Základné úvahy a premýšľanie o činnosti maséra, ktorý sa chce postupne stať osteopatom a venovať sa svojim klientom všestrannejšie.

Cvičenie a zcitlivovanie terapeutových rúk.
Dôležitou diagnostickou pomôckou sú ruky terapeuta. Ich citlivosť sa dá zvyšovať tréningom a masážami. Ruku masírujeme v jednotlivých kĺboch od zápästia počnúc až po jednotlivé prsty. Trieme, mädlíme a prehýbame na všetky strany. Zvyšujeme ohybnosť prstov vo všetkých smeroch, aj dlane a zápästia. Citlivosť voči teplu zvyšujeme striedavými kúpeľmi v studenej a teplej vode, približovaním a vzďaľovaním rúk k sviečke. Dotýkame sa rôznych látok a sledujeme vnútorné pocity vyvolané rôznou kvalitou látok a ich povrchov.
Ruky rôzne vytrepávame a spôsobené rezonancie pomáhajú ruky uvoľniť a zcitliviť voči pohybu a chveniu. Rukami musí byť terapeut schopný regulovať prítlak na klienta pri pôsobení na rôzne oblasti: na kožu, na sval, na šľachy a kosti.
Rukami vytvárame tlak rôznym spôsobom: hranou dlane, vnútornou plochou dlane, opakom dlane, jednotlivými prstami osve alebo spolu, kombináciami niektorých prstov, iba palcom, oboma palcami cez seba, bruškami prstov, základňou palca, nechtami…
Spôsoby pôsobenia: hladenie od jemného po silné šúchanie, škrabanie nechtom palca, rôzne silne prítlaky (časťami ruky vyššie vymenovanými), tepanie, sekanie, prítlak so skrutom, točenie v smere a proti smeru hod. ručičiek…

KOŽA
Diagnostika stavu kože: jemné dotyky na povrchu kože prstami, dlaňami. Pomocou horúceho uteráku, nie prikladaním, iba približovaním. Žiadame klienta, aby hlásil, či teplo vníma alebo nie – zisťovanie stavu receptorov tepla.
Podobne sa opytuje a zisťuje poškodenie ostatných senzorov:
bolesti- poštipkávaním
vetra-vánku: ovievaním
chladu: studený uterák
Samotné pôsobenie – masáž sa odvíja podľa adekvátneho stavu klientovej kože, a to teplými dlaňami, alebo uterákom teplým alebo studeným, podľa potreby, alebo masážnou rukavicou s rôzne hrubými štetinkami.
Pri nadmernej bolestivosti kože pri poštipkávaní môžeme klienta preprogramovávať – diktujeme mu, aby cítil blaženosť. Toto sa môže využiť pre klientov s celkovo precitlivenou kožou na dotyk, avšak nie u tých, ktorí majú len malé lokálne bolestivé plochy na koži.
Jemná masáž na určitých miestach na koži aplikovaná dostatočne dlhý čas má blahodárne účinky na vnútorné orgány. Tu by sa terapeuti v mnohom mohli podučiť od zvierat. Tie intuitívne (napr. mačky) nastavujú človeku alebo druhému zvieraťu isté časti krku, tváre alebo tela, aby mu na ne opätovne pôsobil.

SVALY
Na svaly pôsobíme ťažšími technikami a tvrdším spôsobom ako na kožu. Stav svalstva posudzujeme pohľadom na prichádzajúceho klienta. Jeho celkové držanie tela, spôsob chôdze, úklony hlavy a končatín a to aj v sede, prípadne v ľahu. Ďalej diagnostikujeme svaly podľa tlaku klientovej ruky pri podaní a stisnutí dlane, uchopenie pohára, roztiahnutie prstov v predpažení, pri koordinácii pohybov v nejakej prepnutej polohe. Pozorujeme zatínanie a uvoľňovanie jednotlivých partií svalov a ich súmernosť na pravej aj ľavej strane tela. Koordináciu pohybov. Na základe tejto diagnostiky určujeme spôsob nápravy.
Pôsobenie na konkrétny sval v zatnutom a uvoľnenom stave. Vyhmatanie tvaru a snaha sval formovať rukami v smere od úponov na kosti do stredu svalu a naopak. Vyciťovaním a následným rozmasírovaním hrčiek a nepravidelností v svale. Hľadáme ideálny tvar a teplom a tlakom sa ho snažíme svalu rukami nadiktovať. Používane tlaky silnejšie ako pri pôsobení na kožu, nie však také silné, aby prenikalo pôsobenie na kosti. Svaly madžgáme v periodických intervaloch niekoľkonásobne za sebou. Môžeme prstami zatlačiť a pootočiť v smere ľavotočivom alebo pravotočivom( konzultujeme pocity s klientom) v reflexných bodoch uvoľňujúcich danú oblasť svaloviny.
Klienta otĺkame rukami – pri atrofii svalov takto aktivujeme ich činnosť. Poklepom jednou rukou, alebo jednu dlaň spevnenú položiť na opatrované miesto a druhou rukou udierame po tej spevnenej a vyvolávame rezonancie, ktoré pôsobia na svaly, druhotne aj na kožu.
Lymfodrenážne pôsobenie: pri zatnutom svale udierať a hladiť a tým štartovať lymfatický systém.

KOSTI
Kosterná konštitúcia človeka určuje celkovú podobu človeka a môžeme si o nej urobiť úsudok pozorovaním klienta tak, ako aj pri diagnostikovaní svalov, pričom sa zameriavame nie na zatínanie a prácu svalov, ale na tvar kostí.
Poklepom rozochvievame kosti do hĺbky a preto pôsobenie musí byť o poznanie silnejšie, ako pri predošlých terapiách. Na hlavovej časti na kosť pôsobíme tlakom kolmo do hlavy po rôznych dráhach, poklepom bruškami prstov, nechtami, vždy silnejšie, avšak s dôrazom na nevzniknutie raniek na koži.
Pred pôsobením na kosti musí mať terapeut natrénovanú techniku tzv. železných prstov. Trénujeme poklep prstami na tvrdé podložie s predstavou železa miesto prstov, zároveň si predstavujeme vibrácie, ktoré pri búchaní vydáva skutočné železo.
Aby účinok išiel hlboko do kostí, pomáhame si rezonanciami. Rezonancie vytvára terapeut vo vlastných svaloch a tie sa prenášajú cez končatinu do klienta. Pri vytváraní rezonancií máme v mysli predstavu železnej tyče na jednom konci upevnenej v pevnom zveráku a na voľný koniec dopadajú údery. Ruka terapeuta vytvorí, ako keby pevným fixovaním ramenného kĺbu s pocitom vyhodenia z kĺbu, železnú tyč. Prsty sú na voľnej strane železnej páky a najlepšie sprostredkujú prenos vibrácie z terapeutových svalov do klientových kostí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.