Tento príspevok sa zoberá technikou likvidácie migrenóznych stavov. Uvádzam tu vysvetlenie migrenózneho stavu, jeho následky na fyzické a psychické pochody v ľudskom tele.

Migréna je stav, pri ktorom sa poruší tvorba bioenergie v určitej oblasti tela. Najčastejšie vzniká v nervstve ústnej dutiny a odtiaľto preniká do veľkého mozgu. To je najčastejší scenár. No môže si vybrať aj inú cestu, do ktorejkoľvek časti ľudského tela. Vytvorenie migrenózneho voltu sprevádza najčastejšie zablokovanie statickej predstavy nejakej sexuálnej aktivity. Ide o jeden obrázok a tento obrázok sa v mozočku zasekne a tu je trvalo držaný aj niekoľko hodín.

U niektorých klientiek sa napríklad môže objaviť nový zaseknutý sexuálny obrázok. Predtým zaseknutý obrázok sa stratí a nový obrázok sa zasekne znova na niekoľko hodín. Migrenický volt sa posunie na iné miesto, napríklad do hrdla. Tento mechanizmus sa môže zopakovať niekoľkokrát. V najhorších prípadoch je obrázok zaseknutý aj niekoľko dní, čo má za následok aj vytvorenie chorobných stavov. Pokiaľ sa migrenózny sexuálny volt zdrží vo veľkom mozgu alebo mozočku, môže doničiť aj psychické pochody v mozgu. Technika likvidácie migrenózneho voltu spočíva v nácviku vytvorenia predstavy milujúcich sa dvoch osôb alebo obrázkov, na ktorých sa prevádza nejaká sexuálna praktika. Takýto obrázok sa vytvorí zo spomienok a v mysli podrží napríklad desať minút. V priebehu tohoto cvičenia sa vďaka dvom sexuálnym obrázkom bioenergia rozloží na dve miesta. Týmto rozložením sa zmiernia účinky migrenózneho voltu. Pri ďalšom stave migrény treba vytvoriť naraz dva alebo tri obrázky a tieto určitú dobu podržať.

Takýmto cvičením sa postupne postihnutá osoba naučí vytvoriť aj 30 obrázkov s tým, že ich v mysli podrží niekoľko minút. Takýmto výcvikom sa dokáže migrenózny volt rozložiť na viaceré miesta tela a jeho sila sa paralyzuje úplne. Pri pravidelnom výcviku sa migrenózny volt zlikviduje úplne.

Záverom len toľko, že množstvo žien jednoducho neverí, že sa dá cvičením migrenózny volt postupne zlikvidovať. Prajem všetkým, ktorí zvládli migrenózne stavy meditáciou, aby to naučili aj ďalších.

Pridaj komentár