A 153 – Pálenie záhy, zlé trávenie – 2004-07-07 17:47:52


Pred časom po krvných testoch mi zistili zvýšené hodnoty na helikobacter. Na ďalšie vyšetrenie som nešla, začala som zmenou stravy, pitie šťavy z kapusty, zeleru, cvikly a mrkvy striedavo. Pociťujem pálenie záhy, prekyslenie žalúdka, nadúvanie a horšie trávenie.

Saša Pueblo – Pálenie záhy, zlé trávenie – 2004-07-07 18:02:12


Celková diagnostika: problémovou oblasťou je vaša hormonálna činnosť, ku ktorej treba pridať aj spôsob trávenia v žalúdku.
Reiki diagnostika: pri zisťovaní bioenergetických pomerov vo vašom tele zisťujem, že slezina bioenergiu netvorí a tiež ju zosáva. Tak isto bioenergiu zosávajú obličky a lymfatické uzliny. To naznačuje na určité zdravotné potiaže v týchto oblastiach.
Diagnostika kyvadlom: pri obkresľovaní vašich orgánov kyvadlom som nevedel nakresliť pľúca, slezinu a obličky. Možné oblasti zdravotných problémov.
Diagnostika Silva: váš organizmus zle kontroluje a zle robí údržbu v oblasti pľúc, úplná pasivita je v oblasti obličiek a sleziny. Deštruktívne čaty ničia lymfatické uzliny v celom tele. Treba sa zaujímať aj o vašu psychiku v súvislosti s pasivitou obličiek a sleziny. Pečeň je slabo aktívna.
Diagnostika rezonanciami: silné rezonancie vydáva lymfatický systém a mimoriadna pasivita ide zo sleziny, obličiek a pečene.
Diagnostika vyžarovania: slezina má vyžarovať bielu a vyžaruje červenú farbu. Obličky by mali vyžarovaťhnedú farbu a vyžarujú sivú farbu. Problémové oblasti.
Diagnostika dvojníkom: pri prechádzaní vašich orgánov predstavou vášho tela vnímam všade uloženú toxicitu. Pri hypofýze zisťujem, že enormne spotrebúva veľa toxicity a tvorí zbytočne veľa hormonálnych látok. Toxicita je spôsobená pasivitou obličiek. Tak isto aj lymfatické uzliny sú preťažené a nemajú šancu spracovať toxicitu. Problémom je pasivita obličiek a pečene.
Diagnostika totemovým zvieraťom: najviac toxicity je vo svaloch. Šamanské zviera naznačuje na oblasť vašej psychiky a núti vás, aby ste sa venovali psychike a životným zážitkom. Psychoterapie.
Diagnostika vnútorným hlasom: dotyčná osoba zažila veľa stresových zážitkov a treba prečistiť jej psychiku.
Bolo by vhodné vypracovať aj veštecký profil a pozrieť sa na vašu psychiku, aby sme mali úplný obraz. Saša Pueblo

A 153 – Pálenie záhy, zlé trávenie – 2004-07-21 18:41:38


Ďakujem za Vašu diagnostiku, sú to tie problémové oblasti, ktoré som predpokladala. Prosím Vás o vypracovanie vešteckého profilu.

Saša Pueblo – Pálenie záhy, zlé trávenie – 2004-07-21 18:42:22


Povaha
Ste hystericko-psychopatická povaha. Bioenergetická aktivita je v ústnej dutine a hrdle. Veštecky to charakterizujú tieto obrazy: strach, nervozita, určité prejavy neštandardného správania. Utrápená osoba, hnevlivá, ťažko znášajúca svoj osud.
Sexualita povahy
Je neštandardná s obrazmi prepadávania, nejasného vnímania vonkajšieho sveta. Je to problémové a potrebné viesť psychoterapie.
Sexuálne centrum
Je umiestnené v hlave a naznačuje na mužské prvky správania v ženskej psychike. Teda menšie ambície mať rodinu, zato viac chuti niečo znamenať a byť. Charakterizujú to obrazy prepadávania sa do vnútorného sveta. Tiež problémová oblasť.
Astrológia sudičky
Skúmam neuróny v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Nenachádzam žiadne obrazy, iba čierňavu, čo naznačuje na problémovú psychiku. Stratili sa obrazy matky, ktorá má rada svoje deti celková starostlivosť o deti.
Astrológia psychiky
Skúmam neuróny v šedej kôre veľkého mozgu. Vidím tu obrazy osoby, ktorá tápe v tme a svoje túžby realizuje vo svojej fantázii a snoch. Odpojenie sa od vonkajšieho sveta a nedostatočný kontakt s vonkajším svetom a chuť vyzdravieť. Zmierenie s osudom.
Astrológia planét
Skúmam neuróny v strednom mozgu. Zase v tejto oblasti tmavé miesta a nič viac. Nenachádzam tu klasické astrologické schémy živlov a planét. Uzavretosť do svojho vnútorného sveta a odpojenie od skutočnosti.
Snová astrológia
Skúmam neuróny snového mozgu. Prílišná otvorenosť a prienik snového sveta do reálneho vnímania. Snový svet skresľuje reálny pohľad na chorobu a nasadenie sa k vyliečeniu.
Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší život. Nachádzam silný vplyv predka, ktorý sa venoval náboženstvu, bol farár. Zúčastnil sa 1. svetovej vojny. Tento vplyv je proti vám, lebo sa odmietate intenzívnejšie zaoberať náboženskými vecami.
Traumatická udalosť
Smrť blízkej osoby a sklamanie. Celkovo vaša psychika vyžaduje, aby ste sa o ňu začali zaujímať intenzívnejšie. Vhodnosť psychoterapií a užívanie vhodných liekov.
Saša Pueblo

Pridaj komentár