Využitie zasvätení v praktickom živote, v meditáciách. Vlastné zdokonalenie zasvätení. Hľadáme vhodné a celkové využitie zasvätení. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V poslednom čase sme do ezoterickej praxe zaviedli systém precvičovania zasvätení. Cieľom je naučiť sa so zasväteniami pracovať. V prvom rade si musíme uvedomiť, že už máme za sebou asi 70 jedinečných zasvätení. Pokiaľ by sme precvičovali iba jedno zasvätenie, tak by sme to dokázali zvládať bežnou mysľou. No zvládať okolo 70 zasvätení už bude robiť poriadny problém. Veď človek má čo robiť, aby si spomenul na každé zasvätenie osve a nie ešte aj na to, čo bolo detailne uložené vo vnútri každého zasvätenia. To je jednoducho nad rámec kapacity ľudskej mysle.

Našťastie máme v zadnej časti mozgu pod zadným zrakovým mozgom mozoček, ktorý je veľký asi ako tenisová loptička a má jedinečnú schopnosť skenovať a koordinovať veľké množstvo jednotiek. Napríklad jadrá všetkých buniek tela a zosúlaďovať ich činnosť. Tak isto je možné mozoček nastaviť tak, aby skenoval priestor okolo človeka do akýchkoľvek vzdialeností. No všetko je limitované výkonnosťou ľudskej psychiky a ľudského tela. A tu začne hrať vážnu rolu modifikácia tukových buniek a dodávanie dostatočného množstva chemických látok. Tieto budú slúžiť na to, aby sme psychicky mohli prenikať do nekonečného priestoru reálneho kozmu, do nekonečného priestoru sveta mŕtvych, do záznamov v magma poliach planéty Zem, ale aj iných planét a hviezd v kozme. Tak isto prenikať k živej organickej hmote v reálnom kozme okolo nás. A to nehovorím o prieniku do mikrosveta v týchto diaľavách nekonečna. A tu budeme potrebovať obrovské kapacity ľudského tela. Všetko vyriešime v rámci Geriatrickej poradne, kde sa venujeme bunkovej ezoterike. Pozmenenie činnosti ľudského tuku povedie k energetickému a chemickému zabezpečovaniu psychických prienikov do ľudského tela a do priestoru okolo nás. Bez modifikácie tukového orgánu môžu tieto extrémne prieniky narušiť a poškodiť zdravotný stav ezoterika.

Vráťme sa však k mozočku, ktorý je pripravený ujať sa riadenia všetkých spomienok zasvätení a každého detailu v nich. Na mieste je koncentrácia do oblasti mozočka. Zároveň je vhodné aktivizovať prvé zasvätenie a to do mozočku, k tomu zasvätenie siamské a znakové. Necháme rozbehnúť a postupne prikazujeme mozočku, aby si postupne spomenul na predchádzajúce zasvätenia a rozvinul ich všetky do jedného.

Potom vydávame mozočku príkaz v slovnej podobe, aby aktivizoval do 7. neurónových oblastí anjelské zasvätenie prírodných šamanov a hlavne bielu anjelskú líniu. Zároveň vydávame mozočku príkaz, aby blokoval do psychiky a zvlášť do 7. neurónových oblastí prístup sivastých a čiernych anjelských sfér. Rozvinieme bielu anjelskú sféru príkazom do mozočku a zároveň máme možnosť prvého prístupu, ktorý sa týka praktického života ako sú financie, naturálne veci, šťastné náhody a to, čo všetko potrebujeme k životu. Tu necháme pracovať bielu anjelskú líniu, sivú a čiernu anjelskú sféru šamanov blokujeme príkazom cez mozoček. Biela anjelská línia zo zasvätení sa naleje do toho, čo chcete v bežnom živote dosiahnuť a usiluje sa ovplyvňovať okolnosti tak, ako potrebujeme. Niekedy treba príkazom cez mozoček blokovať aj iné anjelské predstavy pravekých ľudí a ľudí vnímajúcich svet nábožensky alebo čisto ľudsky. Šamanské anjelské sféry bielej línie necháme pracovať kľudne za nás. Sme si vedomí, že po smrti tieto spomienky odídu k anjelským sféram vo svete mŕtvych ľudských spomienok, a teda sa ich vzdáme. Nebudeme trvať na tom, aby boli súčasťou reinkarnácie vlastných spomienok po smrti ezoterika.

Iná situácia však nastane vtedy, keď si chceme spomienky po smrti ponechať a vtedy si síce cez mozoček naladíme 7 neurónových oblastí a anjelských sfér bielej šamanskej línie sa opýtame, čo máme robiť, ale potom si to spravíme silou vlastnej vôle, prípadne pravekým tranzom, magickým pohybom. Zároveň vydávame príkaz mozočku blokovať všetky druhy anjelských sfér, aby do toho, čo robíme, nezasahovali. Pokiaľ máme v sebe kozmickú inteligenciu živého charakteru mimo našu slnečnú sústavu alebo jej mŕtve spomienky, tak sa môžeme poradiť, čo robiť, ale potom blokujeme aj tieto zložky vo vlastnej psychike. Všetko vykonáme sami bez nich. Tieto záznamy sú potom súčasťou reinkarnácie. A to je pre nás dôležité.

Pozornosť cez mozoček je možné zamerať aj do zdokonaľovania samotného systému práce so zasvätením. Vydáme mozočku príkaz, aby prepracoval všetky zasvätenia navzájom a dal ich do súčinnosti úspešnosti za pomoci poradenstva bielych anjelských sfér. Mozoček začne pracovať a vytvárať niečo zahustenejšie a zbavené od možných tendencií neúspešnosti, čo je pre ezoterika dôležitá vec.

V zásade môžeme mozoček nasmerovať na zasvätenia, ktoré sa týkajú sveta mŕtvych spomienok. Potom do zasvätení, ktoré sa týkajú magmatických záznamov planét a hviezd. Potom na živé bytosti na planéte Zem, alebo na organický život v kozme. Ďalej do mikrosveta. Potom na svet mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Tak isto to môže byť snový svet.

Pridaj komentár