Individuálna meditácia

Naďalej pokračuje testovanie nekromantských osôb. Každý deň sa preveruje pevnosť vytvorených operácií v bioenergetickom tele. V zásade sú účinné tieto techniky.
1. Aktivovanie spomienok na mŕtvych predkov v rámci rodokmeňa dotyčnej osoby. Jedná sa o ľudských, ale aj zvieracích predkov človeka. Tieto spomienky sú v hlave človeka a keď sú aktivizované túžbou človeka, tak odsávajú bioenergiu intenzívne v tele danej osoby. Zobudenie mŕtvych spomienok a nedostatok bioenergií ničí najbližšie osoby, či už rodinných príslušníkov, alebo spolupracovníkov. Nekroman neničí svoje okolie, pokiaľ má dostatok bioenergií vytvorením sexuálneho voltu v rámci Sexuálnej školy. Sú aj iné zdroje ľudskej bioenergie.
2. Zobúdzanie mŕtvych duší z fyzicky existujúcich kostí mimo spomienky človeka tým, že máte pocit, ako keby ste z kostí alebo popola vytiahli dušu mŕtveho človeka alebo zvieraťa. Duša mŕtveho človeka vysáva mimoriadne bioenergiu toho, kto ju zobudí a má pri sebe. Duša sa dá formovať do rôznych tvarov. Čím je predstava menšia (ako zrnko prachu), tak odsáva menej bioenergie z tela toho, kto dušu zobúdza. Zvláštne sa správajú iba kosti alebo zbytky fosílií (skameneliny) brontosaurov a dinosaurov, kosti jeleňov a ježka. Tie bioenergiu dodávajú.
3. Ďalej sú tu techniky na vytváranie bioenergetických útvarov v bioenergetickom tele človeka. Z fyzicky existujúcej kosti vytiahnete predstavu tejto kosti a vložíte ju do bioenergetického tela nekromana alebo seba samého. Takto možno vytvárať zvláštne kombinácie nekromantských techník.
4. Spomienky na mŕtvych predkov či už zvieracích alebo ľudských sa robia na troch úrovniach. Najbezpečnejšia predstava je zobudiť a vytiahnuť dušu mŕtveho zvieraťa alebo človeka z chemických prvkov v kostiach alebo v popole. Keď duše vyťahujete z molekúl, tak bioenergiu z tela odsávajú. Keď ich zobúdzate z častíc ako sú elektróny, protóny a neutróny, tak bioenergiu dodávajú. Je s ňou možné liečiť seba alebo iných. Keď zobúdzate duše z molekúl, tak môžete robiť dobre veštecké výkony, ale aj liečby odsávaním bioenergie z tela chorej osoby alebo seba.
5. Cez spomienky na mŕtve osoby vo vašej pamäti sa robia dobre veštecké techniky a môžete zisťovať, kto vás kontaktoval a čo chce. Cez svet mŕtvych vás kontaktujú hlavne nekromantsky ladené osoby. Svet mŕtvych spomienok v hlave živej osobe môžete uzavrieť predstavou stuhy, ktorú ste vytvorili z fyzicky existujúcej stuhy. Okolo spomienky na mŕtveho stuhu silou imaginácie utiahnete. Môžete si pomôcť aj ďalšími magickými pomôckami a postupmi ako sú sviece, pentagram, minca, vône páliacich sa bylín a iné. Bližšie Magická škola. Ďalšia vylepšovacia technika je spojiť spomienky na mŕtve osoby s dušami vytiahnutými z kostí a zmenšenými do veľkosti prachového zrnka. Duše musíte vytiahnuť na úrovni molekúl. Teda máte predstavu molekúl kostí alebo popola, z ktorých duše vyťahujete. Ku každej spomienke na mŕtvu osobu pridáte dušu mŕtveho z molekúl kostí. Touto technikou nemôže živá osoba zobúdzať svoje spomienky na mŕtvych predkov a dávať im bioenergiu. Mŕtve duše zo spomienok ovplyvňujú živých ľudí.
6. Keď do nekromana vkladáte duše z kostí alebo popola zvážte si, na ktorej úrovni tak spravíte, či molekúl, chemických prvkov alebo častíc. Aby dotyčný nekroman nemohol vrátiť alebo vyhnať dušu zo svojho bioenergetického tela, tak môžete dušu zabalzamovať po fyzickom povrchu nekromana. Látky na balzamovanie imaginárne vytiahnete z fyzicky existujúcich objektov vo vonkajšom svete a nie zo spomienok vo vašej hlave. Je to zásadný rozdiel v účinnosti. Prípadne môžete zabalzamovať mŕtve kosti bez duše mŕtveho, vtedy sa duša nemôže vrátiť. Môžete dušu mŕtveho aj vrátiť do kostí a potom zabalzamovať. V tomto prípade nemôžete dušu vytiahnuť z kosti, iba keď rozlúštite rituál balzamovania. Môžete aj sami seba zabalzamovať, aby do vás nevkladali duše mŕtvych ľudí z kostí alebo zo spomienok.
7. Ďalšou možnosťou je uložiť do bioenergetického tela cudzieho alebo vlastného predstavu kosti, ktorú doslova vytiahnete z existujúcich kostníc alebo pohrebísk zvierat (bez zobudenia duší). Imaginárne predstavy uložíte dovnútra človeka. Toto priťahuje mŕtve duše ľudí a zvierat z kostí, ktoré ešte aj po smrti človeka alebo zvieraťa obsahujú organickú hmotu. Tento účinok je príjemný a blahodárny.
8. Ďalšou možnosťou, ktorú sme objavili pri veštecky nadaných osobách je zobudenie mŕtvej ľudskej duše z fyzických kostí a popola do zubov resp. na ich povrch, kde si otvoríte prudko hysterickú povahu, takto môžete spraviť aj v temennom mozgu, kde je epileptická povaha. Obdobne možno postupovať v malom mozgu, kde je uložená schizofrenická povaha. Spojenie s mŕtvou dušou sa dá realizovať aj v hlasivkách, kde je uložená psychopatická povaha. Tu už musíte mať odcvičenú Psyché školu.
9. Objavili a preskúmali sme aj ďalšiu možnosť a to prepojenie mŕtvych duší zo starších kostí a popola na šedú kôru, kde sú uložené niektoré poznatky mŕtvej osoby. Tu príde k dočasnému prepojeniu, pokiaľ o nejakej veci alebo téme rozmýšľate. V ezoterike to opisujú ako „priama múdrosť“.

Pridaj komentár