Tento príspevok sa zaoberá problematikou aktivizovania imunitnej reakcie pomocou vhodných terapií v drobných zostatkoch detskej žľazy v oblasti hrudnej kosti. Pod imunitnou reakciou tu rozumieme mimoriadne zobudenie aktivity organizmu pri likvidácii zápalov a neštandardných až zhubných buniek.
Problematika nepriamo súvisí s astmatickými stavmi, pri ktorých sa ľudia astmatici zvyčajne dusia. Toto dusenie spôsobuje vytekajúca bioenergia zo zbytkov detskej žľazy v oblasti hrudnej kosti. Tento jav spôsobuje silný nervový vzruch v tejto oblasti. Z hľadiska medicínskeho môžeme hovoriť o určitom stave ketanázie. U niektorých astmatikov bioenergia vyteká v lúčoch a môže zasahovať niektorý orgán v tele a postupne ho ničiť. V prípade žalúdka to vyvoláva zápaly, vredy a fóbie strachu. U srdca to vyvoláva jeho chorobnosť a slabosť. Najhoršie je to v prípade prepojenia na kostnú dreň v kostiach. Môže dochádzať k prudkej tvorbe bielych krviniek. Keď tu hovorím o bioenergiách, tak má na mysli systém katódy a anódy v nervovom systéme. Osobne som niekedy bol astmatik a mal som problém pri chorobách dýchacích ciest. Počas choroby sa mi prudko otvárali astmatické stavy a nedovoľovali riadne vyliečenie. Po psychoterapeutickom zvládnutí vytekania bioenergie z detskej žľazy som sa dokázal mimoriadne rýchlo dostať zo zápalu dýchacích ciest. U rakovinových prípadov je celkovo nervová činnosť narušená a bioenergia sa netvorí. V horších prípadoch je zosávaná z okolia a to priamo z ľudí v blízkosti tejto osoby. V týchto prípadoch je vhodné aktivizovať detskú žľazu, ktorá sa podľa mňa jednoznačne podieľa na imunitnej aktivite cez biele krvinky. Psychoterapia je vedená ku koncentrácii v oblasti hrudnej kosti s predstavou katódy a anódy a vytvárania nervového vzruchu. Môžu sa použiť aj dráždiace látky do tejto oblasti ako med a propolis aplikovaný zvonka na kožu. Pri koncentrácii do tejto oblasti si môže chorá osoba predstavovať v sebe postavu Krista alebo Panny Márie zo srdcom v strede hrudi. Z predstavy srdca vyteká bioenergia do nervov, do lymfatického riečišťa a do krvného riečišťa v okolí detskej žľazy. Táto psychoterapia vedie k obnove správnej imunitnej reakcie v organizme chorej osoby. Tak isto sugerácia predstavy, že všetci ľudia na zemi sú deťmi chorej osoby, vedie k zlepšeniu imunitnej reakcie. Nezabúdajme na to, že rakovina je v prvom rade zlyhanie imunitnej reakcie. A vyliečenie nastane vtedy, keď sa imunitná rekcia obnoví aj v tejto oblasti.

Pridaj komentár