– Spoločná meditácia z 8.10.02

Na začiatku spoločného stretnutia sme si vymenili skúsenosti s meditačnými technikami, ktoré spoločne cvičíme. Ďalej sme začali precvičovať hysterickú povahu, pri ktorej sa koncentrácia a tvorba bioenergie deje na povrchu zubov. Zároveň sme si precvičili základné hysterické stavy tak, aby sme sa lepšie naladili na túto povahu. Po získaní stabilnej koncentrácie sme si skontrolovali, či máme dostatočne uzatvorený svet mŕtvych predkov a duší. Bližšie Plazmatická škola. Zároveň sme na povrch zubov presunuli sexuálny volt. V tomto stave sme ešte precvičovali sugesciu bezhraničnej viery uveriť čomukoľvek. Bližšie Sugestívna škola. Po ukončení týchto cvičení sme do hysterickej povahy na povrch zubov začali vkladať predstavy meteoritov, ktoré sme nevytvárali z pamäte, teda spomienky na niečo, ale priamo sme predstavu brali z meteoritu, ktorý niekde skutočne aj padol. Máte pocit, ako keby ste z meteoritu vyťahovali jeho energiu a umiestnili ju na povrch zubov ako objekt zhmotnený z energie. Týmto sa hysterická povaha začala ešte viac dynamizovať. Väčšina mala pocit horúčavy a tepla. Po určitej chvíli sme bioenergetický útvar umiestnili naspäť do fyzicky existujúceho meteoritu. Hysterická povaha sa mierne ukľudnila. Následne sme takto vyťahovali aj iné podnety a objekty vonkajšieho sveta. Na záver cvičenia sme vytiahli dušu mŕtveho človeka (mŕtvy niekoľko rokov) na povrch zubov v podobe molekulovej úrovne. Bližšie o úrovniach Plazmatická škola. Bioenergia vytváraná hysterickým stavom bola zrazu odsávaná a človek postupne začal mať pocit chladu a vysávania bioenergie z okolia. Po určitom čase sme mŕtve duše ľudí vrátili naspäť do fyzicky existujúcich kostí. Takto podobne sme odcvičili aj ostatné tri povahy a to epileptickú, schizofrenickú a psychopatickú.

Pridaj komentár