Smrť okolo mňa je intenzívna už 10 rokov a cítim smrť blízkych, čí cítim smrť cudzích, ak prechádzam určitým miestom, a mám vízie o priebehu, ktoré sa vždy splnia do 24 hodín. Umiera okolo mňa enormne veľa ľudí a mne je tento dar zatiaľ len na obtiaž, preto sa ho chcem naučiť používať či rozumieť mu, aby ma nezaťažoval. Ak by ste mi vedeli dať radu, budem vám vďačná…nik ma nevie nasmerovať.

Máte jednoznačne netradičnú psychiku a komplikovaný stav. Je nutné venovať sa zastabilizovaniu ľudského faktoru vo vašej duši.

Zdravotný stav
Nenachádzam vážnejšie zdravotné problémy. Určité disharmónie sú v ľavých pľúcach. Najhoršie miesto v tele je žalúdok. Snažte sa túto oblasť preliečiť.

Psychický stav
Aurický obal je od fyzického tela príliš vzdialený a nemožno hovoriť o stabilnom psychickom stave. Treba sa intenzívne venovať zastabilizovaniu psychiky.

Povaha
Psychicky ste usadená v šedej kôre veľkého mozgu a najviac je dynamizovaná oblasť predného mozgu. Bežní ľudia sú usadení psychicky v strednom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa zaujíma o ľudskú psychiku a hľadá pochopenie, ako funguje ľudské ja. Tieto osobnosti ľudia moc neobľubujú, ale pri problémoch ich vyhľadávajú.

Pred narodením
Počas tehotenstva matky ste sa dostávali do stavov kómy, ale vždy ste sa vrátili späť. V plodovej vode určité biologické objekty. Tieto stavy spôsobili posun vedomia zo stredného mozgu na šedú kôru veľkého mozgu. Ľudom sa po prekonaní klinickej smrti zmení celá psychika.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v mozgu. Znamená to určité ambície, niečo dosiahnuť. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa snaží pochopiť psychické pochody v sebe, čo je pre tento typ psychiky prirodzené.

Astrológia sudičky
Skúmam neuróny mozočku. Nachádzam tu postavy ľudí vo výskumnom laboratóriu, ako hľadajú doslova esenciu života. V pozadí osoba, ktorá túži spoznávať záhady ľudskej duše a tela.

Astrológia psychiky
Skúmam veštecky neuróny veľkého mozgu. Nachádzam tu obrazy vnútorného strachu a neistoty pred duchovným svetom. Máte jedinečný fenomén vo svojej psychike a to je aurický obal okolo tela. Pod aurickým obalom treba rozumieť zhromažďovanie energie okolo tela. V tomto obale bežia rôzne psychické fenomény. Možno to nazvať mytológia aury. Takéto stavy majú šamani, dokázali v aure vnímať to, čo je opisované v mytológii. V aure sa zjavuje jedinečný svet a tiež tu ožívajú informačné polia mŕtvych ľudí.

Astrológia planét
Skúmam neuróny stredného mozgu. Nachádzam tu klasickú astrologickú schému. Táto oblasť je pod vplyvom Pluta. Ide o predstavu starej ženy s palicou. Takáto postava sa diagnostikuje v astrológii. Charakterizuje to obrázok zamotávania sa do vlastných problémov a problémy s ich riešením. Teda táto oblasť psychiky ide proti vám.

Astrológia anjelov
Skúmam neuróny miechy. Ich nastavenie často rozhoduje o tom, či kroky budú šťastné. V tejto oblasti vnímam unaveného a utrápeného anjela. Charakterizuje to stav osoby, ktorá často svoj osud nasmeruje nesprávnym smerom.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny uložené v stenách čriev. Tak isto tu vnímam utrápené a psychicky problémové obrazy zvierat. Charakterizuje to obraz osoby, ktorej vlastný systém nedáva dosť pudových a inštinktívnych síl. Chýba životný motor.

Astrológia ganglií
Skúmam drobné neuróny – ganglie. Táto oblasť je silne aktívna a je otvorená smerom do aurického obalu. Intenzívne komunikujete s podvedomými procesmi v tejto oblasti najhlbšieho podvedomia. Je to vedomie najjednoduchších organizmov. Cítiť, že túto zložku nemáte pod kontrolou a vládne vášmu ľudskému ja. Treba túto oblasť zvládnuť.

Snová astrológia
Skúmam podvedomé procesy v snovom stave. V noci prenikáte do aurického obalu okolo tela. Spánok je príliš tichý, orgány sú mimoriadne stíšené. Vedomie sa uvoľňuje ako pri klinickej smrti. Tu ste vydaná na milosť a nemilosť najhlbšej úrovni svojej ganliovej psychiky.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov v rodostrome na terajší osud. V rode osoby s vedeckým talentom skúmať ľudskú dušu a základy života. Predok bol týmto fanaticky posadnutý.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas raného detstva. Celková vzrušivosť: na záhady života. Povrchová vzrušivosť: na mužov. Pohlavná vzrušivosť: na mužov. Citová vzrušivosť: na záhady sveta. Celkovo stabilná oblasť, schopnosť vytvoriť harmonické vzťahy s mužmi.

Traumatické udalosti
Traumu vám spôsobujú bežní ľudia a bežné udalosti.

Duchovná úroveň
Morálka a etika je rozvinutá a dostatočne uplatnená.

Šťastný osud
Pochopiť, ako to vo vašej psychike funguje a tieto pochody ovládnuť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.