Pokračujeme v nácviku magického spôsobu myslenia šamanských národov. V tejto meditácii sa venujeme organickej mágii. Základné heslá: mágia, rituál, Reiki, bioenergia, mandragora, Egypt.

Na začiatku meditácie sme si preladili myseľ od civilizácie a to spomienkami na prírodu, či už morskú, piesočnú, polárnu, horskú alebo nížinatú. Spomínali sme si na obrázky prírody, zvuky, čuchové, chuťové a hmatové podnety a nakoniec sme si spomínali a vsugerovávali pohyb v prírode. Usilovali sme sa ako zvyčajne spomenúť si na veľké množstvo spomienok a týmito spomienkami sme potom zaplnili celú hlavu. Pokračovali sme v preciťovaní týchto spomienok jednotlivými orgánmi tela. Nasledovala predstava zvieraťa alebo prírodného človeka pred nami a sugerácia výmeny jednotlivých častí našich tiel a predstavy tela zvieraťa. Tak isto sme si otvárali intenzívne spomienky na obrázky pralesa s čo najmenšími zásahmi človeka. Meditáciou na prales sa intenzívnejšie otvára zvieracia psychika v našich ľudských hlavách.

Nasledovalo cvičenie zamerané na otvorenie bioenergetických mechanizmov v nás a schopnosti prepojiť sa s prírodou na bioenergetickej báze Reiki. Postupná koncentrácia do oblasti ústnej dutiny, rohov spánkových lalokov, mozočku a nakoniec aj oblasti pupku. V daných miestach sme si vizualizovali pocit rúk a zvieracích zubov. Predstavu rúk a zubov sme navzájom spojili. V daných oblastiach sme vyrábali bioenergiu a jej prebytky sme potom odvádzali na liečebné účely do jednotlivých orgánov v tele. V oblasti úst sme si pomáhali predstavou zubov, ktoré hryzú, sekajú, trhajú a šklbú potravu. V rohoch spánkových lalokov sme si pomáhali predstavou rúk, ktoré niečo drtia a lámu. V mozočku sme si pomáhali predstavou, že naše ruky niečo hrabú, škrabú a brúsia. V oblasti pupku sme si pomáhali predstavou, že niečo trávime. Tak isto sme do daných oblastí zosávali bioenergiu z rôznych žijúcich zvierat na celej planéte.
Nasledovalo precvičovanie prvého rituálu z oblasti Karibiku. Bioenergeticky sme sa preniesli na dané ostrovy. Predstava mapy. Predstava pomaľovaných skál a obrázkov skál na rôznych miestach ostrova. Tak isto sme si predstavovali oživovacie techniky, ako je natieranie týchto kresieb ľudskou krvou. Kamene a kresby sme si predstavovali na rôznych miestach ostrova. Dotyčnému národu v tej historickej dobe to dovoľovalo lepšie využívať skromné prírodné bohatstvo. Potom sme sa koncentrovali na kreslené a ryté kamenné dosky v útrobách zasypanej jaskyne. Tento systém sa tiež oživoval ľudskou krvou a umožňoval prenikať dovnútra vlastnej psychiky.

Začali sme precvičovať predstavy rôznych byliniek, vytvárali sme v strednom mozgu bioenergetické tvary byliniek a diaľkovo sa napájali na fyzicky existujúce bylinky, ktoré by nás dokázali preliečiť. Nasledovalo precvičovanie magického rituálu v starom Egypte. Išlo o techniku balzamovania za pomoci mandragory. Zomretá osoba sa umyla vodou s výťažkom mandragory. Potom sa klasicky mumifikovala. Vnútorné orgány sa nevyhodili, ale dali do nádob s mandragorou a všetko sa uložilo do nádob. V niektorých prípadoch sa do nádob mohla dávať aj zem, mandragora a ľudské orgány. Všetko potom v chráme vytváralo zvláštnu náboženskú atmosféru prítomnosti obrazov z Nového zákona v biblických textoch. Takýmto spôsobom asi vznikali náboženské praktiky. Uvedomovali sme si odchod týchto egyptských ritualistov do oblasti dnešného Turecka a presnejšie do oblastí obydlí vysekaných do skál. Začíname si uvedomovať základy náboženských rituálov.

Nasledovalo ďalšie cvičenie zamerané na vyvolanie čo najväčšieho množstva spomienok ohľadom rôznych druhov stromov. Vytvárali sme si predstavy, k nim sme pridávali bioenergetické formovanie niektorých častí stromu a tiež priame bioenergetické napojenie na fyzicky existujúce stromy v prírode. Nasledoval nácvik magických rituálov. V mysli a tiež pomocou bioenergií sme sa presunuli do dávnoveku niekde v strednej časti terajšieho Vietnamu. Tu sme si vizualizovali mohutný strom s rôznymi otvormi. Do otvoru sme vložili zvieraciu krv v miske a dieru sme zapečatili hustou hlinou. Potom sme si predstavili, ako sme si pod strom sadli a nechali sa preliečovať.

Nasledovali ďalšie cvičenia zamerané do oblasti divoko rastúcich húb rôzneho druhu. Spomínali sme si na čo najviac druhov húb. Opatrnejší treba byť pri predstave prudko jedovatých hub. Vždy sme si predstavovali iba drobnú časť jedovatej huby. Už samotné predstavy dotyčných hub vyvolávali nepríjemné a zvláštne stavy psychiky. Predstavy sme si tiež vytvárali pomocou bioenergie a tiež sme sa na diaľku bioenergeticky napájali na fyzicky existujúce huby. V sugerácii prudko jedovatých húb treba byť opatrný. Už samotné predstavy môžu vyvolať v ľudskej biochémii nežiaduce reakcie.

Nasledovali meditácie zamerané na predstavy rôznych druhov zvierat. Všetko sme si predstavovali zo spomienok. V strednom mozgu sme si z bioenergie vytvárali trojrozmerné makety zmenšených zvierat. Bioenergeticky sme ich neustále dobýjali. Tak isto sme sa napojili bioenergeticky na rôzne druhy zvierat, ktoré skutočne v tej dobe boli aj živé. Snažili sme sa vťahovať do našich tiel bioenergie rôznych druhov zvierat.

Pokúsili sme sa mysľou zájsť do oblasti Aljašky a tu objaviť šamana, ktorý liečil iných pomocou orgánov rôznych zvierat a to jednak prikladaním a tiež konzumáciou.

Pridaj komentár