Nájdete si tu ezoterické mapy, ktoré zobrazujú psychický prienik do reálneho kozmu, do sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat, mapy výskytu organického života v reálnom kozme, mapy mikrosveta buniek, molekúl, atómov, jadier a častíc. Text k obrázkom si nájdete v príslušných školách, sekciách a poradniach.

 

 

Anjelská škola

Jogínska škola

Kabala škola

Kozmos sekcia

Plazmatická škola

Silva škola

Snová škola

Pridaj komentár