Budem pokračovať v aplikácii matematiky na ezoteriku v mojich internetových stránkach. Cieľom je dosiahnuť ďalší rozvoj ezoteriky.
Na začiatku zopakujem množinovú schému s binomickým trojuholníkom. Prvá úroveň je množina pod označením Ezoterika. Tá obsahuje tri podmnožiny a to podmnožinu s označením Školy, podmnožinu označenú ako Sekcie a podmnožinu označenú ako Poradne. Tri podmnožiny obsahujú spolu 60 jednotlivých škôl, sekcií a poradní, ktoré voláme prvky. Teda schéma 1, 3, 60. Každý prvok má určitý počet príspevkov a označíme ich ako znak. Každý jednotlivý príspevok má určitý počet slov. Teda množina, podmnožina, prvok, znak, vlastnosť a slovo. Ďalšie delenie na písmená nemá pre nás zmysel. Mojím zámerom bude operovať na šiestej úrovni a to s jednotlivými slovami v príspevkoch, ktoré sú uložené v 60. častiach a tie sú zoskupené do troch zložiek a to Školy, Sekcie a Poradne. To všetko na vrchole dáva celok Ezoterický.
Predmetom skúmania bude úroveň slov a ich vybratie zo systému celkovej ezoteriky. Budem vyberať slová, ktoré majú kľúčový význam pre celú množinu ezoteriky a vytvárajú to rozhodujúce v binomickom trojuholníku. Teda vytvorím novú množinu pod označením Anatomické výrazy, novú množinu s psychiatrickými výrazmi, množinu so slovami, ktoré opisujú patologické stavy, množinu s filozofickými výrazmi a poslednú množinu s matematickými výrazmi. Týchto 5 množín vytvára nosnú kostru mojich internetových stránok. Jednoduchšie povedané, budem tu skúmať anatomické, psychiatrické, patologické, filozofické a matematické pojmy. Tieto slová vytvárajú prienik do celého ezoterického systému a mali by sa na všetkých úrovniach binomickej množiny objavovať čo najčastejšie. Pokiaľ slová anatomické, patologické, filozofické, psychiatrické a matematické odčítame a zo systému ich zoberieme či už postupne, alebo skokom násobenia alebo umocňovania, tak môj systém prestane fungovať. Pokiaľ počet slov anatomických, filozofických, patologických, psychiatrických a matematických bude narastať, tak systém je spoľahlivejší, bezpečnejší a životaschopnejší. Ktorých slov je najviac? No jednoznačne anatomických. Ktorých slov je najmenej? No predsa matematických. Ako ohrozuje nedostatočná matematizácia súčasnosť a budúcnosť ezoteriky? To musím skúmať. Musím spraviť štatistické poradie najdôležitejších slov. Predpokladám, že na prvom mieste čo do počtu sú anatomické výrazy, na druhom mieste v početnosti sú patologické slová, potom psychiatrické, nasledujú filozofické a nakoniec matematické slová. Predpokladám, že intenzita a pozornosť sa musí venovať práve slovám filozofickým a matematickým. Tých je v systéme najmenej.

Pridaj komentár