Zdroj: www.aeclectic.net

Tento príspevok pojednáva o tarotových kartách, ktoré odhaľujú morálne danosti a predpoklady ľudí v oblasti morálnych hodnôt a ich uplatňovania v každodennej praxi. Aj pre mňa samotného boli tieto tarotové karty veľmi nepríjemné, pretože som ich aplikoval na najbližšie okolie a ukázalo sa, že u niektorých ľudí som mal asi poriadne ružové okuliare.

Znovu som si rozložil tarotové karty okolo seba a podrobne som si ich obzeral so snahou ich prijať do seba a dobre si ich zapamätať. Tento druh tarotových kariet má značne klasický tvar a sú na nich použité výjavy zo základných tarotových kariet až na ten moment, že postavy sú poodhalené a sú tu náznaky erotiky. A asi to má tak byť. Na niektorých kartách sú použité židovské písmená a podľa všetkého automatickou kresbou prevedené určité znaky.

Tak isto je cítiť, že postavy na tarotových kartách sú ladené starodávnou egyptskou kultúrou faraónov. Niekoľkokrát som si karty rozložil okolo seba a snažil som sa dobre si ich vryť do pamäte. Po tomto oboznamovacom kole som sa začal s kartami zbližovať aj určitým individuálnym rituálom. Odporúčam každému, aby si vytváral vlastné rituály a môj prístup bral ako dobrý príklad, ako by sa to malo robiť aj na rituálnej úrovni. V prvom rade som mal pocit, že sa s kartami musím modliť tak, ako to robievali za čias faraóna. Predstava slnečného chrámu, kde je všetko osvietené spaľujúcim svetlom slnka. Obetný oltár, na ktorom je chlieb, obilie, slama a podrezané jahniatko.

Mal som pocit, že karty musím natrieť krvou a na takto upravené karty nalámať kúsky chleba. Takúto modlitbu som prevádzal niekoľko dní. Neskoršie som si predstavoval, ako sa modlím ku každej karte osobitne. Vždy som sa pred modlitbou uklonil a prejavil zbožnú úctu a uznal autoritu kariet, ktoré sú strážcom morálky nás všetkých. Postupne som si každú kartu zvlášť prikladal na dlane, boky tváre a postupne vlastne na celé telo. V momente priloženia som sa koncentroval na danú osobu a vnímal úroveň jej morálky.

Tak isto som navzájom spájal karty obrázkami na seba. Neskoršie som si tarotové karty rozložil na zem a na každú kartu som prikladal zápalky a drobné umelé kvietky. Tak som sa s týmito kartami rituálne zblížil. Keď som sa pripravoval na veštecký výkon, tak som utíšil bioenergie vlastného tela a zároveň som mal pocit, že zosávam bioenergiu z okolia a spolu s mojou bioenergiou všetko cez chodidlá nôh odchádza mimo moje telo. To je klasické bioenergetické naladenie na veštecký výkon.

O veštecky ošetrovanej osobe som zisťoval doterajšie morálne a nemorálne skutky a ako sa v nich dotyčný človek zachoval. Skúmal som aj vývoj morálky dotyčných osôb a za akých okolností sú schopní prejaviť vyššiu morálnosť. U ľudí s vysokou morálku dochádza k jej zneužívaniu. Prekvapivo zle vyšli z môjho testovania prehnane morálni ľudia, ktorí nepatria do bežného života a skorej by mali žiť v kláštore. Najlepšie na tom boli ľudia s normálnou každodennou morálkou a to preto, že boli kedykoľvek ochotní pomáhať. Niektorí by aj pomohli, ale ich vnútro môže byť zaskočené okolnosťami. Niektorí sa morálne iba tvária a dokážu všetko doslova využiť výhradne pre seba.

Ďakujem týmto kartám, ktoré mi niekedy až kruto nepríjemne odhalili morálne charakterové črty niektorých osôb. Ja osobne som tiež ustúpil z prehnaných morálnych zásad a začal som ich používať viac pragmatickejšie. Niekedy som mal pocit, že niektorí jedinci ich vedeli náramne dobre využiť pre seba. Víťazstvo áno, ale pokiaľ možno s čo najvyšším morálnym stupňom.

Pridaj komentár