V Plazmatickej škole sa meditácie venujú kontaktu a komunikácii s informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Odpojili sme sa od vnímania vonkajšieho sveta a ponorili sa do pamäťových záznamov ľudskej mysle. Uvedomovali sme si, čo všetko sme už meditovali a čo študovali. Ide o Parapsychológiu Břetislava Kafku, Opis špiritistických stavov od anglickej špiritistky, veštecké výkony cez mŕtve osoby. Spomínali sme si aj na meditácie na cintoríne a nácvik fantómových bolestí. Potom sme vytvorili abecedu z mien a priezvísk mŕtvych osôb. Išlo o nápisy na hroboch. Ďalej sme meditácie vylepšovali napájaním sa na ľudí, ktorí boli mumifikovaní, na mŕtvych ľudí, ktorí zamrzli v horách alebo boli násilne obetovaní alebo zabití. Na týchto mŕtvych sa ľahšie napája. Úplne ideálne je napájať sa na mŕtvych ľudí, ktorí sa nešťastne zamilovali a nenaplnení láskou zomreli. Na bojnickom zámku je mumifikovaný nešťastne zamilovaný gróf Pálfi. Každý si musí vybrať vhodného mŕtveho ducha ku komunikácii. Musíte mať pocit, že mŕtva osoba stojí pred vami. Pociťujete, že sa v miestnosti niečo nachádza. Môžete mať pocit chladu a zimomriaviek na koži. Nie každý duch zo sveta mŕtvych je vhodný na komunikáciu a veštecké výkony. Nedá sa vyvolať duch mŕtvej osoby, ktorá je pochovaná pod ihlanovou pyramídou egyptského typu. Jednoducho stav v nepoškodenej pyramíde to nedovoľuje. A to platí aj o jaskyniach, ktoré majú tvar ihlanu. Tak isto sa nedá vyvolať duch mŕtvej osoby z mayských pyramíd. Tento stav sa dá narušiť kolektívnymi modlitbami. Toto sa deje aj v Medžugorie. Len zo slušnosti k veriacim nebudeme hovoriť, na akého ducha mŕtvej osoby je toto miesto napojené. Napovieme, že je to vysoko v horách, teda Himaláje. Ďalej sme cvičili fantómové bolesti a spojenie s duchom mŕtvej osoby aj fyzicky. U väčšiny meditujúcich sa tento stav dostavil. Od ducha mŕtvej osoby sme sa odpájali imaginárnou predstavou, že máme okolo seba ihlanovitú pyramídu. Takto prestáva človek kŕmiť svojimi bioenergiami informačné polia ducha mŕtvej osoby. Ďalej sme si čítali zo špiritistickej knižky, kde sa podrobne opisujú špiritistické seanse. Na záver sme v zvieracej psychike počúvali hlasové vibrácie priradené k védam.

Prognóza ďalšieho vývoja:

Diagnóza doterajšieho stavu obsahuje štúdium Parapsychológie od Břetislava Kafku, Foxovej, ktorá opísala špiritistické stavy, veštecké výkony s informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Meditácie na cintoríne, nácvik fantómových bolestí, vstupovanie do sveta informačných polí mŕtvych ľudí. Nácvik písmen abecedy z náhrobných kameňov. Špeciálny prieskum múmií. Čítanie a meditovanie Tibetskej knihy mŕtvych, Egyptskej knihy mŕtvych, a Kresťanskej skúšky spravodlivosti. Štúdium kultúry Egypta a mayov. Historické aspekty pochovávania a výstavby hrobov. Prispôsobenie zmyslov na vnímanie a komunikáciu so svetom mŕtvych. Napájanie sa ľudí v štádiu klinickej smrti. Napájanie sa na ľudí tesne po smrti.
Prognóza ďalšieho vývoja bude spieť k dôslednému napojeniu a odpojeniu sa od sveta mŕtvych tak, aby to neničilo rodinných príslušníkov. Neustály a dôsledný nácvik komunikácie s informačnými poliami mŕtvych ľudí. Špeciálne sa zamerať na mumifikované telá. Preskúmať duchov špiritisticky orientovaných jedincov. Špeciálne sa venovať nešťastne zamilovaným múmiám. Preskúmať vzťah tvaru pyramíd na múmie a komunikáciu. Poznať čo najpodrobnejšie zákonitosti komunikácie s informačnými poliami sveta mŕtvych. Stať sa Pánom sveta mŕtvych.

Pridaj komentár