Prežívanie magických obradov pomocou uctievania meteoritov. Prežívať budeme skutočné rituály tak, ako ich prežívali dotyční šamani a im podobné osoby. Informácie sú získavané na základe špiritistických a vešteckých informácií.

Zájdeme si do Himalájí, kde prežijeme rituál s meteoritickými železnými dýkami. Ide o meteority, ktoré prešli atmosférou a vytvorili tvar dýky alebo meča. Do stredu sa položila socha Budhu a to najlepšie celá zo zlata. Dookola sa poukladali meteoritické dýky. Všetko sa pokvapkalo najlepšie zvieracou krvou. Zo zlatej sochy vystupuje duch a v priestore vytvára rôzne obrazce. Otvárajú sa zvláštne dimenzie a pocit putovania do týchto zvláštnych dimenzií magična.

V ďalšom rituáli vnímame smrť prírodného človeka, ktorý je zabitý meteoritickou dýkou. Okolo sú uložené ďalšie meteoritické dýky, ktoré sa pofŕkajú ľudskou krvou. Vnímame, ako duša mŕtvej osoby zvádza boj s duchom meteoritu a nakoniec sa vzájomne spájajú v jednu predstavu. Táto vchádza do prítomných a títo všade vnímajú prítomnosť gigantických božstiev.

Tentokrát si zájdeme do oblasti Mexica. Vnímame zabíjanie domorodých indiánov. Meteoritickou dýkou sa zabil človek a dýka sa uložila pod opracovaný kus kvádra, na ktorom boli výjavy indiánskych božstiev. S ostatnou krvou sa potrel celý obetný kameň. Kontakt s evokovaným božstvom sa udržiaval neustálymi ľudskými obeťami. Zvyčajne sa objavovalo božstvo v podobe veľkej hlavy. Domorodí indiáni sa riadili a žili na základe pocitov, ktoré z dotyčného božstva vyciťovali. Teda budovali svet okolo seba podľa tohto božstva.

Teraz navštívime Sibír v Rusku. Ideme do oblasti pádu gigantického meteoritu, po ktorom zostal rozsiahly kráter. Sme na stretnutí šamanov. Títo zabíjajú obradné zvieratá a ich krvou fŕkajú oblasť, kde meteorit padol. Po tomto základnom rituáli robia ďalšie a sú schopní transformovať svoju psychiku tak, aby dokázali vnímať dianie aj desiatky kilometrov dopredu. Teda keď sa rozhodli ísť nejakým kaňonom alebo oblasťou, tak si ju mohli dopredu prezrieť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.