Milióny rokov vnímame priestor okolo seba, milióny rokov vnímame hviezdnu oblohu. Milióny rokov si vo svojej mysli budujeme predstavu, že zem je obrovská doska a nehybná večnosť. Naše nedokonalé zmysly nám nahovorili, že táto doska je stredom vesmíru a všetko v kozme sa točí okolo tejto dosky. Prečo sú naše zmysly takéto nedokonalé, je ťažko povedať. Je fakt, že mechanizmu myslenia tejto nedokonalosti už odzvonilo. Tento koniec odhalil našim zmyslom pravdu o kozmickom dianí. Mohli by sme hovoriť, že v ľudskej hlave existuje schéma kozmického vedomia. Aká je táto schéma, to nás bude v tejto sekcii prioritne zaujímať. Najprv to bolo vedomie zvieracie, teda kozmos sme vnímali zmyslami, ale nedokázali sme ho v tomto vývojovom štádiu pomenovať abstraktnými písmenkami abecedy. Bolo tu vnímanie, ale nebolo tu vyslovené: „ Toto je kozmos“. Po tejto etape nasleduje ďalšia etapa a to je etapa abstraktného pomenovania, ale nesprávneho vnímania. Je to myslenie stojace na autorite, Tento to povedal a tak to je. Prichádza etapa skúmania a dokazovania: Toto je takto a preto je to tak, lebo toto je tak. Vedomie zmyslov je tu prekontrolované technickými zariadeniami a logikou premýšľania odhalená klamlivá podstata ľudských zmyslov. No toto vedomie, že zem je guľatá, slnečná sústava sa pohybuje, planéty a galaxie sa pohybujú, je ešte príliš časovo čerstvá a nedokázala dostatočne preniknúť do ľudského vedomia. Bolo málo času na to, aby sme sa vo svojom vedomí začali pozerať a myslieť v galaktických súvislostiach. Teda my vieme a poznáme, ale naša pozemská myseľ sa nedostatočne transformovala na tento kozmický fenomén. Jednoducho to vyzerá tak, že vieme, ale v hĺbke podvedomia je stále doska. Toto isté platí aj o mikrosfére, molekuách, atomóch, časticiach, kvarkoch a antihmoty. Aj tu sa udialo niečo ešte horšieho. V tomto smere sme nevideli vôbec nič, naše zmysly boli dokonale zatemnené vytvárali klamnú predstavu o skutočnosti. Tiež ľudská myseľ s technickými prostriedkami ukázala čosi, čo možno nazvať: Toto je pravda. Tiež je otázka, či sa naše vedomie transformovalo na túto realitu. Mám tu na mysli všeobecné rozšírenie tohto druhu mozgového vnímania do vedomia človeka a reflexia týchto fenoménov do všetkého, čo má človek vo svojej pamäti. Mňa prioritne bude zaujímať, ako fenomén mikrokozmu a makrokozmu vplýva na všetko, čo spadá do oblasti ezoteriky. Ďalej sa budem usilovať cvičeniami vytvoriť iný typ vnímania reality s tým, že všetko sa pohybuje, že obsahuje energetické potencionály, že má svoje špecifické zákonitosti. Myseľ ezoterika sa zmení na myseľ časticovú a galaktickú. Verím, že vás kozmická ezoterika dostatočne zaujme.

Pridaj komentár