusovať a leštiť. Zaujímavé je spojiť predstavy minerálov s tlakom prstov na seba v technikách uplatnených v systéme prstových mód. Vhodné sú predstavy uloženia minerálov do rôznych geometrických tvarov. Ostatné techniky sú podobné ako pri meteoritoch.

5. Pri meditácii s bylinami máme pred sebou obrázky byliniek. Meditujúci si bylinky prezrú a vytvárajú si čo najživšie predstavy. Z rastliniek je vhodné si predstavovať hlavne kvety. Môžete sa pri meditácii inšpirovať obradnými čajovými rituálmi čínskych ezoterikov. Najdôležitejšou zložkou u bylí je ich vôňa. Ostatné techniky sú podobné ako pri meteoritoch.

6. Pri tejto meditácii máme pred sebou obrázky stromov. Prezrieme si ich a stávame sa pocitovo stromom. Vciťujeme sa do života stromu a jeho dlhovekosti. V tele pociťujeme prúdenie miazgy. Tak isto si predstavujeme, ako sa kmeňa stromu dotýkame dlaňami rúk. Môžete skúšať rôznu polohu rúk pri dotyku s kôrou stromu. Ostatné techniky sú podobné ako pri meteoritoch.

7. Pri tejto meditácii máme pred sebou obrázky skamenelín. Jednotlivé skameneliny a fosílie si predstavujeme v mysli. Pri predstavách máme v mysli pocit ukľudnenia a utíšenia. Je to kľud večnosti. Pri silných sexuálnych pocitoch môžete vo fosíliách cítiť indické božstvá v rôznych asanových pozíciách uplatnených v joge. Ostatné techniky sú podobné ako pri meteoritoch.

8.Pri tejto meditácii máme pred sebou obrázky rôznych druhov zvierat. Uvedomujeme si svoje najobľúbenejšie zviera a stávame sa týmto zvieraťom. Cítime sa týmto zvieraťom a uvedomujeme si silu zvieracieho totemu. Každý sa vciťuje do pohybu jednotlivých zvierat a ich spôsobu života. Okolo seba si predstavujeme, akým spôsobom sa zviera pohybuje. Tieto predstavy sú pohybové a rytmicky sa niekoľko minút opakujú. Keď to vhodne cvičíte, tak sa postupne uvediete do zvieracieho tranzu.

9. Feng shui je predmetom ďalšej meditácie. Znovu máme pred sebou obrázky, ktoré sú upravené podľa zásad systému Feng shui. Podrobné meditačné techniky si pozrite vo Feng shui sekcii na mojich internetových stránkach.

10. Pri tejto meditácii máme pred sebou obrázky sypania mandál tibetskými mníchmi. Každý meditujúci si detailne prezerá obrázky a vytvára mandalový systém vo svojej hlave. Bližšie meditačné inšpirácie si nájdete v Mandala sekcii.

Pridaj komentár