V tomto príspevku sa zaoberám možnosťami využitia digitalizovaných nahrávok mojich prednášok a rôznych meditačných cvičení.
Som veľmi rád, že som na mojich internetových stránkach vytvoril niečo nové a progresívne. Ide o autentické nahrávky zvukových prednášok. K tomuto kroku som sa rozhodol už dávnejšie. Postupne som získaval skúsenosti a cez mikrofón som nahral čítané verzie prednášok, ktoré sme potom vhodne ošetrili a umiestnili prevažne v malých školách. Po týchto dobrých skúsenostiach som sa rozhodol preskúmať možnosť priameho a ničím neupraveného nahrávania prednášok a cvičení realizovaných pre ezotericky ladenú verejnosť. Začali sme skúmať možné vybavenie, ktoré by dovoľovalo uskutočniť digitalizované nahrávanie. Objavili sme na trhu miniatúrne MP3 nahrávače, ktoré dovoľovali preniesť autentickú zvukovú nahrávku prednášky na internet. K tomuto miniatúrnemu nahrávaču veľkosti dvoch zápalkových škatuliek sme zohnali aj vhodný hlavový mikrofón s dostatočnou citlivosťou. Nastalo obdobie ostrého overenia priamo počas prednášky. Osobne sa mi moc nepozdávala predstava človeka ovešaného rôznou technikou. No čo človek nespraví pre to, aby bol v danej brandži čo najlepší! Tak som sa premohol a všetko som na seba namontoval. Mal som pocit, že som sa zmenil na amerického vojaka v Afganistane. Pri prvej nahrávke som sa zo začiatku cítil nepríjemne a nesvoj. No keď som svoj hlas počul v počítači, tak som mal veľkú radosť. Podarilo sa zase niečo nové. Odskúšali sme sa aj stiahnutie nahrávky priamo z internetu. Vychádza to tak, že hodinu nahrávky stiahnete asi za 5 minút. Prednášky s cvičeniami sú zvyčajne do dvoch hodín. Vytvorila sa tu možnosť pre tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov zmeškali prednášku. Ďalej sa vytvorila možnosť, aby si prednášku a cvičenia mohli cvičiaci precvičiť sami doma. Nahrávku si stiahnu a môžu ju ľubovolne zastavovať a vracať naspäť. Tým môžu precvičovať tie úseky, ktoré im idú poslabšie. Často v návale informácií nezachytia všetko. Nakoniec je tu určitá možnosť aj pre tých, ktorí sa kvôli vzdialenostiam nemôžu zúčastňovať prednášok a cvičení v reálnom čase. Verím, že autentické nahrávky mojich prednášok s cvičeniami využijete pre zdokonalenie a napredovanie vo veciach ezoterických.
Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí prispeli na zaplatenie vybavenia či už fyzického alebo softvérového a tak isto vďaka tým, ktorí všetko preskúmali a prepracovali až do tohto skvelého finále.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.