Vyzbierali sme pre meditujúcich obrázky, ktoré je vhodné použiť pre prienik psychiky do úrovne častíc za pomoci systému dvojníka. Tieto obrázky sú vhodné aj pre začínajúcich ezoterikov, aby si pri obrázkoch naplánovali duchovnú cestu, ktorá ide cez psychicky prienik do svojho tela, jeho orgánov a systémov, potom do buniek, následne do orgánikov, chromozómov, bielkovín a aminokyselín vo vnútri bunky a bunkových jadier. Potom ezoterik preniká do prvkov v aminokyselinách, v nich do atómov a potom do častíc, ktoré tvoria jadro atómu. Vrcholom je systém prieniku do najmenších možných častíc a to cez systém meditácií na kozmický objekt magnetar.

Meditujúci, ktorí už majú za sebou výcvik dvojníka a robia vrcholovú ezoteriku, využijú obrázky na kontrolu, či sa nachádzajú skutočne psychicky na časticiach. Pri vývojom stupni asi 104. stavu dvojníka nie je ešte trvalo zakotvené v neurónových oblastiach automatické psychické fungovanie na časticiach. A tak ezoterik si musí pred meditáciou vždy kontrolovať, či sa nachádza na prvkovej alebo atómovej úrovni. Mal by sa nachádzať pred začatím meditácie na úrovni častíc. Je vhodné, aby obrázky prvkov, atómov a častíc boli vytvorené priestorovo a 3D. Využitie počítačov umožňuje v systéme simulácie vytvárať mimoriadne reálne objekty a predstavy o svete častíc.

http://blog.sme.sk/blog/3768/140267/05-0440-01D.hr.jpg
http://www.etrend.sk/fileadmin/user_upload/etrend/obrazky/CE…
http://blog.sme.sk/blog/3768/140267/higgs_bison.jpg
http://www.lomagraphics.fi/gallery/assets/images/db_images/d…
http://www.farrarfocus.com/atom/img/atomH1.jpg
http://www.softpedia.com/screenshots/3D-Atom-of-Gold-ScreenS…
http://www.eyesopen.com/docs/vida/4.0.0/html/User_Manual/_im…
http://www.osel.cz/soubory/676/1.jpg
http://www.radiochemie.de/Qalpha.jpg
http://utf.mff.cuni.cz/~podolsky/Ejemc2/pp.gif
http://www.scinet.cz/wp-content/uploads/2009/06/gsi.jpg
http://www.aldebaran.cz/animace/LQCD_gluony.gif
http://gtresearchnews.gatech.edu/images/dancing-atoms-simula…
http://www.geochemicaltransactions.com/content/figures/1467-…
http://www.pnas.org/content/102/12/4230/F2.large.jpg
http://www.geochemicaltransactions.com/content/figures/1467-…
http://www-old.amolf.nl/~vanmeel/img/viewer_2.png
http://img.webme.com/pic/g/gizliilimler/cms_higgsbosonsimula…
http://cdsweb.cern.ch/record/1072190/files/bul-pho-2007-073….
http://www.fz-juelich.de/jsc/pepc/images/proton7+laser.jpg
http://irfu.cea.fr/Images/astImg/1286_1.gif

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.