Vlani mi identifikovali nádor v ľavom prsníku, podľa vyjadrenia odborníkov nezhubný, ale po roku sa mi zväčšil. V priebehu budúceho mesiaca mám absolvovať ďalšie vyšetrenie v onkologickom ústave ohľadom nálezu v prsníku a rozhodnúť sa, čo ďalej. Medici mi doporučujú nález operatívne odstrániť. Neviem sa rozhodnúť.

Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, čo sa deje vo vašom organizme. Zatiaľ nemáte nič akútne, čo by ohrozovalo priamo život alebo zdravie. No v tele je množstvo príznakov, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k rozsiahlym zdravotným problémom. Prečítajte si prípady v Geriatrickej poradni a pokiaľ sa chcete dať preventívne takouto liečbou do poriadku, dajte vedieť.

Diagnostika 6. neurónových oblastí tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto sú ganglie, ktoré riadia činnosť vaječníkov. Veľa mikroorganizmov.

Diagnostika kostná dreň: kyvadlo ju neobkreslilo v poriadku. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Tvar červených krviniek je v mnohých bunkách pozmenený z kruhového na kosáčik. V kostnej dreni sú nežiaduce mikroorganizmy.

Diagnostika krvné riečište: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto sú vlásočnice v koži. Pozmenené bunky vlásočníc a zlá činnosť pri výžive kože.

Diagnostika nervstva tela: kyvadlo obkreslilo nervstvo v poriadku. Niektoré nervové dráhy sú napádané mikroorganizmami.

Diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín, lymfatického moku: kyvadlo neobkreslilo lymfatické riečište. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Príliš premnožené mikroorganizmy. Veľké množstvá, blokujú činnosť v tele.

Diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Celkovo slabá produkcia hormónov do tela. Slabšie miesto je jedna nadobličková žľaza.

Diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Najslabšie miesto sú prsníky. Mikroorganizmy a určitá rizikovosť tu je. Vaše tušenia sú správne. Výlučky mikroorganizmov by mohli vyvolať nežiaduce zmeny.

Diagnostika imunitná: imunita voči neštandardným bunkám je celkovo dostatočná. Kyvadlo však neobkreslilo detskú žľazu pri hrudnej kosti, čo nie je dobré. Imunitná pamäť na neštandardné bunky je neistá. Detská žľaza pracuje letargicky. Bunky a bunková blana posilnili imunitnú ochranu. V tele je veľa slabých a nejasných buniek. Čiastočné hromadenie glukózy v prsníkoch, čo nie je dobrý signál. V symbolickej podobe v prsníkoch postavička madony s dieťaťom, čo upozorňuje na problémy. Imunita mikrobiálna je celkovo oslabená a pod normou. Imunitné čidlá (mandle, slepé črevo, slezina, lymfatická mriežka, lymfatické uzliny) sú zanesené mikroorganizmami. Celkovo treba preliečiť aj túto oblasť organizmu.

Pridaj komentár