A 116 – Nedokážem si vytvoriť zmysel života – 2004-05-26 18:22:56


Viem, ze mam urcitu ulohu tu a teraz, no neviem ju definovat, nedokazem vytvorit zmysel svojho zivota a definovat sa ako stastnu osobu, blizku Boha.

Saša Pueblo – Nedokážem si vytvoriť zmysel života – 2004-05-26 19:02:59


Povaha
Ste hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine, ide o povahu, ktorá musí niečo preháňať a hrať sa na niečo. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má z náboženských vecí strach a náboženstvo vníma ako niečo démonické. Skúste sa zakoncentrovať nie na démoničnosť, ale na to príjemné a krásne, čo náboženstvo dáva. To temné, čo pociťujete, treba v sebe transformovať a ovládnuť. Niekedy má náboženský život rôzne podoby. Usilujte sa nahradiť tieto obrazy deštrukcie obrazmi náboženskej lásky. Nedovoľte, aby došlo k strate Boha vo vašej duši.
Sexualita povahy
Je africká a naznačuje priechod bioenergie cez miechu a ústnu dutinu. Ide o prírodnú a živočíšnu sexualitu, ktorá vás môže priviesť k prírodným náboženstvám našich predkov. Snažte sa naviazať na pohanské tradície Slovanov.
Sexuálne centrum
Je umiestnené klasicky v podbruší a naznačuje na typicky ženskú psychiku. Charakterizuje to u vás obrázok deštrukcie, ktorá negatíve útočí na silu vašej viery v Boha. Mali by ste sa usilovať liečiť sa náboženským charizmatizmom a vierou a ovládnuť láskavou modlitbou svoj pocit straty Boha.
Astrológia sudičky
Skúmam neuróny v mozočku, ktoré naznačujú, čo má dotyčná osoba robiť v tomto živote. Nachádzam v tejto oblasti všetko tmavé, ktoré keď sa odstráni, odhaľuje nádherný svet náboženských obrazov. Mali by ste sa náboženstvu venovať mimoriadne intenzívne. Nie ste v tomto smere dostatočne aktívna. Niektorí ľudia okolo vás nechcú, aby ste sa tejto oblasti venovali, zámerne usilujú o to, aby ste ostali pod ich vplyvom. Sú to najbližšie osoby, ktoré rady zájdu aj za vešticami. Niekto sa usiluje manipulovať s vašou psychikou a zatieňovať cestu k Bohu. U vašich blízkych prevláda sebectvo nad tým, aby ste boli šťastná a robili to, čo máte predurčené.
Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov v šedej kôre veľkého mozgu. Aj tu sa niekto intenzívne usiluje, aby ste sa nevenovali náboženstvu a stratili cestu k Bohu. Niekto blízky vám zámerne kladie prekážky a znechucuje veci náboženské.
Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Aj tu sa niekto snažil manipulovať a upravoval neurónové schémy tak, aby tu bola planéta Pluto, ktorá zámerne z vašej mysle vyplavovala obrazy deštrukcie a zla. Zároveň menila všetky krásne náboženské obrazy na obrazy deštruktívne. Máte tu mať planétu Slnko a Božiu prítomnosť, ktorá rozdáva Božie svetlo.
Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na terajší život. Je tu postava mnícha križiaka, ktorý celý život zasvätil viere v Boha. Zase niekto posúval do tejto oblasti obrazy deštrukcie a ničenia. Vaša blízka osoba je chorá strachom o vás a chce vás uzavrieť do strachu.
Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas raného detstva. Celková vzrušivosť: na veci náboženské a Boha. Povrchová vzrušivosť: na nábožensky ladených mužov. Pohlavná vzrušivosť: na mužov. Citová vzrušivosť: na veci božie. V zásade stabilná psychická sexualita prepojená na veci náboženské.
Traumatické udalosti
U vás nenachádzam, ale svojím silným náboženským zameraním vyvolávate u najbližších osôb obavy, aby ste neskončili v niektorej sekte. Dotyčná osoba hľadá všetky možné aj nemožné prostriedky, aby zabránila vášmu náboženskému napredovaniu. Táto osoba je pripravená spraviť čokoľvek, aj keď k vám sa správa láskavo a milo.
Duchovná úroveň
Je mimoriadne vysoká, ideály ľudstva sú pre vás dôležité. Verím, že nepodľahnete vplyvu vašej blízkej osoby a udržíte si vieru v Boha. Usiloval som sa vám na diaľku napomôcť návratu Božieho svetla. Saša Pueblo

Pridaj komentár