– Individuálna skúsenosť z 19.1.03

Nevzdal som sa a znovu usilujem o to, aby som sa dostal do šintuistických techník Reiki podstatne hlbšie. Stanovil som si za cieľ nájsť mechanizmus cvičenia bez potreby nechať sa niekým a niekde zasvätiť. Takto nerobím z dôvodu ješitnosti alebo túžby poraziť Reiki systém. Keď chcem Reiki systém pragmaticky rozvíjať, tak ho musím pochopiť a dôsledne logicky nájsť techniky výcviku pre všetkých záujemcov. Už niekoľkokrát znovu a znovu študujem a nacvičujem všetko, čo je v Reiki literatúre. Zároveň programujem, aby som dostal potrebnú inšpiráciu, kde je začiatok Reiki systému. Takto pokračujem už dlhšiu dobu. Včera to konečne prišlo. Keďže liečim jednu absolventku Reiki kurzov, tak som ju požiadal, aby si čo najdetailnejšie spomenula na akt zasvätenia. Keď tak robila, pozorne som bol cez bioenergie vlastného tela napojený na jej mozog a mohol som sledovať, čo sa vlastne v jej psychike deje. Bolo to nevšedné a poučné. Zo začiatku som mal pocit točenia a potom pocit stuhnutia v zadnej časti mozgu. Dalo by sa to prirovnať k pocitu, že zadný mozog je mŕtva hmota. Nervstvo stuhlo a aktívnejšie začali pracovať ostatné časti mozgu skúmanej osoby. Tento stav sa dá dosiahnuť aj stotožnením sa s chorou osobou na diaľku, ktorá má určité časti mozgu mŕtve alebo v mimoriadne zlom stave. Ďalej som testoval viacerých ezoterických priateľov, keď produkovali bioenergiu Reiki. Tak isto niektorá časť veľkého mozgu stuhla ako betón a ostatné mohli produkovať bioenergie. U niektorých stuhol alebo sa zovrel predný mozog, temenný mozog, zadný mozog, spánkové laloky a tiež boli prípady, že stuhla aj miecha a malý mozog, tých bolo menej. U Reikistov, ktorí absolvovali Reki1, Reki 2 a Reiki 3, teda postupne tri stupne zasvätenia, stuhli naraz tri časti mozgu. Tí Reikisti, ktorí absolvovali kurz AROLA a TIFARY, mali stuhnuté všetky časti okrem stredného mozgu. Na to naväzuje Či kung škola a echolokačné zariadenie zo zvieracej psychiky, uloženej v strednom mozgu, kde sa nachádza zrakový, čuchový, chuťový, sluchový a motorický mozog. Keď sa k tomu pridajú trojrozmerné predstavy Reiki znakov a koncentrácia na tieto znaky, všetko sa dynamizuje. V prieskume Reiki budem pokračovať.

Pridaj komentár