– Individuálna úvaha z 19.1.03

Pokračujem v základnom výcviku, kde si neustále zo spomienok vyberám určité predstavy a tie sa snažím vytvárať trojrozmerne. Prakticky to vyzerá tak, že si spomeniem, ako sa prechádzam v lese a postupne vidím sám seba zľava, sprava, zhora a zdola, teda zo všetkých možných uhlov pohľadu. Tak isto sa vidím nielen z rôznych uhlov, ale aj z rôznych vzdialeností, teda úplne zblízka (detail) a potom z vtáčej perspektívy (vrtuľník). Takto treba prejsť čo najviac spomienok v mysli. Znovu to chce trpezlivosť a trpezlivosť. V tomto cvičení sa naučíte oživovať svoje spomienky trojrozmerne. Mohli by sme to nazvať astrálny spôsob práce so spomienkami. Dôležité je vnímanie detailov. V spomienke sa vidíte celý ako osoba a vidíte aj najmenšie detaily. Keď máte v spomienke v ruke knižku, tak musíte postupne dokázať čítať text v knižke. Priznávam, že je to náročný výcvik. Keď tak postupne zbieram všetko, čo by mohlo spadať do Astrálnej školy, tak by som sem zahrnul astrál nachádzajúci sa v malom mozgu, astrál nachádzajúci sa v žľazách, astrál nachádzajúci sa v mieche, astrál nachádzajúci sa v ľudských snoch, astrál nachádzajúci sa v informačnom poli mŕtvych ľudí, astrál nachádzajúci sa v ľuďoch, astrál nachádzajúci sa vo zvieratách. Ďalší astrál sa nachádza pri užití rôznych chemických látok prípadne ich sugeratívnom užívaní ako placebo. Naďalej budem skúmať, čo do tejto oblasti bude patriť. Ďalej sa budem usilovať nájsť účinné a bezpečné techniky prieniku do astrálnych rovín. Sledujte ďalšie príspevky.

Pridaj komentár