– Spoločná meditácia z 22.10.02

Meditáciu sme zahájili výmenou skúseností z individuálnych meditácií. Samotnú meditáciu sme zahájili odpútaním zmyslov od vonkajšieho sveta pocitom sugerácie, že nevidíme, nepočujeme atď. Otvorili sme si pamäťové záznamy z predchádzajúcich cvičení Silvovej školy. Po niekoľkých rokoch hľadania sme konečne na správnej stope rozumového pochopenia Silvovej techniky. Teraz treba len intenzívne cvičiť. Na začiatok sme si uvedomili jednotlivé časti mozgu. Koncentráciou pozornosti sme prechádzali neurónové bunky predného, zadného, temenného a spánkového mozgu. K týmto častiam sme pridali ganglie v zadnej časti mozgu. V každej časti sme si uvedomovali nervstvo, tepny, žily a mozgovomiešny mok. V ďalšom cvičení sme odenergetizovávali jednotlivé časti mozgu minerálmi, elektrotechnickými súčiastkami a dušami mŕtvych ľudí z kostí. Z minerálu, ktorý reálne existuje vo vonkajšom svete, sme vytiahli energetickú podstatu ako tieň minerálu a predstavu sme ukladali do jednotlivých častí mozgu. Tak isto sme bioenergetický otlačok imagináciou elektrotechnických súčiastok prenášali do veľkého mozgu. Tiež sme vyťahovali informačné polia z ľudských mŕtvych kostí. Tieto zhmotnené predstavy spôsobovali vysávanie bioenergie z mozgu, čo vytváralo možnosť prieniku sily vôle každej osoby do neurónových buniek a prinútiť ich zmeniť doterajší stav na iný stav. Pri odsávaní bioenergie z neurónových buniek veľkého mozgu sme sa snažili v bunkách nastoliť stav sebavedomia a vôle vládnuť a rozkazovať všetkému ľudskému v bunkách mozgu. Tento stav sa musí robiť v pocite víťaza. Po tomto cvičení sme odcvičili hysterickú povahu v spánkových lalokoch. NOVÉ: doteraz sme tieto štyri povahy cvičili v iných oblastiach. Bližšie Psyché škola. Na záver sme cvičili alfa, beta, theta a gama stav v jednotlivých častiach mozgu.

Pridaj komentár