Chýba mi pocit kľudu, pevného bodu, ktorý akoby som nemohla dosiahnuť. Prešla som si rôznymi ‚terapiami‘, ako seba lepšie poznať. Navštívila som numerológiu, regresnú terapiu do prenatálnej oblasti. Všetky tieto veci mi objasnili určité oblasti z môjho detstva, z toho, čo je mi dané. Som katolíčka, jednu dobu mi pomáhal i kostol, ale časom som došla na obmedzenia kresťanskej viery. Chodila som na jogu, no v stave kľudu sa mi objavujú veci, že sem nepatrím…a pritom mám rada veľmi ľudí, prírodu, zvieratá. Akoby som bola všade a zároveň nikde, čo by mi nevadilo, keby som si to vedela obstáť a byť v kľude.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Máte netradičnú psychiku viazanú na kostný systém. Čo býva málokedy. No zároveň máte špiritistickú myseľ, čo spôsobuje statickosť až mrazivý chlad. Človek by povedal, že by ste mali žiť v ľadovej krajine. Možno niekedy niekto ten ľad rozpustí.

Zdravotný stav
Je dobrý, iba lymfatické uzliny sú modifikované do stromčekov asi tak 50%. S tým sa už nič nedá robiť. Nemá to zatiaľ žiadny vplyv na váš zdravotný stav.

Psychický stav
Aurický obal psychického zdravia je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Všetko v poriadku.

Povaha
Ste klasicky usadená v strednom mozgu. Odtiaľ ide energetická spojka netradične do kostnej hmoty. Ide o bielu kostnú hmotu, kde ste napojená. Teda zvláštna schopnosť ukladania spomienok do kostnej hmoty. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá až príliš dobre vníma realitu a to hlavne svoju vlastnú.

Sexus povahy
Je netradične umiestnený okolo kostí. Charakterizuje to obrázok osoby uzavretej do seba. skôr obrázky sexuálnej pasivity.

Sexuálne centrum
Je zase umiestnené v kostnej hmote. Ináč by malo byť umiestnené v šedej kôre veľkého mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je uzavretá do seba a ani rodina, ani kariéra.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: na seba a vnútornú sexualitu. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: na seba. Celkovo silné narcistické sklony. Asi problémové spolužitie, pokiaľ vás niekto neobdivuje ako bohyňu.

Stav obalov
V ľudskom tele sú uložené v energetických obaloch informácie, ktoré zostali po smrti ľudí a zvierat.

1.aura obal vyviera z kostí a má tvar laboratórnej banky s dlhým hrdlom. Všade obsahuje informácie z kostí iba o ľuďoch zamilovaných do seba.
2.klinický obal nemáte, neprežili ste klinickú smrť.
3.Lama tulku v sebe nemáte.
4.spirit obal máte uložený v kostiach. Ide o informačný záznam osoby, ktorá mala túžbu sa znovu reinkarnovať. Bola to osoba, ktorá nechcela pripustiť, aby sa jej krása stratila a túžila sa znovu zrodiť. Môžem vás zaradiť medzi špiritisticky ladené osoby, komunikácia so svetom spomienok mŕtvych ľudí.
5.túžby obal je zase umiestnený v kostiach. Obsahuje túžbu ženy byť krásna aj do staršieho obdobia.
6.mozoček obal, poslanie v živote obsahuje záznam o osobe so sklonmi k špiritizmu a všetkému, čo súvisí s posmrtným životom.
7.rodostrom obal je uložený v kostiach. Obsahuje záznam o predkovi, ktorý robil okolo špiritizmu a okultizmu, ale skôr ako zábavu.
8.kostný záznam – tu ste jedinečná a máte zvláštnu psychiku. Všetky spomienky putujú sem a odtiaľto idú vaše psychické prejavy.
9.dieťa obal je znovu uložený v kostiach a obsahuje informácie o mŕtvych deťoch.
10.zvierací obal je v kostiach a obsahuje informácie o smrti zvierat.
11.eros obal je v kostiach a obsahuje informácie o netradičnej sexualite smerom k špiritizmu.
12.zápis spomienok – všetky spomienky zapisujete do kostnej hmoty.
13.šaman obal je v kostiach. Obsahuje info o kultoch mŕtvych a hrobných miestach.
14.7 obalov spolu – sú uložené v kostiach a obsahujú všetko o hrobkách celého sveta. Veľmi zaujímavé.
15.vnútro neurónov – toto nemáte rozvinuté.
16.chromá chrbtica – nie je rozvinuté.
17.tranzové pohybové telo – nie je rozvinuté.
18.tranzové zvukové telo – nie je rozvinuté.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Všetko je umiestnené do kostí v zajatí špiritistických poznatkov a schém. Ako keby ste patrili do sveta mŕtvych.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Zase je všetko strhnuté do kostnej hmoty. Drobné anjelské sféry naznačujú na osobu, ktorá bude v živote iba slabo úspešná. Prípadne keď chcete viac, tak by ste museli na všetkom tvrdo pracovať.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Všetko je strhnuté do kostnej hmoty. Žiadne anjelské znaky. Slabý životný úspech alebo predpoklady ho dosiahnuť.

Astrológia miechy
Zase je všetko v kostiach.

Astrológia ganglií
Zase bez anjelských sfér úspešnosti.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Anjelské sféry nerozvinuté.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Nehybnosť, pasivita a čakanie na zázrak.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Všade svet mŕtvych informačných polí a všetko, čo by ste chceli dosiahnuť, zničí. Boli by vhodné snové terapie.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keby ste ovládli špiritizmus v sebe a ináč iba kľud a nič viac.

Pridaj komentár