Meditácie s hermetickými a alchymistickými obrázkami. Skúmam aj informačné polia najvýznamnejších alchymistov a hermetikov všetkých čias, pokiaľ zanechali za sebou hermetické obrázky a tieto sa uchovali.

Už dávnejšie som získal knižku hermetického múzea, ktorá má asi 700 strán a je tu úžasné množstvo obrázkového materiálu. Zhruba asi tri roky si sporadicky prezerám jednotlivé obrázky z tejto knižky. Vždy som sa usiloval, aby som si ich uložil dobre do pamäti a dokázal si ich vnútorným vyhľadávacím systémom kedykoľvek čo najdetailnejšie vybaviť. Potom som spracoval obrázky z hermetického múzea na internet, aby boli prístupné ezoterickej verejnosti. V dnešných dňoch som sa začal hermetickými obrázkami zapodievať aktívnejšie. Bol to asi dôsledok meditačného napredovania a aktívneho prieniku do oblasti stredného mozgu, inak aj zvieracieho mozgu. Len pre úplnosť pod lebečnou kosťou sa nachádza v hĺbke asi 4 centimetre. Je to vlastne zmenšenina veľkého mozgu, tiež má na povrchu šedú kôru. Má za úlohu prijímať informácie z vonkajšieho, ale aj vnútorného sveta človeka. Je tu uložená operatívna pamäť, teda to, čo sa udialo počas jedného a možno dvoch dní. Odtiaľto sa potom čerstvé spomienky distribuujú do veľkého mozgu. No tento mozog má aj ďalšiu úlohu – preberá aktivitu v momente, keď zaspíte. Preveroval som bioenergeticky a veštecky spiacich ľudí a všetci mali túto oblasť aktívnu a prebiehali tu snové procesy. Cez deň a počas normálneho denného vedomia sa zvyčajne u zdravých jedincov snový režim uzatvorí alebo je minimálne aktívny. Uvádzam to tu preto, aby ste vedeli, kde vstupujete a čo sa tu dá meditovať. Jedna línia ide do sveta snov a druhá línia vedie k ľudom, ktorí sa rozhodli venovať alchýmii a hermetizmu. Položme si otázku: Prečo ich do ťahalo práve do tejto oblasti ezoteriky? Keď som skúmal informačné polia dotyčných hermetikov a alchymistov, tak v drvivej väčšine som nachádzal určité poškodenia práve stredného mozgu. Občas išlo o celoplošné poškodenie, ale najčastejšie išlo o lokálne poškodenie iba malej plochy. A práve tu treba vlastne začať celý meditačný postup a dokázať sa do tejto oblasti dostatočne skoncentrovať a vsugerovať si, že určitá malá plocha je menej funkčná. Keď sa vám to podarí, tak sa vám naplno otvorí svet hermetizmu. Medzi hermetikmi a alchymistami boli aj takí, ktorí túžili byť ako hermetici. Vtedy ich obrázky nekončia v strednom mozgu, ale všade inde. Skrátka neboli rodení hermetici a nepochopili dostatočne mechanizmus nácviku cez sugeráciu. O sugerácii bližšie v Sugeratívnej škole. Pokúsme sa o prvé prieniky do stredného mozgu. Pozrite si dobre anatomické obrázky mozgu a dokážte sa do stredného mozgu skoncentrovať. Tu si potom vizualizujte obrázok stredného mozgu aj s jeho funkciami. Je naivné si myslieť, že sa vám to podarí na prvýkrát. Musíte opakovať nespočet pokusov a získať zručnosť v prieniku do to tejto oblasti mozgu. Tak isto sa budete musieť vysporiadať s určitým narušením spánkového režimu, a preto je vhodné venovať sa aj Snovej škole. Keď sem do stredného mozgu preniknete, tak sa v plnom rozsahu skoncentrujete na povrch tohto mozgu. Posuniete sem obrázok uverejnený na tejto stránke od Hansa Leiseganga, ktorý mal celý stredný mozoček určitým spôsobom na viacerých miestach poškodený nefunkčnými neurónmi, a preto mal prístup do každej časti mozočku. Toto poškodenie si musíte vsugerovať. V tom momente dokážete jeho hermetickú kresbu prežívať priamo na povrchu celého mozočku. Jednoducho môžete vstúpiť dovnútra obrázku, ktorý tu nakreslil dotyčný hermetik.

Pridaj komentár