Saša Pueblo: Nekromancia 1 (špiritizmus)
Komunikácie so svetom mŕtvych sú schopné prevažne osoby, ktoré majú poškodenú oblasť ganglií v mozgu. (pozri anatomický atlas mozgu). Vy si musíte vsugerovať, že ste človek, ktorý má túto oblasť poškodenú. Vcítenie sa do takého stavu robíte na základe koncentrácie na živého človeka, ktorý trpí poškodením ganglií. Robíte to tak, že sa cítite ako takýto človek, ktorý sa kdesi nachádza na svete. Po ukončení cvičenia musíte mať pocit, že ste úplne zdravý jedinec a chorý človek na ganglie z vás a vašej mysle odišiel.

Saša Pueblo: Nekromancia 2
Keď si dostatočne nacvičíte sugeráciu, že ste chorý človek na ganglie a zároveň sa zmyslami do tejto oblasti koncentrujete, tak sa nachádzate v základnom stave komunikácie s informačnými záznamam o mŕtvych osobách. Ste v stave koncentrácie na bohov pôsobiacich v mytológii jednotlivých národov. Doporučujem vám naštudovať si základy mytológie svetových božstiev. Pod každým božstvom si predstavujete informačný záznam niečím výnimočnej osoby, ktorá tu na zemi už žila. Toto je základný stav na cvičenie vedúce ku kontaktu so záhrobím.

Saša Pueblo: Nekromancia 3
Keď ste prenikli koncentráciou zmyslov do ganglií uložených v strednom mozgu, navodili si stav poškodenia v tejto oblasti a zároveň si uvedomili, že tadiaľto je možný kontakt s informačnými záznamami mŕtvych osôb, vyvoláte zo „sveta mŕtvych“ svoj vlastný informačný záznam, ktorý ešte nie je uzavretý a želáte si, aby sa usadil vo vašom vlastnom fyzickom tele. Zároveň pociťujete, že ste sa s informačným záznamom spojili a to do poslednej bunky vášho tela. Toto je základný stav bezpečnej komunikácie s informačnými záznamami „sveta mŕtvych“.

Pridaj komentár