V Či kung škole sa vciťujeme do rôznych zvierat. Z literatúry sú známe kalmáre, ktoré disponujú zvieracím ultrazvukovým delom, ktorým ohrozujú svojich protivníkov. Vciťujeme sa na diaľku do týchto jedinečných zvierat, ktoré sa bez problémov ponárajú do obrovských hĺbok a na jeden nádych tam vydržia aj pol hodinu. Pri tomto vciťovaní sú pocity tvorby nízkodecibelového ultrazvuku najintenzívnejšie. Vibráciami ultrazvuku plnia všetky svaly tela. Je to zaujímavý pocit. Bližšie pozri Frekvenčnú hudbu. Zaujímavé je vciťovať sa do kalmárov, ktoré sa nachádzajú v hlbočinách oceánov pod obrovským tlakom.

Raja
Tých príspevkov o zvieratách je už dosť, ale sú mimoriadne zaujímavé a podnetné. Takýto vývoj v Či kung škole som osobne nečakal. Začal som precvičovať zviera oceánov, ktorého keď sa dotknete, tak obdržíte elektrický úder. Nie je to nič iné, ako plávajúca doska bielej farby a volá sa Raja veľká. Vciťovanie sa do tohto živočícha prináša do nervových doštičiek vo svaloch pocit napojenia na elektrickú zástrčku. Nie je to tak silné, lebo chýbajú ampére, aj voltov je pomenej. Koncentrácia na žijúcu raju a povrch tela vytvára vibračné elektrické napájanie na celom povrchu tela. Bližšie pozri Frekvenčná hudba.

Keď sa hrám, stávam sa delfínom.
V Či kung škole cvičíme aj vciťovanie sa do delfínov. Nebolo by na tom nič zvláštne, ale pri vciťovaní sa v človeku rozrezonujú všetky duté miesta ako sú čelné dutiny, nosné dutiny, ústna dutina, dýchacia trubica, medzery v mozgu, žalúdok, tenké a hrubé črevá a mechúr. Je to zvláštny pocit, keď emocionálne stavy vo svojej mysli vyjadrím vibráciou v dutinách tela. Skutočne mám pocit, že sa musím ísť hrať a tešiť sa zo života. Vciťovanie do delfínov je pre mňa osobne príjemné a vyvoláva pocit lásky a vzájomnej totožnosti s delfínom. Asi máme v histórii spoločného predka. To je len intuitívne pociťovanie.

Cez deň sa stávam slávikom.
V Či kung škole cvičíme aj vciťovanie do vtákov. Už som o vtákoch prečítal všeličo, ale to, že slávik má niekoľko hlasiviek, ma zaskočilo. Pri koncentrovaní sa na slávika sa meditujúcim rozvibrujú hlasivky, bránica a ušné bubienky a sú tu znovu rezonancie a vibrácie, ktoré rozrezonujú celé telo meditujúceho. Je to príjemný pocit. Vo vnútri hlasiviek imaginárne vyslovujem písmenká abecedy a membrány v tele sa rozrezonujú do príjemných pocitov. Je príjemné si takýmto spôsobom precvičiť rôzne druhy vtákov. V hlasivkách, bránici a v bubienkoch môžu okrem písmen vibrovať aj kombinácie rôznych počtov písmen. Nezabúdajte, že písmená majú svoje vibrácie, ktoré treba imaginárne vytvárať. K hlasivkám, bránici a ušným bubienkom treba ešte pridať mozgové blany a blany na mieche. Aj tieto sa môžu rozvibrovať.

V noci sa mením na netopiera.
V Či kung škole pokračuje vciťovanie sa do rôznych zvierat. Zatiaľ to bolo celkom nudné, ale nutné na otvorenie zvieracej psychiky. Trochu boli zvláštne meditácie preciťovania včely cez nervové zakončenia vo svaloch. No zlom priniesla až koncentračná meditácia na netopierov, ktorý vypúšťajú do priestoru ultrazvukové vibrácie. Odrazenú vibráciu zachytávajú ušnicami a takto sa môžu dobre orientovať aj v noci. Keď sme sa vciťovali do týchto zvierat, zrazu sa začali v zuboch tvoriť silné vibrácie. Ich intenzitu možno zvyšovať koncentráciou do zubov a znižovať rozptýlením koncentrácie na iné miesta v tele.

Pridaj komentár