Mandaly vystihujú určité časové úseky, v ktorých sa niečo dialo, aj keď to naše oči nedokázali postrehnúť. Dianie bolo utajené a zdanlivo nehybné.Teraz sypeme mandalu a vieme deň a rok. Vnímame, koľko je hodín na hodinkách. Budeme spoločne hovoriť, že mandala vznikla v danej chvíli presne určeného času. Skúsme vyjadriť mandalou samotný čas. V tomto prípade bude mandala vyjadrovať dianie od východu slnka po jeho západ. Skoncentrujeme sa a podľa všeobecných pravidiel vytvoríme mandalu, ktorá vyjadruje čas od východu po západ slnka konkrétneho dňa. No skúsme si vytvoriť mandalu, ktorá bude charakterizovať budúcnosť najbližších dní. Teda mandala sa bude týkať času budúceho a nás dvoch, ktorí tvoríme mandalu budúcich dní. Ide tu o mandalu tvorenú pod vplyvom intuície. Môžeme sa rozhodnúť aj opačne a vyjadriť mandalou to, čo sa dialo včera a dotýkalo sa to celého ľudstva.Máme tu pravidlo mandalových zákonitostí, že mandala sa vždy niečoho týka a v určenom čase tlmočí určité dianie. Budeme si trúfať ďalej a spoločne vytvoríme mandalu, ktorá bude vystihovať všetko doterajšie dianie v kozme počas trvania všetkého doterajšieho času k dnešnému dátumu. Je to nesporne odvážne vyjadriť všetko vo všetkom iba jednou kresbou. No nám sa to podarilo. Skúsime si spolu vyjadriť všetko dianie v budúcnosti od dnešného dňa. Je to zvláštny pocit, mandala nekonečnej budúcnosti. Budeme odvážni a vytvoríme mandalu času minulého, prítomného, ale aj budúceho pre všetko všetučko v čase aj mimo nami poznaný čas. Dostávame univerzálnu mandalu, z ktorej môžu vznikať všetky mandaly pre minulé, prítomné a budúce udalosti. Takúto mandalu nazveme stredom všetkých mandál, vyjadruje nekonečno v nekonečnu.

Pridaj komentár