Tento príspevok sa venuje nácviku vnímania kozmu na základe terajších vedeckých poznatkov. Zároveň sa nacvičuje vytváranie plasticko -pohybovej predstavy. Pri výcviku sa napájame na ľudí, ktorí sú ochrnutí a tento handicap im transformuje ich pozemské vnímanie na kozmické vnímanie.
Cvičenia zahajujeme usadením do základnej jogínskej asany. V asane sedíme určitú dobu, až kým nadobudneme pocit, že sme úplne ochrnuli a začíname nadobúdať pocit zmeny vnímania z pozemského na kozmické. V predchádzajúcom cvičení sme nacvičovali pohybovú, trojrozmernú predstavu o planéte Zem a jej pohyb okolo vlastnej osi, ale aj okolo Slnka. Všetko si riadne precvičte. Je rozumné sa aspoň jeden rok vracať ku každému cvičeniu, kým sa nevytvorí trvalý stereotyp. Je vhodné si uvedomiť, že naša slnečná sústava je súčasťou mliečnej dráhy, ktorá sa javí ako obrovská rotujúca špirála okolo určitého stredu. Teda veľký pohybujúci sa disk. Súčasťou tohto disku je aj naša slnečná sústava. Disk vytvárajú nekonečné množstvá iných planetárnych sústav, ktoré môžu vytvárať rozsiahle galaktické priestory. V hlave si vytvoríme malú priestorovú diskovitú predstavu kozmického priestoru, cez ktorú z jedného okraja k druhému prechádza čierna diera. Celým kozmickým diskom sa preháňajú kométy. To by na začiatok stačilo. Neskoršie túto predstavu budeme zdokonaľovať a vnímať čo najviac priestorovo. Z tejto predstavy sa vrátime do našej slnečnej sústavy a podrobnejšie budeme modelovať čo najpresnejšiu predstavu o Slnku v podobe zmenšenej makety. Precvičili sme si doterajšie vnímanie kozmického priestoru a planét s určitými súvislosťami. Znovu si vytvoríme v hlave predstavu planéty Zem a v predstave sme schopní vnímať Zem z kozmického priestoru, ako to mohli zažiť všetci astronauti. Striedajte pocity vzďaľovania sa od Zeme do kozmického priestoru, až kým sa planéta Zem nezmení na drobnú hviezdu. Potom sa znovu približujte alebo obiehajte okolo Zeme ako družica. Pokúste sa náhle zostupovať cez atmosféru na povrch Zeme. Na povrchu Zeme modelujte vo svojej predstave kontinenty a moria. Postupujte ďalej a prenikajte vrstvami Zeme až do magmatického jadra Zeme a naspäť. Znovu sa cez atmosféru presúvajte v predstave do kozmického priestoru s cieľom vytvoriť vo vnútornej makete vášho kozmu hviezdu Zeme a to Mesiac. Skúste si niečo o Mesiaci prečítať. Dajte si do vyhľadávača heslo MESIAC. Skúste si na vytvorenej guli predstaviť povrch Mesiaca z astrologických máp. Nezabudnite sa pozrieť na odvrátenú tvár Mesiaca, ktorú nemožno zo Zeme nikdy vidieť, pretože Mesiac má nútenú formu obehu. Uvedomujte si, ako kráčate v riedkej atmosfére Mesiaca po povrchu posiatom mesačným prachom. Prenikajte dovnútra mesiaca, kde sa na niektorých miestach nachádza silne zhustená hmota neznámeho pôvodu. Zájdite si aj na tú časť Mesiaca, ktorá je osvietená Slnkom a uvedomujte si odraz takto modifikovaného svetla smerom k planéte Zem. Zem a Mesiac vzájomne na seba pôsobia. Na diaľku sa môžete napojiť na astronautov, ktorí boli priamo na Mesiaci a vnímajte ich osobné zážitky. Snažte sa čo najreálnejšie vytvoriť malú maketu Mesiaca a jeho pôsobenia v slnečnej ústave. Na záver týchto cvičení si vychutnajte pocity kozmického vedomia, ktoré sa stane ľudským vedomím budúcnosti. Určite sa zmení aj váš pohľad na dianie na Zemi. Uvedomujte si, že je éra kozmických technológií a tie postupne zmenia ľudstvo na nepoznanie. Tak isto zmenia aj svet ezoteriky. Skúste sa vciťovať do astronautov, ktorí pobudli určitú dobu v kozme. Nastavte svoju myseľ do budúcnosti.

Pridaj komentár