Znovu sme sa vrátili k meditáciám pomocou technických pomôcok počas noci. Tentokrát sme sa zamerali na rušiče patogénnych zón vyrábané rôznymi špecializovanými firmami alebo psychotronikmi. Zaujala nás skutočnosť, že rušiče môžu eliminovať vplyv patogénnej zóny. Pod patogénnymi zónami tu rozumieme určité vplyvy v podloží pod ľudským obydlím. Nepriaznivé vyžarovanie môžu spôsobovať uhynuté telá ľudí a zvierat v bažinách.

Napríklad na takomto mieste je postavené jedno zo sídlisk vo Zvolene, časť sídliska v Žiari nad Hronom je postavená na keltskom pohrebisku. Nepriaznivo môžu vyžarovať banské chodby a štóly ( Prievidza, Banská Štiavnica), tekuté piesky (sídlisko v Šali), jaskynné objekty s prameňmi (Piešťany), rôzne druhy hornín v podloží, zlomy v horninách. Pokúsim sa z odrušovačov spraviť aktívne ovplyvňovače. Osobne sa vcítim do človeka, do miesta kde spí so želaním, aby ovplyvňovač vplýval pozitívne na jeho fyzické, psychické zdravie a šťastný osud.

Výsledkom je nákres schémy ovplyvňovača pod celé telo spiaceho človeka. Ovplyvňovač sa zostrojí z medených drôtikov tak, aby siahal od hlavy až po päty a zároveň zaberal celú šírku tela spiaceho človeka. Schéma žiariča sa nakreslí na papier. Na nákres sa nalepia drôtiky lepiacou páskou. Prvé skúsenosti hovoria, že asi po troch týždňoch treba vytvoriť nový tvar ovplyvňovača. Ovplyvňovač sa dá vytvoriť aj za konkrétnym iným účelom. Napríklad to môžu byť konkrétne zdravotné alebo psychické problémy. Pri psychických problémoch treba dať ovplyvňovač pod hlavu.

Pridaj komentár