Ezoterik: Milan Nakonečný
Knižka: Lexikón mágie
Vydalo: Nakladatelství Ivo Železný PRAHA 1993
Obrázky: použité z knižky

Túto knižku používam na získavanie základných informácii o ezoterike už peknú riadku rokov. Autor tejto encyklopedickej knižky si dal skutočne záležať na tom, aby uviedol najdôležitejšie heslá používané v oblasti ezoteriky. Milan Nakonečný sa pri písaní knižky zdržal vlastného komentáru, čo musím vysoko kvitovať. Jednoducho vyhľadal najdôležitejšie pramene a uverejnil ich bez nežiadúcich zásahov. Iní autori ako napríklad Břetislav Kafka a Květoslav Minařík zahltili svoje knižky množstvom osobných komentárov. Netvrdím, že tak nemohli spraviť, ale bolo by lepšie, keby najprv zozbierali faktografický materiál a potom, po osobnom odcvičení, vyrobili svoje komentáre k danej oblasti ezoteriky. Takýto postup je metodologicky fundovanejší. Tak isto aj moja osoba sa k danej ezoterickej téme nevyjadruje z osobného hľadiska, ale ezoteriku skúma z pozície medicíny, psychológie, psychiatrie a sexuológie. Na zadných stranách Lexikónu si nájdete obsah usporiadaný podľa abecedného zoznamu. Za obdobie mnoho rokov som nemal pocit, že by v tejto knižke chýbalo nejaké dôležité ezoterické heslo. Na začiatku štúdia tejto knižky som daným heslám moc logicky nerozumel. To je spôsobené tým, že v ezoterike je dodnes neujasnená terminológia a chýba jasne definované, čo je čo. Ezoterici si používajú názvy, ako ich individuálne napadne a ako im to vyhovuje. Tento prístup devastuje celú ezoterickú prax. Keď sa rozprávam s niektorým ezoterikom, tak vždy si musíme najprv ujasniť, o čom to vlastne rozprávame. Často sa stane, že tú istú vec nazývame rôznymi slovnými názvami. Autor do knižky zahrnul aj kľúčové slová zo psychológie, histórie a aj z medicíny. Tento prístup možno len oceniť. Po prvom prečítaní som knižku natrvalo neodložil, ale postupne som ju na etapy znovu študoval niekoľko rokov. V knižke je ďalšia pomôcka a to sú odkazy na kľúčové heslá, ktoré sú príbuzné k danej téme. Teda nájdete si jedno kľúčové slovo a v texte tohto kľúčového slova nájdete odkazy na ďalšie slová. Tieto som si vypísal na papier pod seba a postupne som si ich vyhľadal. Ku knižke som sa po určitom čase vždy vrátil. Tento návrat bol vždy podmienený dosiahnutím určitej úrovne duchovného rozvoja. Keď som dosiahol v praktickom výcviku určitú úroveň, tak som mohol lepšie precítiť alebo pochopiť jednotlivé kľúčové slová. Tento postup praktizujem dodnes. To, čo možno tejto knižke vyčítať je, že niekedy v texte nájdem odkaz na kľúčové slovo, ktoré jednoducho v knihe nie je rozpísané. To je len drobná chyba, ktorá v žiadnom prípade neznižuje kvalitu tejto ojedinelej knižky. Keď som napríklad meditoval novú knižku a natrafil som na nejaký nejasný termín, alebo sa mi prístup autora nezdal, tak som si pozrel výklad tohto pojmu v knižke. Potom som zvažoval, či autor slovo používa vo všeobecnom zmysle, alebo treba jeho pojem pretlmočiť do iného hesla. Takýmto postupom, keď som túto knižku akceptoval ako dohodnutú a ujednotenú ezoterickú terminológiu, som nedovolil, aby sa vo mne zakorenil terminologický chaos. Ináč povedané, predstavil som si, že toto dielo vzniklo na stretnutí ezoterikov celého sveta, kde sa v komisiách dohodli na presnom používaní názvov, kde keď sa povie maslo, tak je to maslo. Takýmto prístupom som dosiahol jednotnosť výkladu. V dnešných dňoch som pristúpil na iný prístup, kde si dovolím prostredníctvom rubriky EZOTERIKA vysvetliť jednotlivé slová na základe medicíny, psychológie, psychiatrie a sexuológie. K tomu pridám spoločné empirické skúsenosti skupinových meditácií. Nezanedbateľná podmienka je aj tá skutočnosť, že mám dostatočne množstvo rokov odmeditované v rôznych ezoterických systémoch. Táto publikácia by nemala chýbať v knihovni každého schopnejšieho ezoterika.

Pridaj komentár