Prežívanie magických obradov pomocou uctievania meteoritov. Prežívať budeme skutočné rituály tak, ako ich prežívali dotyční šamani a im podobné osoby. Informácie sú získavané na základe špiritistických a vešteckých informácií.

Zájdeme si do Himalájí, kde prežijeme rituál s meteoritickými železnými dýkami. Ide o meteority, ktoré prešli atmosférou a vytvorili tvar dýky alebo meča. Do stredu sa položila socha Budhu a to najlepšie celá zo zlata. Dookola sa poukladali meteoritické dýky. Všetko sa pokvapkalo najlepšie zvieracou krvou. Zo zlatej sochy vystupuje duch a v priestore vytvára rôzne obrazce. Otvárajú sa zvláštne dimenzie a pocit putovania do týchto zvláštnych dimenzií magična.

V ďalšom rituáli vnímame smrť prírodného človeka, ktorý je zabitý meteoritickou dýkou. Okolo sú uložené ďalšie meteoritické dýky, ktoré sa pofŕkajú ľudskou krvou. Vnímame, ako duša mŕtvej osoby zvádza boj s duchom meteoritu a nakoniec sa vzájomne spájajú v jednu predstavu. Táto vchádza do prítomných a títo všade vnímajú prítomnosť gigantických božstiev.

Tentokrát si zájdeme do oblasti Mexica. Vnímame zabíjanie domorodých indiánov. Meteoritickou dýkou sa zabil človek a dýka sa uložila pod opracovaný kus kvádra, na ktorom boli výjavy indiánskych božstiev. S ostatnou krvou sa potrel celý obetný kameň. Kontakt s evokovaným božstvom sa udržiaval neustálymi ľudskými obeťami. Zvyčajne sa objavovalo božstvo v podobe veľkej hlavy. Domorodí indiáni sa riadili a žili na základe pocitov, ktoré z dotyčného božstva vyciťovali. Teda budovali svet okolo seba podľa tohto božstva.

Teraz navštívime Sibír v Rusku. Ideme do oblasti pádu gigantického meteoritu, po ktorom zostal rozsiahly kráter. Sme na stretnutí šamanov. Títo zabíjajú obradné zvieratá a ich krvou fŕkajú oblasť, kde meteorit padol. Po tomto základnom rituáli robia ďalšie a sú schopní transformovať svoju psychiku tak, aby dokázali vnímať dianie aj desiatky kilometrov dopredu. Teda keď sa rozhodli ísť nejakým kaňonom alebo oblasťou, tak si ju mohli dopredu prezrieť.

Pridaj komentár