Nácvik vnímania kozmu na základe terajších vedeckých poznatkov. Zároveň sa nacvičuje vytváranie plasticko-pohybovej predstavy.

Ako pri predchádzajúcich cvičeniach je potrebné sa dôsledne skoncentrovať na celú nervovú sústavu a to hlavne miechu a všetky nervové zakončenia idúce do mozgu a mozočku. Je potrebné si vsugerovať predstavu ochrnutia celého nervového systému. Pri cvičení vám pomôže myslieť na ľudí, ktorí majú poškodenú miechu a sú celkovo ochrnutí. Netreba sa ničoho obávať. Ide len o sugeráciu na dobu cvičenia. Potom sa všetko vráti do normálneho stavu. Vlastnou sugeráciou iba utlmíte činnosť nervového systému, čo úplne postačí na to, aby ste mohli ovládnuť aj tento rozmer svojho vnútorného sveta. Podrobnejšie o sugerácii si nájdete v Sugeratívnej škole. Keď si všetko dostatočne vsugerujte, treba si uvedomiť, ktoré hlavné veľké planéty naša slnečná sústava obsahuje a tak isto si uvedomiť ich vzdialenosti od centrálne postaveného Slnka. Spomenieme si na planéty v poradí vzdialenosti od Slnka a to Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Už sa môžete napojiť na diaľku aj na niektorého ochrnutého astrológa a uvedomiť si celú slnečnú sústavu v reálnom rozložení v kozmickom priestore. Astrologicky zdatná osoba má v vo svojej mysli reálne pohyby a pozície planét. Potom vo svojom vnútornom kozme meníte jednotlivé pozície medzi Slnkom a jednotlivými planétami. No poďme sa venovať nácviku predstavy planéty Neptún. Od Slnka je, čo sa týka vzdialenosti, ôsma v poradí, za ňou je už iba Pluto. Má 4 krát väčší priemer ako Zem a je 17 krát hmotnejšia ako Zem. Okolo Slnka obehne skoro v kruhovitej dráhe za 165 rokov. Od planéty Zem je Neptún vzdialený 4300 miliónov kilometrov. Atmosféra obsahuje v prevažnej miere molekulárny vodík. Mraky tvoria metán a čpavok. Neptún sprevádzajú dve planétky a to Triton a Nerida. Celá planéta má modrú farbu.

Pridaj komentár